Giáo án bài soạn lớp nhà trẻ - Chủ đề 1: Bé và các bạn

 I . MỤC TIÊU:

 1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Dinh dưỡng sức khỏe

- Trẻ có khả năng thích nghi với chế độ sinh hoạt: ăn, ngủ, giữ vệ sinh cá nhân

- Tập xúc cơm ăn một mỡnh, tập rửa tay, xếp đồ dùng đồ chơi đúng chổ, tự đi vệ sinh khi có nhu cầu

- Làm quen với chế độ ăn cơm, với nhiều thực phẩm khác nhau giới thiệu món ăn cho trẻ biết

- Biết một số vật dụng gây nguy hiểm, tránh nơi nguy hiểm.

 * phũng bệnh: sốt suất huyết ; bệnh tay chõn miệng

Phát triển vận động

- Giúp trẻ phát triển các cử động của các nhóm cơ và hô hấp phát triển các vận động của các bộ phận cơ thể: bàn tay, ngón tay, bàn chân

- Ham thích vận động: đi trong đường hẹp, rèn luyện sức khỏe, giữ gỡn vệ sinh thõn thể nõng cao sức đề kháng của cơ thể qua các bài tập, tham gia trũ chơi học tập.

- Tập trẻ cú phản ứng nhanh với cỏc hiệu lệnh qua trũ chơi về đúng nhà.

*Kết quả mong đợi:

Trẻ thích vận động: đi trong đường hẹp,biết giữ gỡn vệ sinh thõn thể nõng cao qua cỏc bài tập, tham gia trũ chơi học tập.

 

doc21 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 29/01/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án bài soạn lớp nhà trẻ - Chủ đề 1: Bé và các bạn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN MẦM NON
Cú giỏo ỏn mầm non soạn sẳn nếu cụ nào cần liờn hệ số điện thoại: 0127 70 9 70 70 gặp Cụ Mai.
Đõy là giỏo ỏn Mầm non Lớp 5 tuổi, soạn đầy đủ 35 tuần 10 chủ đề trong năm, theo chương trỡnh khung, và ỏp dụng chỉ số vào mục tiờu yờu cầu bài dạy, ngoài ra cú kốm theo cho cỏc cụ Kế hoạch năm, và Hồ sơ đỏnh giỏ trẻ 5 tuổi theo 120 chỉ số. Nếu chưa phự hợp với chương trỡnh giảng dạy của địa phương thỡ cũng dễ dàng chỉnh sửa vỡ đó cú đầy đủ cỏc nội dung của lứa tuổi và bài dạy đỳng chương trỡnh khung của từng lứa tuổi, đõy là giỏo ỏn thuận lợi cho cỏc cụ khụng cú thời gian soạn giỏo ỏn, hoặc mới ra trường giảng dạy lớp 5 tuổi cũn lỳng tỳng .
-Giỏ :500.000đ 1bộ/ cả năm 35 tuần( cho từng lứa tuổi) cú đầy đủ cỏc lứa tuổi từ 18 thỏng đến 5 tuổi.Cú nhiều mẫu khỏc nhau để cỏc cụ dễ dàng lựa chọn mẫu giảng dạy thớch hợp với trường mỡnh.
Ngoài ra cú nhận soạn theo mẫu và kế hoạch riờng của từng trường, soan giỏo ỏn dạy hố, (giỏ soan theo yờu cầu 50.000đ/Tuần), cú nhận soạn giỏo ỏn trỡnh chiếu pp phục vụ cho thao giảng, hội giảng, thi của cỏc cụ tại trường.
Nếu cỏc cụ liờn hệ để xem và chọn mẫu giỏo ỏn của trường mỡnh ỏp dụng, xin liờn hệ ĐT:
C.Mai: 0127 70 9 70 70
Cú bài soạn mẫu soạn sẳn để tham khảo phương phỏp soạn .
CHỦ ĐỀ NHA TRE: BE VA CAC BAN- 24-36 THANG(HN)
chủ đề 1 : Bé và các bạn
Thời gian thực hiện 3 tuần từ .
 I . Mục Tiêu: 
 1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
¯Dinh dưỡng sức khỏe 
- Trẻ cú khả năng thớch nghi với chế độ sinh hoạt: ăn, ngủ, giữ vệ sinh cỏ nhõn 
- Tập xỳc cơm ăn một mỡnh, tập rửa tay, xếp đồ dựng đồ chơi đỳng chổ, tự đi vệ sinh khi cú nhu cầu 
- Làm quen với chế độ ăn cơm, với nhiều thực phẩm khỏc nhau giới thiệu mún ăn cho trẻ biết 
- Biết một số vật dụng gõy nguy hiểm, trỏnh nơi nguy hiểm. 
 * phũng bệnh: sốt suất huyết ; bệnh tay chõn miệng
¯Phỏt triển vận động 
- Giỳp trẻ phỏt triển cỏc cử động của cỏc nhúm cơ và hụ hấp phỏt triển cỏc vận động của cỏc bộ phận cơ thể: bàn tay, ngún tay, bàn chõn 
- Ham thớch vận động: đi trong đường hẹp, rốn luyện sức khỏe, giữ gỡn vệ sinh thõn thể nõng cao sức đề khỏng của cơ thể qua cỏc bài tập, tham gia trũ chơi học tập. 
- Tập trẻ cú phản ứng nhanh với cỏc hiệu lệnh qua trũ chơi về đỳng nhà.
*Kết quả mong đợi:
Trẻ thớch vận động: đi trong đường hẹp,biết giữ gỡn vệ sinh thõn thể nõng cao qua cỏc bài tập, tham gia trũ chơi học tập. 
- Tập trẻ cú phản ứng nhanh với cỏc hiệu lệnh qua trũ chơi.
2/PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
- Phỏt triển ở trẻ tớnh tũ mũ ham hiểu biết
- Trẻ nhận biết tờn gọi, đặc điểm cụng dụng, chức năng của một số bộ phận cơ thể, cỏc giỏc quan, bờn ngoài của bản thõn.
- Phỏt triển sự nhạy cảm của cỏc giỏc quan, nhận biết õm thanh của cơ thể 
- Nhận biết sự khỏc nhau về màu sắc xanh, đỏ.
- Biết sử dụng cỏc đồ dựng đồ chơi quen thuộc để chơi và xếp cất đồ dựng đồ chơi đỳng chổ 
*Kết quả mong đợi:
Trẻ nhận biết tờn gọi, đặc điểm cụng dụng, chức năng của một số bộ phận cơ thể, cỏc giỏc quan, bờn ngoài của bản thõn.
3/PHÁT TRIỂN NGễN NGỮ
- Giỳp trẻ phỏt triển khả năng hiểu rỏ lời núi đơn giản như thụng tin về trẻ, tờn, tuổi, giới tớnh .
- Cảm nhận được vần điệu, ngữ điệu, nhịp điệu của cõu thơ lời núi trong cõu chuyện, trong giao tiếp, trong sinh hoạt hằng ngày.
- Tập trẻ sử dụng một số từ thể hiện sự lễ phộp với người lớn với bạn: chào, hỏi, cảm ơn, 
- Núi được cõu 3 – 4 từ, đọc theo cụ bài thơ
- Biết sử dụng một số từ chỉ bộ phận gần gủi trờn cơ thể .
*Kết quả mong đợi:
-Tập trẻ sử dụng một số từ thể hiện sự lễ phộp với người lớn với bạn: chào, hỏi, cảm ơn, 
- Núi được cõu 3 – 4 từ, đọc theo cụ bài thơ
4/ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ - TèNH CẢM XÃ HỘI: 
- Phỏt triển ở trẻ khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xỳc của bản thõn với người và sự vật xung quanh thể hiện cảm sỳc vui buồn qua nột mặt điệu bộ, động tỏc. 
-Thớch xem sỏch tranh 
-Thớch mỳa hỏt đọc thơ, biết nghe cụ kể chuyện, hiểu nội dung cõu chuyện
-Biết cựng chơi với bạn, khụng tranh giành đồ chơi của bạn .
- thực hiện một số hành vi văn húa trong giao tiếp, biết chào tạm biệt, cảm ơn, núi từ dạ võng. 
-Hứng thỳ tham gia ngày hội bộ đến trường ,Tết Trung Thu . 
 *Kết quả mong đợi:
	- Biết lắng nghe và trả lời, lịch sự lễ phộp với mọi người.
	- Biết sử dụng lời núi, cõu từ đơn giản để kể về bản thõn cỏc bạn trong lớp và mọi người xung quanh như: tờn, sở thớch
	- Biết nghe người lớn, thớch chơi với bạn.
II. MẠNG NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ: Bộ và cỏc bạn
Thời gian , thực hiện từ . đến 
- Bản thõn, tờn tuổi giới tớnh
- Sở thớch của bản thõn thớch đồ chơi gỡ, thớch cỏi gỡ , mún ăn gỡ , khụng thớch những gỡ.
-Bộ thớch bạn nào trong nhúm
- Cỏc giỏc quan ,tờn gọi , chức năng 
Những việc bộ cú thể làm được 
 Nghe lời người lớn giỳp đỡ cụ, giỳp bạn
Tờn cỏc bạn trong lớp
Chơi với bạn trai, bạn gỏi
Bộ cao hơn ai, thấp hơn ai. Cựng nhau làm gỡ?
Bộ và bạn của bộ
Bộ biết nhiều thứ
Bộ và cỏc bạn
Lớp học của bộ
 - 
 - Cỏc hoạt động trong ngày ở nhúm trẻ
Bộ và cỏc bạn học được nhiều thứ
Bộ biết quan tõm đến cụ và cỏc bạn
Bộ và bạn biết làm một số việc: cất dọn đồ chơi sau khi chơi, rửa mặt, rửa tay trước khi ăn
Học cỏch tự mặc quần ỏo, đi vệ sinh đỳng nơi quy định
Bộ và cỏc bạn học cỏch trỏnh những nơi cú thể gõy ra nguy hiểm, khụng an toàn.
III. MẠNG HOẠT ĐỘNG
CHỦ ĐỀ: Bộ và cỏc bạn
Nhận biết một số bộ phận cơ thể người
Luyện tập cỏc giỏc quan, phối hợp cỏc giỏc quan
Xõu vũng theo màu tặng bạn
Chơi so hỡnh
*Kết quả mong đợi:
Trẻ nhận biết tờn gọi, đặc điểm cụng dụng, chức năng của một số bộ phận cơ thể, cỏc giỏc quan, bờn ngoài của bản thõn.
Phỏt triển nhận thức
Chơi theo cỏc vai: nấu ăn, bế em, cho em ăn
Chơi “ Bạn nào đõy/ Cỏi gỡ đõy? Để làm gỡ? Mặc quần ỏo cho bỳp bờ.
chành, nu na nu nống
Trũ chơi với cỏc ngún tay
- Trũ chơi phỏt triển cỏc giỏc quan - 
- Vẽ xộ dỏnthờm những giỏc quan thiếu trờn 
*Kết quả mong đợi:
	- Biết lắng nghe và trả lời, lịch sự lễ phộp với mọi người.
	- Biết sử dụng lời núi, cõu từ đơn giản để kể về bản thõn cỏc bạn trong lớp và mọi người xung quanh như: tờn, sở thớch
	- Biết nghe người lớn, thớch chơi với bạn.
Phỏt triển TC- XH
Bộ và cỏc bạn
Phỏt triển thể chất
Phỏt triển ngụn ngữ
- Thể dục thổi búng
- Vận động cơ bản: Bũ trong đường hẹp, đi theo đường ngoằn ngoốo
- Dạo chơi trong nhúm
- Vận động cơ thể với cỏc 
tư thế khỏc nhau
- Thực hành rửa mặt rửa tay, cất dọn đồ chơi sau khi chơi
*Kết quả mong đợi:
Trẻ thớch vận động: đi trong đường hẹp,biết giữ gỡn vệ sinh thừn thể nừng cao qua cỏc bài tập, tham gia trũ chơi học tập. 
- Tập trẻ cỳ phản ứng nhanh với cỏc hiệu lệnh qua trũ chơi
- trũ chuyện về bản thõn bộ, bố mẹ, những người thõn trong gia đỡnh bộ
- Xem tranh ảnh gọi tờn những người thõn trong GĐ
- Đọc thơ “ Yờu mẹ”
- Kể chuyện theo tranh
Tưới cõy, bộ làm được việc gỡ, nhà của bộ cú nhiều thứ
- Kể chuyện: “ Chỏu chào ụng ạ”
- Xem sỏch tranh 
*Kết quả mong đợi:
-Tập trẻ sử dụng một số từ thể hiện sự lễ phộp với người lớn với bạn: chào, hỏi, cảm ơn, 
- Núi được cõu 3 – 4 từ, đọc theo cụ bài thơ
* Mở chủ đề: 
1. Chuẩn bị.
- Đồ dựng, đồ chơi
- Giấy mầu, giấy A4, keo dỏn
- Một số non nước, hộp sữa
- Bài hỏt: Bỳp bờ
- Truyện: Bộ làm được việc gỡ
- Tranh: Một số bộ phận cơ thể người
2. Giới thiệu chủ đề
- Hụm nay ai đưa con tới lớp?
- Tới lớp cỏc con cú khúc khụng? Cú đũi về nhà khụng?
- Cụ giới thiệu chủ đề lớn “ Bộ và cỏc bạn” giới thiệu chủ đề nhỏnh 1 “ Bộ biết nhiều thứ”.
- Con thấy lớp mỡnh cúnhiều bạn khụng?
- Cụ mời một bạn lờn chỉ cho cụ đõu là bạn nam, đõu là bạn nữ ( cho trẻ kể)
- Trờn cơ thể cỏc con cú những bộ phận nào?
- Cỏc con muốn sống được cần phải cú những bộ phận gỡ?
 Mỗi con người đều cú rất nhiều cỏc bộ phận muốn con người hoạt động được, thỡ phải ăn uống đầy đủ, cần rất nhiều thứ. Muốn xem con người cần những gỡ? Cụ con mỡnh cựng nhau đi tỡm hiểu và khỏm phỏ chủ đề “ Bộ và cỏc bạn nha”
3/ Tổ chức thực hiện 
- Treo tranh, để đồ dựng đồ chơi nơi trẻ dễ quan sỏt.
- Cụ trũ chuyện với trẻ đàm thoại cho trẻ hiểu về mối quan hệ của caực giaực quan biết tờn bạn tờn mỡnh, giới tớnh ;gợi ý cho trẻ trả lời về những boọ phaọn treõn cụ theồ treỷ 
- ẹoùc cho trẻ nghe những cõu chuyện bài thơ trong chủ đề 
- Giỏo dục trẻ biết giửừ gỡn cụ theồ ,bieỏt chụi cuứng baùn, bieỏt chaứo hoỷi vaờn minh lũch sửù cuừng coỏ theõm vaứo kieỏn thửực cuỷa treỷ moọt soỏ boọ phaọn giaực quan maứ treỷ chửa bieỏt. 
Chủ đề nhánh 1: Bé biết nhiều thứ
Thời gian thực hiện:1 Tuần ( Từ .. đến ngày ..)
Yêu cầu:
Trẻ biết được một số đồ vật quen thuộc, những người gần gũi xung quanh
trẻ biết công dụng của một số đồ, vật quen thuộc
Trẻ biết một số đồ dùng cần thiếtphục vụ cho nhu cầu của t
Kể tên một số đồ dùng bé biết, bé thích.
Cùng bạn cô tham gia vào các hoạt động học, chơi
Mạng hoạt động:
- Đồ dùng phục vụ
- Đồ dùng, đồ chơi
- Trẻ biết công dụng của đồ vật
- Biết các bộ phận trên cơ thể
- Biết phân biệt bạn trai, bạn gái
Một số đồ dùng phục vụ
Một số đồ dùng đồ chơi
Bé biết nhiều thứ
Một số bộ phận cơ thể
Kể tên một số đồ dùng bé biết, bé thích.
Cùng bạn cô tham gia vào các hoạt động học, chơi
Mạng hoạt động
Chủ đề nhánh 1: “ Bé biết nhiều thứ”
Thời gian thực hiện :1 Tuần ( Từ ..)
trò chuyện về những gì bé thích, bé biết
Nghe kể chuyện bé làm được việc gì
* Kết quả mong đợi:
Tập trẻ sử dụng một số từ thể hiện sự lễ phộp với người lớn với bạn: chào, hỏi, cảm ơn, 
- Núi được cõu 3 – 4 từ, đọc theo cụ bài thơ
vận động đi theo đường hẹp về nhà
Trò chơi luyện giác quan “ cái túi kì diệu’
*Kết quả mong đợi:
Trẻ thớch vận động: đi trong đường hẹp,biết giữ gỡn vệ sinh thõn thể nõng cao qua cỏc bài tập, tham gia trũ chơi học tập. 
- Tập trẻ cú phản ứng nhanh với cỏc hiệu lệnh qua trũ chơi
Phát triển thể chất
Phát triển ngôn ngữ
Phát triển nhận thức
Phát triển TCXH và thẩm mĩ
Bé biết nhiều thứ
Kể tên một số đồ dùng bé biết bé thích
Cùng bạn, cô tham gia vào các hoạt động học, chơi
*Kết quả mong đợi:
Trẻ nhận biết tờn gọi, đặc điểm cụng dụng, chức năng của một số bộ phận cơ thể, cỏc giỏc quan, bờn ngoài của bản thõn.
* Hoạt động với đồ vật
Xâu vòng tay tặng mẹ
Trò chơi luyện tập các giác quan
* Âm nhạc: Hát: Búp bê
*Kết quả mong đợi:
- Trò chơi âm nhạc: Tai ai thính
- Biết lắng nghe và trả lời, lịch sự lễ phép với mọi người.
	- Biết sử dụng lời nói, câu từ đơn giản để kể về bản thân các bạn trong lớp và mọi người xung quanh như: tên, sở thích
	- Biết nghe người lớn, thích chơi với bạn.
Chủ đề nhỏnh 1: “ Bộ biết nhiều thứ”
Thời gian thực hiện : 1 Tuần 
1. Chuẩn bị.
- Đồ dựng, đồ chơi
- Giấy mầu, giấy A4, keo dỏn
- Một số non nước, hộp sữa
- Bài hỏt: Bỳp bờ
- Truyện: Bộ làm được việc gỡ
- Tranh: Một số bộ phận cơ thể người
* Mở chủ đề: 
- Hụm nay ai đưa con tới lớp?
- Tới lớp cỏc con cú khúc khụng? Cú đũi về nhà khụng?
- Cụ giới thiệu chủ đề lớn “ Bộ và cỏc bạn” giới thiệu chủ đề nhỏnh 1 “ Bộ biết nhiều thứ”.
- Con thấy lớp mỡnh cúnhiều bạn khụng?
- Cụ mời một bạn lờn chỉ cho cụ đõu là bạn nam, đõu là bạn nữ ( cho trẻ kể)
- Trờn cơ thể cỏc con cú những bộ phận nào?
- Cỏc con muốn sống được cần phải cú những bộ phận gỡ?
 Mỗi con người đều cú rất nhiều cỏc bộ phận muốn con người hoạt động được, thỡ phải ăn uống đầy đủ, cần rất nhiều thứ. Muốn xem con người cần những gỡ? Cụ con mỡnh cựng nhau đi tỡm hiểu và khỏm phỏ chủ đề “ Bộ biết nhiều thứ nhộ”.
KẾ HOẠCH TUẦN
NỘI DUNG
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
Đún trẻ
Trũ chuyện theo nhúm : Hỏi trẻ về bản thõn,sở thớch và khả năng của bộ như:Tờn của chỏu,bao nhiờu tuổi,thớch ăn quả gỡ,thớch chơi đồ chơi nào,thớch quần ỏo màu gỡ ,giới thiệu ảnh của bộ
Điểm danh trẻ tới lớp 
Thể dục sỏng
Bài “ chim sẻ”.
Hoạt động học
PTTC:
đi trong đường hẹp
PTNN: Miệng xinh
PTNT: 
cơ thể của bộ
PTTC_TM: Hỏt :giấu tay
PTTM: In hỡnh ngún tay
Hoạt động ngoài trời
trũ chuyện về bàn tay bàn chõn
TCVĐ: cũ cũ
Chơi tự do
TC Cơ thể của bộ
giấu tay, dậm chừn
Chơi tự do
TC Cơ thể của bộ
giấu tay, dậm chừn
Chơi tự do
QUAN SÁT: Cơ thể của bộ
TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do
Trũ chuyện: Đặc điểm bề ngoài của trẻ
TCVĐ: cũ cũ
Chơi tự do
Hoạt động gúc
²GểC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT 
XẾP ĐƯỜNG ĐI 
²GểC VẬN ĐỘNG 
VỀ ĐÚNG NHÀ BẠN TRAI BẠN GÁI
² GểC NGHỆ THUẬT
DI MÀU BÀN TAY BÀN CHÂN 
XEM TRANH CÁC GIÁC QUAN
XEM BĂNG CA NHẠC XUÂN MAI 
Hoạt động chiều
Ôn lại các bài đã học ở buổi sáng
- Chơi ở cỏc gúc 
- Chơi trũ chơi vận động
-Kể chuyện theo tranh( Bộ làm được việc gỡ)
Chơi tự do
Kế hoạch hoạt động trong tuần:
Thứ 2, ngày.thỏng.năm ..
1/Đún trẻ
Trũ chuyện theo nhúm : Hỏi trẻ về bản thõn,sở thớch và khả năng của bộ như:Tờn của chỏu,bao nhiờu tuổi,thớch ăn quả gỡ,thớch chơi đồ chơi nào,thớch quần ỏo màu gỡ ,giới thiệu ảnh của bộ
Điểm danh trẻ tới lớp 
2/Thể dục sỏng:
Bài 
1. Mục đớch: “ chim sẻ”.
- Kiến thức: Trẻ thực hiện được BTPTC, chơi thành thạo TCVĐ.
- Kỹ năng: 
 + Phỏt triển sự nhanh nhẹn, khộo lộo của trẻ.
 + Phỏt triển khả năng chỳ ý lắng nghe ở trẻ.
 + Phỏt triển khả năng định hướng trong khụng gian.
- Giỏo dục: Trẻ biết khi chơi với bạn khụng được xụ đẩy bạn. 
2. Tiến hành:
* Khởi động: - Cụ làm chim mẹ, bộ làm chim con đi vũng trũn kết hợp cỏc kiểu đi nhanh, chậm, nhấc cao chõn.
* Trọng động: Bài “ Chim sẻ”.
- Động tỏc 1: Chim hút ( 4 – 5 lần). TTCB: Trẻ đứng chõn ngang vai, tay sau lưng. Cụ núi “ chim hút”, trẻ hớt vào sõu rồi chụm mụi thổi từ từ.
- Động tỏc 2: Chim vẫy cỏnh ( 3 – 4 lần).
TTCB: Trẻ đứng thoải mỏi, 2 tay thả xuụi. Cụ núi “ chim vẫy cỏnh”, trẻ dang tay sang ngang, vẫy 2 cỏnh tay.
- Động tỏc 3: Chim mổ thúc ( 3 – 4 lần).
TTCB: Trẻ đứng chõn ngang vai, 2 tay thả xuụi. Cụ núi “ chim mổ thúc”, trẻ cỳi người, tay gừ xuống đất và núi “ tốc, tốc, tốc”, đứng lờn.
- Động tỏc 4 : Chim bay ( 4 – 5 lần).
TTCB: Trẻ đứng thoải mỏi. Cụ núi ‘ chim bay”, trẻ dang 2 tay vẫy vẫy, dậm chõn tại chỗ.
* Hồi tĩnh: Trẻ làm chim con bay nhẹ nhàng theo cụ.
3/Hoạt động học: 
PTTC:ĐI TRONG ĐƯỜNG HẸP
I/ MỤC ĐÍCH YấU CẦU 
+ Chỏu biết định hướng đi thẳng trong đường hẹp,
+ Trẻ đi thẳng, mắt nhỡn về phớa trước, đầu khụng cỳi đi tự nhiờn khụng chạm vạch, 
+ Trẻ thớch tham gia đi trong đường hẹp, rốn luyện tớnh kiờn trỡ của trẻ,
II/Chuẩn bị:
 - Trong lớp học
 - Bờ cỏ làm đường, hay cỏc loại hộp giấy, cõy xanh làm đường đi, nhà bỳp bờ,
III/ Tiến trỡnh tổ chức:
a/ Mở đầu hoạt động
- Lớp hỏt cựng cụ bài : “Tay em” chỏu đi vũng trũn, từ chậm đến nhanh và ngược lại 
b/Hoạt động trọng tõm 
* BT.PTC : Tay em 
- Cho chỏu tập theo nhạc bài hỏt nụ cười xinh
- Gồm 4 động tỏc cụ làm chỏu theo khuyến khớch chỏu tập theo cụ, mỗi động tỏc 4 lần
* VĐCB: đi trong đường hẹp
- Cụ cho chỏu chơi: Dậm chõn. Co tay
- Chõn và tay cỏc bạn để làm gỡ nhỉ?
-Hụm nay cụ cựng cỏc bạn đi trong đường hẹp về nhà nhộ
-Cụ làm mẩu(đi tự nhiờn lưng thẳng, mắt nhỡn thẳng về phớa trước, khụng chạm vạch,đầu khụng cỳi)
- Khi chỏu đi cụ nhắc chỏu đi thẳng lưng , mắt nhỡn về phớa trước và sửa sai cho chỏu khuyến khớch chỏu bũ mạnh dạn, cụ quan sỏt trẻ thực hiện.
*TCVĐ : lộn cầu vũng
- Khụng những đi mà cũn chơi được trũ chơi nữa, cỏc con cựng chơi lộn cầu vũng nha.
- Cỏc con cựng đọc với cụ nha, đến đoạn(( hai chị em ta ra lộn cầu vũng))
- Sau lần chơi cụ cho trẻ đổi bạn khỏc 
- Cho chỏu chơi 
- Hồi tĩnh: trẻ đi nhẹ nhàng 
4/Hoạt động ngoài trời
ỉTrũ chuyện: trũ chuyện về bàn tay bàn chõn
Cụ hỏt và vận động theo nhạc
Trẻ hỏt “ xũe bàn tay, nắm ngỳn tay”
+ Trũ chuyện với trẻ về đụi bàn tay 
Cụ hỏi trẻ : tay để làm gỡ? ( để cầm viết, cầm muỗng, để mỳa )
Cụ gợi ý cho chỏu trả lời những cõu hỏi: tay con đõu? 
con làm gỡ để giữ tay sạch? 
+ Khi tay bẩn cỏc con làm gỡ? 
- Tay đẹp của cỏc con đõu?
Cú mấy bàn tay, bàn tay cú mấy ngỳn
 TCVĐ: cũ cũ
 CTD: chỏu chơi với xớch đu, lỏ cõy, búng
5/Hoạt động gúc
²GểC THAO TÁC VAI 
 RU EM NGỦ
-Yờu cầu :Trẻ bắt chước cụng việc ru em của người lớn 
-Chuẩn bị : Mỗi trẻ một bỳp bờ ,nệm ,gối, giường nụi 
-Tổ chức hoạt động :Cụ hướng dẫn cỏch chơi:
 Một tay bế em đầu hơi cao , một tay vỗ nhẹ vào đựi hay vào vai em,lắc lư người, ru à ơi,à ời
 Lần đầu cụ cho những trẻ nhanh nhẹn chơi trước và sau đú cho cỏc bạn cựng chơi..
²GểC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT 
XẾP ĐƯỜNG ĐI 
Yờu cầu: chỏu biết xếp cỏc khối gỗ sỏt cạnh thành đường đi 
Chuẩn bị: gổ, hộp thuốc lỏ, hộp giấy
Tổ chức hoạt động: Chỏu xếp cỏc hộp giấy sỏt cạnh nhau thành đường đi thật dài, khuyến khớch chỏu đặt tờn đường( đường đến nhà bạn, đường về nhà ) khuyến khớch cả lớp cựng xếp. 
²GểC VẬN ĐỘNG 
VỀ ĐÚNG NHÀ BẠN TRAI BẠN GÁI
Yờu cầu: trẻ cú phản ứng nhanh khi nghe tớn hiệu 
Chuẩn bi: phấn vẽ, hỡnh ban trai , hỡnh bạn gai.
Tổ chức hoạt đụng: cụ quy định nhà bạn trai bạn gỏi, cỏc bạn cựng nhau đi chơi, khi nghe mưa to rồi bạn trai về nhà bạn trai, bạn gỏi về nhà bạn gỏi
cho chỏu chơi tập thể lớp, cụ sửa sai , nhắc chỏu khụng chen lấn xụ đẩy bạn.
² GểC NGHỆ THUẬT
DI MÀU BÀN TAY BÀN CHÂN 
Yờu cầu: chỏu biết cầm bỳt di màu vào hỡnh bàn tay bàn chõn 
Chuẩn bị: bàn ghế bỳt, giấy cú in hỡnh bàn tay bàn chõn
Tổ chức hoạt động: cho chỏu cầm bỳt tụ màu trờn khụng ( tụ mụ phỏng) chỏu di màu vào giấy , nhắc chỏu khụng tụ lem ra ngoài, sửa tư thế ngồi và cỏch cầm bỳt của trẻ.
XEM TRANH CÁC GIÁC QUAN
Yờu cầu: chỏu biết cầm sỏch và lật giở từng trang 
Chuẩn bị : sỏch tranh cỏc giỏc quan và cơ thể bộ
Tổ chức hoạt động: cho chỏu xem gúc sỏch, hướng chỏu lựa chọn sỏch, xem sỏch lật giở từng trang nhẹ nhàng, khuyến khớch chỏu chi và gọi tờn cỏc hỡnh trong sỏch.
XEM BĂNG CA NHẠC XUÂN MAI 
Yờu cầu: trẻ chỳ ý xem , hỏt và làm động tỏc theo băng nhạc
Chuẩn bị: đầu đĩa, ti vi băng đĩa nhạc.
Tổ chức hoạt động: cụ tập trung sự chỳ ý của trẻ, mở và cho chỏu xem băng nhạc, khuyến khớch chỏu nhỳn nhảy, hỏt, làm động tỏc tự do.
6/Hoạt động chiều
Ôn lại các bài đã học ở buổi sáng
-Kể chuyện theo tranh( Bộ làm được việc gỡ)
Chơi tự do
7/ đỏnh giỏ hoạt động chung trong ngày:
.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN
Thứ 3, ngày.thỏng.năm .
Phỏt triển ngụn ngữ 
THƠ :MIỆNG XINH
I/ MỤC ĐÍCH YấU CẦU 
+ Chỏu chỳ ý nghe cụ đọc thơ cảm thụ được nhịp điệu của bài thơ, 
+ Chỏu phỏt õm rừ từ cỏi miệng,xinh thế, hay thụi.
 + Trẻ mạnh dạn đọc thơ , 
II/ Chuẩn bị:
- Trong lớp học
- Tranh thơ miệng xinh 
III/ Tổ chức hoạt động
a/ hoạt động1
- Lớp chơi:Đụi mắt bộ 
 Đụi tay bộ 
 Miệng của bộ 
- Cú một bài thơ núi về cỏi miệng rất hay cỏc bạn chỳ ý nghe nhộ
b/Hoạt động 2 
- Cụ đọc cho chỏu nghe kốm hỡnh minh họa
- Cỏc bạn cựng xem ai đọc thơ hay nhất nhộ
- Khi chỏu đọc thơ cụ khuyến khớch chỏu đọc to rừ lời, đọc hay hơn, làm vài động tỏc minh họa, cụ sửa sai từ( cỏi miệng, hay thụi) cho trẻ
- Hoạt động 3: Trũ chơi : ai cười hay
- Miệng của bộ để núi, cười,thế cỏc bạn cựng vận động bài nu cười xinh nha.
- Ai ngoan đọc lại bài thơ nố
- Cỏc bạn gỏi đọc thơ 
- Cỏc bạn trai 
- Cỏc bạn phải ngoan giống bạn nhỏ trong bài thơ nha, nhớ biết chơi với bạn khụng cải nhau,miệng xinh làm gỡ nố ai biết?
- Cho trẻ đọc lại bài thơ
4/Hoạt động ngoài trời
 ²Hoạt động 1:trũ chuyện: Cơ thể của bộ
 -Trẻ trả lời cỏc cõu hỏi của cụ, mắt em đõu? để làm gỡ? Tay đẹp đõu nào? Cũn đõu là tai? Tai để làm gỡ?...
- Cho chỏu xem tranh bạn trai bạn gỏi
- Cụ hỏi trẻ bạn gỏi cú những bộ phận nào?
- Để biết cỏc bộ phận này cú cụng dụng như thế nào? Cỏc bạn cựng cụ tỡm hiểu nha.
+Tai bộ để? ( lắng nghe lắng nghe)
+Mắt bộ để? ( nhỡn)
+Mũi bộ để? ( ngửi, thở)
+Tay bộ để?( mỳa, mỳc cơm)
Khi nghe cụ hỏi mũi đõu mũi đõu , mắt đõu mắt đõu, chỏu cựng cụ chỉ tay vào cỏc bộ phận của cơ thể núi mũi đõy mũi đõy, mắt đõy mắt đõy, và làm động tỏc của cỏc bộ phận, chõn bước cao,tay mỳa dẻo..
- Tay bộ để làm gỡ?
- Cỏc bạn cựng hỏt mỳa bài tay thơm tay ngoan nhộ (cụ mở mỏy)
- Muốn cơ thể khỏe mạnh thỡ phải làm gỡ? Rửa mặt mũi tay chõn sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn, mang dộp giữ chõn sạch
*kết thỳc: cho trẻ xem cơ thể bộ trờn bảng chủ đề.
 Hoạt động 2:CVĐ: giấu tay, dậm chõn
 Hoạt động 3: CTD: chỏu chơi với phấn vẽ, xớch đu, búng
*/ đỏnh giỏ hoạt động chung trong ngày:
.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN.
Thứ 4, ngày.thỏng.năm ..
Phỏt triển nhận thức
: CƠ THỂ CỦA Bẫ
I/ MỤC ĐÍCH YấU CẦU 
+ Chỏu nhận biết và gọi tờn 1 số bộ phận t

File đính kèm:

  • docGIAO_AN_CA_BO.doc