Đề tài: " Quy tắc sắp xếp 1:1:1"Đề tài: " Quy tắc sắp xếp 1:1:1"

Bé có nhận xét gì về cách sắp xếp của dãy đồ dùng sau?

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Ngày: 17/03/2017 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài: " Quy tắc sắp xếp 1:1:1"Đề tài: " Quy tắc sắp xếp 1:1:1", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c c« vÒ dù giêLµm quen víi to¸n§Ò tµi: " Quy t¾c s¾p xÕp 1:1:1"Ng­êi thùc hiÖn : TrÇn ThÞ QuÕChung sức"Nhanh mắt nhanh tay"Bé có nhận xét gì về cách sắp xếp của dãy đồ dùng sau?Quy tắc sắp xếp 1:1:11Đồng hồ00:0500:0400:0300:0200:0100:00KẾT QUẢQuy trình trên được sắp xếp theo hình mẫu nào ?231Đồng hồ00:0500:0400:0300:0200:0100:00KẾT QUẢQuy tắc sắp xếp trên còn thiếu hình nào ?23TạodángngườimẫuKÍNH CHÀO CÁC CÔ VÀ CÁC CONCHÚC CÁC CÔ VÀ CÁC CON KHỎE MẠNH

File đính kèm:

  • pptGiao_an_toan_Sap_xep_theo_quy_tac_111.ppt
Giáo Án Liên Quan