Bài giảng Mầm non lớp mầm - Chú giải phóng quân

chú giải phóng quân

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Phương

LĨnh vực phỏt triển ngụn ngữ

Hoạt động làm quen văn học

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp mầm - Chú giải phóng quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LĨnh vực phát triển ngôn ngữHoạt động làm quen văn họcchó gi¶i phãng qu©nGi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Ph­¬ngLíp MÉu gi¸o 3 tuæiTR­êng MN Hoa HUÖ

File đính kèm:

  • pptLQVH.ppt