Giáo án lớp Lá: Hoạt động học thơ: Hạt gạo làng ta

có vị phù sa

của sông Kinh Thầy

có hương sen thơm

trong hồ nước đầy

có lời mẹ hát

ngọt bùi hôm nay

hạt gạo làng ta

có bão tháng bảy

có mưa tháng ba

giọt mồ hôi sa

những trưa tháng sáu

nước như ai nấu

chết cả cá cờ

cua ngoi lên bờ

mẹ em xuống cấy

 

ppt7 trang | Chia sẻ: dhcepa | Ngày: 28/02/2018 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp Lá: Hoạt động học thơ: Hạt gạo làng ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHAØO MÖØNG QUYÙ COÂ GIAÙO ÑEÁN VÔÙI LÔÙP LÔÙNHOAÏT ÑOÄNG HOÏC: THƠHaït gaïo laøng tacó vị phù sacủa sông Kinh Thầycó hương sen thơmtrong hồ nước đầycó lời mẹ hátngọt bùi hôm nayhạt gạo làng tacó bão tháng bảycó mưa tháng bagiọt mồ hôi sanhững trưa tháng sáunước như ai nấuchết cả cá cờcua ngoi lên bờmẹ em xuống cấy Cày ruộngCấy lúa Lúa non Lúa trổ bông Lúa chín, gặt lúa gánh lúa về nhà Hạt lúa hạt gạo

File đính kèm:

  • pptHat_gao_lang_ta.ppt
Giáo Án Liên Quan