Bài giảng Mầm non Lớp Nhà trẻ - Sắc màu bé yêu - Lê Thị Hồng Vân

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Kiến thức:

-Dạy trẻ nhận biết màu vàng qua màu sắc các con vật.

-Trẻ nhận biết và gọi tên các con vật.

-Phát triển vốn từ và luyện ngôn ngữ cho trẻ mạch lạc.

Kỹ năng:

-Trẻ biết phân biệt màu vàng với các màu khác qua màu sắc các con vật.

- Phát triển tư duy và trí nhớ có chủ đích

Giáo dục:

-Giáo dục trẻ biết yêu thích động vật

 

ppt10 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 1334 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Nhà trẻ - Sắc màu bé yêu - Lê Thị Hồng Vân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG MN ÑAÏI NGHÓAGiaùo aùn hoäi giaûngGIAÙO VIEÂN GIOÛIHÑ: LQVTSaéc maøu beù yeâuLeâ Thò Hoàng Vaân-Nhaø treûI/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:Kiến thức:-Dạy trẻ nhận biết màu vàng qua màu sắc các con vật.-Trẻ nhận biết và gọi tên các con vật.-Phát triển vốn từ và luyện ngôn ngữ cho trẻ mạch lạc.Kỹ năng:-Trẻ biết phân biệt màu vàng với các màu khác qua màu sắc các con vật.- Phát triển tư duy và trí nhớ có chủ đíchGiáo dục:-Giáo dục trẻ biết yêu thích động vật HOÄI THIAi nhanh nhaátPHAÀN PHAÙT THÖÔÛNG*Ổn định lớp: Cô cho trẻ hát bài “Đàn vịt con”1-Hoạt động 1: Bé yêu sắc màu nào?--Sáng nay, lớp vịt con có một hội thi rất quan trọng, từ tinh mơ vịt con đã quần áo thật đẹp để đến đến dự hội thi-Cô cho trẻ xem trên màn hình đàn vịt đang bơi lội.-Cô giáo mèo cũng đến lớp thật sớm để chuẩn bị cho hội thi. Phần thi đã bắt đầu-Cô giáo mèo điểm danh các đội về dự thi- Các con đoán xem ai tham gia thi nào?-Cô giáo nói và cho các cháu xem trên màn hình hình ảnh các đội dự thi:+Gà nhiếp – Cô hỏi gà nhiếp có màu gi?+Ong - Cô hỏi ong có màu gi?+Vịt con - Cô hỏi vịt con có màu gi?+Bướm vàng - Cô hỏi bướm có màu gi?+Cô tóm tắt: Cô tóm tắt đặc điểm của các con vật và nhấn mạnh các con vật đều có màu vàng.-Cô nói: Đội thi thứ 1: Gà nhiếp và gà con vào vạch xuất phát-Bắt đầu.-Các con xem đội nào thắng? Đội gà thắng có màu gi?-Đội nào thua? (đội gà không phải màu vàng)*Đội thứ hai dự thi là vịt mơ và vịt con – Hai đội vào vạch xuất phát--Bắt đầu – Cố lên vịt con.-Các con xem đội nào thắng? Đội vịt thắng có màu gi?-Đội nào thua? (đội vịt không phải màu vàng)*Đội thứ ba: Ong và Bướm – Hai đội vào vạch xuất phát – Bắt đầu-Các con xem đội nào thắng? Đội ong có màu gi?-Đội nào thua? (đội bướm )Hoạt động 2 : Củng cố nhận biết về màu vàng – Trò chơi “Tìm nhà”-Cô chia trẻ thành 3 nhóm ( Đội mũ gà và vịt, ong), cô nói: Bây giờ chúng ta cùng đi chơi cùng bạn vịt bạn gà và bạn ong nhé!-Trẻ đi theo nhóm và đọc : Dung dăng dung dẻ 	 Dắt trẻ đi chơi 	Cùng đi tìm nhà 	 Xì xà xì xụp 	 Ngồi thụp xuống đây-Chúng ta tới nhà ai đây? (nhà của vịt con màu vàng), mời vịt con màu vàng hãy vào nhà nào.-Nhóm còn lại đi tiếp và đọc: 	Dung dăng dung dẻ Dắt trẻ đi chơi Cùng đi tìm nhà Xì xà xì xụp Ngồi thụp xuống đây-Chúng ta tới nhà ai đây? (nhà gà con màu vàng), mời gà con màu vàng vào nhà nào.-Nhóm còn lại đi tiếp và đọc: 	Dung dăng dung dẻ	Dắt trẻ đi chơi	Cùng đi tìm nhà	Xì xà xì xụp	Ngồi thụp xuống đây-Chúng ta tới nhà ai đây? (nhà ong vàng), mời ong vàng vào nhà nào.-Cô nhận xét và cho trẻ chơi chơi vài lần , kết thúc tiết dạy

File đính kèm:

  • pptSac_mau_be_yeu.ppt
Giáo Án Liên Quan