Bài giảng Mần non lớp lá - Phát triển nhận thức - Những hoạt động hằng ngày của gia đình bé

1,Kiến thức:

-trẻ biết về những cụng việc mà trẻ cú thể giỳp đỡ bố mẹ.

-trẻ biết thờm về những hoạt động thường ngày của gia đỡnh trẻ.

-trẻ biết về mối quan hệ,tỡnh cảm của những người trong gia đỡnh với nhau.

2,kĩ năng:

Phỏt triển ở trẻ kĩ năng quan sỏt,so sỏnh,tư duy để đưa ra kết luận chớnh xỏc.

Phỏt triển ở trẻ khả năng giao tiếp với mọi người tự tin,mạnh dạn.

3,thỏi độ:

Giỏo dục trẻ biết cỏch thể hiện tỡnh cảm,sự quan tõm,chia sẻ,yờu thương của mỡnh đối với gia đỡnh.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mần non lớp lá - Phát triển nhận thức - Những hoạt động hằng ngày của gia đình bé, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phỏt triển nhận thứcNhững hoạt động hằng ngày của gia đỡnh bộ Giỏo viờn thực hiện:Nguyễn thị dungMục đớch yờu cầu1,Kiến thức:-trẻ biết về những cụng việc mà trẻ cú thể giỳp đỡ bố mẹ.-trẻ biết thờm về những hoạt động thường ngày của gia đỡnh trẻ.-trẻ biết về mối quan hệ,tỡnh cảm của những người trong gia đỡnh với nhau.2,kĩ năng:Phỏt triển ở trẻ kĩ năng quan sỏt,so sỏnh,tư duy để đưa ra kết luận chớnh xỏc.Phỏt triển ở trẻ khả năng giao tiếp với mọi người tự tin,mạnh dạn.3,thỏi độ:Giỏo dục trẻ biết cỏch thể hiện tỡnh cảm,sự quan tõm,chia sẻ,yờu thương của mỡnh đối với gia đỡnh.Hỏt:cả nhà thương nhauTroứ chuyeọn veà gia ủỡnh Nhửừng coõng vieọc vửứa sửực con coự theồ giuựp boỏ meùtửù chụiủeồ giuựpboỏ meùaờn taõmNhửừng vieọc gia ủỡnh thửụứng laứm vụựi nhau Thuự cửng vaứ beự ?nhửừng con thuự ngoọ nghúnh treỷ nghe 1 soỏ tieỏng keõucuỷa con vaọt vaứ ủoaựn xemCaực chaựu chụi tỡmtieỏng keõu con vaọtcoõ vaứ treỷ cuứng laứmalbum gia ủỡnh baốngTieỏt daùy ủeỏn ủaõy laứ keỏt thuựckớnh chuực ban giaựm khaỷo sửực khoỷechuực hoọi thi thaứnh coõng toỏt ủeùpXin caỷm ụn Ban Giaựm Hieọu -taọp theồ giaựo vieõn vaứ caực em hoùc sinh

File đính kèm:

  • pptgia_dinh_cua_be.ppt