Bài giảng Mần non lớp mầm - Phát triển lời nói - Đề tài: Thơ“ con tàu”

PHÁT TRIỂN LỜI NÓI

Đề tài: THƠ“ CON TÀU”

Quan sát tranh, lắng nghe

Rút ra kết luận

ppt3 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mần non lớp mầm - Phát triển lời nói - Đề tài: Thơ“ con tàu”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n: Ph¸t triÓn lêi nãi§Ò tµi: TH¬“ Con tµu”§èi t­îng : 25 – 26 th¸ng

File đính kèm:

  • pptCon_tau.ppt