Bài giảng Mần non lớp lá - Làm quen chữ cái o, ô, ơ - Trương Thị Thu Ba

Làm quen chữ cái o, ô, ơ

 - Trương Thị Thu Ba

Quan sát tranh, lắng nghe

Rút ra kết luận

ppt16 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mần non lớp lá - Làm quen chữ cái o, ô, ơ - Trương Thị Thu Ba, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Laøm quen phaùt trieån ngoân ngöõGV:Tröông Thò Thu BaTrnăTrongTnăTrongroooooônèđgLnônèđgLnôôôô««««vR,,uocđenRuocđen,,,o¬¬¬,o,o ,vo , ,Beù kheùo tay

File đính kèm:

  • pptlam_quen_ch_cai_o_o_o.ppt