Giáo án lớp nhà trẻ - Hoạt động giao lưu - Chủ đề: “Bé vui đón tết”

I. MUC ĐÍCH YÊU CẦU:

* Kiến thức: Trẻ biết tờn cỏc trũ chơi, cách chơi, luật chơi các trũ chơi “ Cặp đôi hoàn hảo,đố vui, Nhà đầu bếp tài ba”.

- Trẻ thuộc một số bài thơ, bài hát, câu đố về một số loại rau, củ, quả

* Kỹ năng:

- Trẻ biết phối hợp toàn thõn một cỏch khộo lộo linh hoạt, nhanh nhen khi chơi các trò chơi.

- Trẻ thực hiện tốt các kỹ năng vân động và phối hợp với bạn khi tham gia trũ chơi .

* Thái độ:

 - Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể khi giao lưu giữa các lớp với nhau.

- Trẻ hứng thỳ khi tham gai trũ chơi

 

doc9 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 29/01/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp nhà trẻ - Hoạt động giao lưu - Chủ đề: “Bé vui đón tết”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường Mầm non cổ bi
Giáo án
HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU
CHỦ ĐỀ:“ Bẫ VUI ĐểN TẾT”
 - TC1: Cặp đụi hoàn hảo
 - TC 2: Đố vui
 - TC 3 : Nhà đầu bếp tài ba 
 LỨA TUỔI : 5-6 tuổi
 THỜI GIAN: 50-60 phỳt
 GIÁO VIấN: Lớp A2 + Lớp A3
I. MUc đích yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết tờn cỏc trũ chơi, cỏch chơi, luật chơi cỏc trũ chơi “ Cặp đụi hoàn hảo,đố vui, Nhà đầu bếp tài ba”.
- Trẻ thuộc một số bài thơ, bài hỏt, cõu đố về một số loại rau, củ, quả
* Kỹ năng: 
- Trẻ biết phối hợp toàn thõn một cỏch khộo lộo linh hoạt, nhanh nhen khi chơi các trò chơi.
- Trẻ thực hiện tốt cỏc kỹ năng võn động và phối hợp với bạn khi tham gia trũ chơi .
* Thỏi độ: 
 - Giỏo dục trẻ cú tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể khi giao lưu giữa cỏc lớp với nhau.
- Trẻ hứng thỳ khi tham gai trũ chơi
II. CHUẨN BỊ:
1/ Đội hỡnh: 2 đội, mỗi đội xếp thành 2 hàng dọc
2/ Mụi trường: Sõn ngoài trời
3/ Đồ dựng của cụ: 
- Bảng kết quả
- 2 bảng to, 2 ghế thể dục
- Lụ tụ qui trỡnh gúi bỏnh trưng, làm nem.
- Rổ to 4 chiếc đựng cỏc loại rau củ quả và cỏc loại thực phẩm cú chứa cỏc chất dinh dưỡng như ( Trứng,cỏ, tụm của, sữa, ngụ khoai, dầu ăn, lạc)
- Băng nhạc bài hỏt “ Gỏnh gỏnh gồng gồng, con cũng con cua..”
- Cụ phải theo dừi tỡnh trạng sức khỏe của trẻ.
4/Đồ dựng của trẻ
- 4 chiếc quần ống rộng, quang gỏnh 4 chiếc
- Trẻ phải gọn gàng mặc quần ỏo phự hợp với thời tiết trong ngày.
III. tiến hành
HOẠT ĐỘNG Cô
Trẻ
 *Bước 1:Ổn định tổ chức
- Cụ giỏo lớp A3 tổ chức cho trẻ hỏt và vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài hỏt “ 5 chỳ vịt con” để khởi động 
- Cụ giỏo lớp A 2 giới thiệu hội thi chủ đề “ Bộ vui đún tết”
- Đại diện 2 đội giới thiệu cỏc đội tham gia thi : Lớp A2 đội cỏ chộp, lớp A3 đội cam sành.
*Bước 2: Nội dung chớnh 
*Phần chơi 1: Cặp đội hoàn hảo ( Cụ giỏo lớp A3 tổ chức chơi)
- Giới thiệu tờn trũ chơi: Cặp đội hoàn hảo
- Cỏch chơi: Mỗi đội cú 2 đụi quang gỏnh, xếp hàng đứng trước vạch , Cỏc đội lờn chơi sẽ tạo thành cỏc cặp đụi tham gia, cỏc cặp đụi sẽ đứng thành hàng dọc trước vạch xuất phỏt mỗi đội sẽ cú đụi quang gỏnh và dựng đụi quang gỏnh của mỡnh gỏnh đụi quang gỏnh và chọn một sản phẩm chứa chất theo yờu cầu của ban tổ chức sau đú đi qua cầu và đi hết cầu để sản phẩm theo yờu cầu vào rổ sau đú quay về vạch xuất phỏt đầu tiờn.
- Cỏch di chuyển: 2 người cựng gỏnh 1 quang chọn thực phẩm theo yờu cầu và đi qua cầu
- Luật chơi:Là luật tiếp sức, thời gian là một bản nhạc, đội nào chọn được nhiều thực phẩm đội đú dành chiến thắng và được tặng 2 bụng hoa, nếu rơi xuống cầu thỡ sản phẩm đú khụng được tớnh.
- Cho trẻ chơi:
+ Đội Cỏ chộp chọn sản phẩm cung cấp chất vi ta min ( Rau,củ,quả)
+ Đội Cam sành chọn thực phẩm cung cấp chất đạm ( Thịt cỏ, trứng, sữa...)
- Nhận xột kết quả chơi, thưởng hoa cho cỏc đội. 
* Phần chơi 2: Đố vui ( Cụ giỏo lớp A2 tổ chức)
- Giới thiệu tờn trũ chơi (Đố vui)
* Cỏch chơi: 
- Trũ chơi cú 2 phần
+ Phần 1 là thi giải cõu đố.
- Cỏc bạn lớp A2 đố thỡ cỏc bạn lớp A3 trả lời và ngược lại cỏc bạn lớp A3 đố thỡ cỏc bạn lớp A2 trả lời.Cỏc đội sẽ cú thời gian 10 giõy suy nghĩ và thảo luận để trả lời cõu hỏi. *Luật chơi: Nếu trả lời đỳng sẽ được thưởng 2 bụng hoa và được quyền ra cõu hỏi.
- 10 giõy suy nghĩ cho cỏc bạn
- Đó hết thời gian suy nghĩ, xin mời cõu trả lời của cỏc bạn lớp A3.
- Cỏc bạn A3 đó trả lời đỳng cỏc bạn xứng đỏng được thưởng 2 bụng hoa. Xin mời cỏc bạn A3 ra cõu đố. 
 Cõu đố dành cho lớp A2
 "Mỡnh vuụng mà mặc ỏo xanh
 Tra đỗ trồng hành thả lợn vào trong" 
 Là bỏnh gỡ?	
 Da cúc mà bộc trứng gà
 Bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn?
 Là quả gỡ?	
 Đầu xanh túc cũng màu xanh
 Thường xào với thịt nấu canh hàng ngày?
 Là rau gỡ? Rau cải thỡa
 Củ gỡ mập mạp
 Vỏ tớm ruột vàng
 Bộ cắm cỏi que
 Thành ngay con nghộ
 Là củ gỡ?
* Cõu đố dành cho lớp A3
 - Nếp nấu xụi
 Xụi gió mịn
 Tay khộo nặn
 Mặt trời trũn
 Trắng dẻo ngon
 Bỏnh gỡ thế?
 Là bỏnh gỡ ?
 Quả gỡ tờn gọi như hoa
 Thu về chớn đỏ như là sơn son	
 Là quả gỡ?
 Túc xanh thõn trắng nừn nà
 Tờn gọi là củ cả nhà thớch ăn
 Là củ gỡ?
+ Phần 2 : Thi hỏt hoặc đọc thơ về cỏc loại rau, quả
* Cỏch chơi:Cỏc cụ sẽ đưa ra một số loại rau quả cỏc đội sẽ suy nghĩ tỡm ra bài thơ hoặc bài hỏt núi về cỏc loại rau quả sau đú và lắc sắc xụ thật nhanh để dành quyền trả lời . 
* Luật chơi: Sau thời gian là 1 phỳt đội nào tỡm được bài thơ bài hỏt núi về đồ vật đú và thể hiện thành cụng thỡ sẽ được thưởng 2 bụng hoa, nếu đội nào khụng tỡm được bài thơ hay bài hỏt núi về đồ vật đú thỡ đội đú sẽ mất quyền trả lời và quyền trả lời sẽ dành cho đội kia.
 +Lần 1: Cụ đưa ra cõy bắp cải ( Trẻ hỏt bài " Cõy bắp cải)
 +Lần 2: Cụ đưa ra củ su hào ( Đọc đồng dao về củ)
 +Lần 3: Cụ đưa ra quả thanh long ( Đọc đồng dao về quả)
 +Lần 4: Cụ đưa ra cõy rau ( Hỏt bài anh nụng dõn và cõy rau)
* Phần chơi 3: Nhà đầu bếp tài ba ( Cụ giỏo lớp A3 tổ chức)
- Giới thiệu tờn trũ chơi. “Nhà đầu bếp tài ba”
- Cỏch chơi: Trũ chơi sẽ được chơi làm 2 lần, Cỏc bạn xếp thành 2 đội đứng trước vạch xuất phỏt, cỏc bạn sẽ tạo thành cặp đụi mặc chung một chiếc quần, khi cú hiệu lệnh nhảy bật thật nhanh lờn tới vạch đớch sau đú cởi quần ra, một bạn chạy lờn lờn lấy 1 qui trỡnh gắn lờn bảng cũn một bạn cầm quần chạy về đưa cho bạn tiếp theo, 2 bạn tiếp theo lại tiếp tục xuất phỏt.
 - Luật chơi:Chơi theo luật tiếp sức, mỗi lượt chơi chỉ được chọn 1 giai đoạn của qui trỡnh. Đội nào xếp đỳng qui trỡnh và nhanh đội đú được tặng 2 bụng hoa.
- Cho trẻ chơi
 + Đội cam sành chọn qui trỡnh gúi bỏnh trưng
 + Đội cỏ chộp chọn qui trỡnh làm nem 
- Nhận xột kết quả chơi, thưởng hoa cho cỏc đội.
- Tổ chức cho trẻ chơi lần 2
+ Đội cam sành chọn qui trỡnh làm nem 
+ Đội cỏ chộp chọn qui trỡnh gúi bỏnh trưng 
- Nhận xột kết quả chơi, thưởng hoa cho cỏc đội.
- > Cụ giỏo lớp A3 tổng kết kết quả 3 phần chơi.
*Bước 3: Kết thỳc: Trẻ hỏt vận động bài " Anh nụng dõn và cõy rau"
- Trẻ vận động vui vẻ nhịp nhàng theo bài hỏt
- Trẻ tự giới thiệu đội chơi của mỡnh
- Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .
- Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .
- Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .
- Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .
*Bước 1:Ổn định tổ chức
-( Tất cả cỏc con lại đõy với cụ nào , Vừa rồi cụ thấy tất cả cỏc con ở 2 lớp học rất giỏi rất là ngoan cụ quyết định thưởng cho cỏc con một buổi giao lưu hoạt động ngoài trời cỏc con cú thớch khụng. Trước khi vào buổi giao lưu hoạt động ngoài trời cụ chỏu mỡnh cựng hỏt bài 5 chỳ vịt con để cho cơ thể khỏe mạnh, cỏc con cú đồng ý khụng? Khi vận động bài hỏt 5 chỳ vịt con cỏc con sẽ hỏt 5 lần 3 lần đầu tiờn cỏc con hỏt bàng tiếng anh và 2 lời sau cỏc con sẽ hỏt bằng tiếng việt nhộ. Cỏc con vừa hỏt rất giỏi thưởng một tràng vỗ tay cho 2 lớp nào)
 Cụ giỏo lớp A3 tổ chức cho trẻ hỏt và vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài hỏt “ 5 chỳ vịt con” để khởi động 
*Bước 2: Nội dung chớnh 
*Phần chơi 1: Cặp đội hoàn hảo ( Cụ giỏo lớp A3 tổ chức chơi)
- Cụ giỏo lớp A2 giới thiệu hội thi chủ đề “ Bộ vui đún Tết”
( Xin chào cả 2 lớp A2 và A3 đó đến vởi buổi giao lưu trũ chơi ngoài trời ngày hụm nay tất cả cỏc bạn 2 đội đó sẵn sàng với buổi giao lưu chưa. Đến với buổi giao lưu bộ khoe bộ ngoan ngày hụm nay hai đội sẽ tham gia 3 trũ chơi, trũ chơi thứ nhất với tờn gọi “Cặp đội hoàn hảo” Trũ chơi thứ hai là trũ chơi “ Đố vui” Trũ chơi thứ 3 với tờn gọi “ Nhà đầu bếp tài ba ”Xin chào mừng tất cả cỏc vận động viờn của hai lớp A2 và A3 sẽ cựng đến với phần giới thiệu của đội mỡnh xin mời cỏc bạn của lớp A3 “Cam sành ” Xin chào mừng cỏc bạn đội tụi là đội cam sành vỡ chỳng tụi rất thớch ăn cam và uống nước cam vỡ trong cam cú chứa nhiều chất vi ta min c và muối khoỏng giỳp cho cơ thể khỏe mạnh da dẻ hồng hào chỳng tụi đến đõy với tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi và chiến thắng . Tiếp theo sẽ là phần giới thiệu của đội “ Cỏ chộp” Xin chào cỏc bạn đội tụi là đội “ Cỏ chộp” bởi vỡ chỳng tối rất thớch ăn cỏ vỡ trong cỏ cú chứa rất nhiều chất đạm, đội tụi đến đầy với tinh thần quyết tõm và chiến thắng.
- ( Cụ A2)Và xin chào mừng 2 đội cỏ chộp và đội “Cam sành sẽ đến với trũ chơi thức nhất “ Trũ chơi “Cặp đụi hoàn hảo” 
- ( Cụ A3 )Để chơi được trũ chơi cặp đụi hoàn hảo xin mời 2 đội sẵn sàng về vị trớ của đội mỡnh nào? cỏ chộp đứng về phớa bờn tay trỏi cũn đội cam sành đứng bờn tay phải .
- Hai đội đó sẵn sàng để bước và trũ chơi đầu tiờn chưa? Xin mời sự cổ vũ của đội Cỏ chộp ( Rờ nhỏ sẽ thua ) Rờ lại nào.
- Xin mời sự cổ vũ của đội Cam sành.( Để chơi được trũ chơi đầu tiờn đú là trũ chơi “ Cặp đụi hoàn hảo” Cỏc con của hai đội phải chỳ ý lắng nghe cỏch chơi và luật chơi của trũ chơi Cỏch chơi của trũ chơi như sau: 
- Cỏch chơi: Cỏc đội lờn chơi sẽ tạo thành cỏc cặp đụi tham gia cỏc cặp đụi sẽ đứng thành hàng dọc trước vạch xuất phỏt mỗi đội sẽ cú đụi quang gỏnh và dựng đụi quang gỏnh của mỡnh gỏnh đụi quang gỏnh và chọn một sản phẩm chứa chất theo yờu cầu của ban tổ chức sau đú đi qua cầu và đi hết cầu để sản phẩm theo yờu cầu vào rổ sau đú quay về vạch xuất phỏt đầu tiờn.cỏc đội đó rừ
- Luật chơi:Là luật tiếp sức, thời gian là một bản nhạc, đội nào chọn được nhiều thực phẩm đội đú dành chiến thắng và được tặng 2 bụng hoa, nếu rơi xuống cầu thỡ sản phẩm đú khụng được tớnh.
- Cỏc bạn đó sẵn sàng chưa? 
+ Đội Cỏ chộp chọn sản phẩm cung cấp chất vi ta min 
( Rau,củ,quả)
+ Đội Cam sành chọn thực phẩm cung cấp chất đạm ( Thịt cỏ, trứng, sữa...)
- Cho trẻ chơi:
- Nhận xột kết quả chơi, thưởng hoa cho cỏc đội. 
* Phần chơi 2: Đố vui( Cụ giỏo lớp A2 tổ chức)
- Giới thiệu tờn trũ chơi (Đố vui)
* Cỏch chơi: 
- Trũ chơi cú 2 phần
+ Phần 1 là thi giải cõu đố.
- Cỏc bạn lớp A2 đố thỡ cỏc bạn lớp A3 trả lời và ngược lại cỏc bạn lớp A3 đố thỡ cỏc bạn lớp A2 trả lời.Cỏc đội sẽ cú thời gian 10 giõy suy nghĩ và thảo luận để trả lời cõu hỏi. 
*Luật chơi: Nếu trả lời đỳng sẽ được thưởng 2 bụng hoa và được quyền ra cõu hỏi.
 Cõu đố dành cho lớp A2
 "Mỡnh vuụng mà mặc ỏo xanh
 Tra đỗ trồng hành thả lợn vào trong" 
 Là bỏnh gỡ?	
 Da cúc mà bộc trứng gà
 Bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn?
 Là quả gỡ?	
 Củ gỡ mập mạp
 Vỏ tớm ruột vàng
 Bộ cắm cỏi que
 Thành ngay con nghộ
 Là củ gỡ?
* Cõu đố dành cho lớp A3
 - Nếp nấu xụi
 Xụi gió mịn
 Tay khộo nặn
 Mặt trời trũn
 Trắng dẻo ngon
 Bỏnh gỡ thế?
 Là bỏnh gỡ ?
 Quả gỡ tờn gọi như hoa
 Thu về chớn đỏ như là sơn son	
 Là quả gỡ?
 Túc xanh thõn trắng nừn nà
 Tờn gọi là củ cả nhà thớch ăn
 Là củ gỡ?
+ Phần 2 : Thi hỏt hoặc đọc thơ về cỏc loại rau, quả
- Cỏc cụ sẽ đưa ra một số loại rau quả cỏc đội sẽ suy nghĩ tỡm ra bài thơ hoặc bài hỏt núi về cỏc loại rau quả sau đú và lắc sắc xụ thật nhanh để dành quyền trả lời . 
* Luật chơi: Sau thời gian là 1 phỳt đội nào tỡm được bài thơ bài hỏt núi về đồ vật đú và thể hiện thành cụng thỡ sẽ được thưởng 2 bụng hoa, nếu đội nào khụng tỡm được bài thơ hay bài hỏt núi về đồ vật đú thỡ đội đú sẽ mất quyền trả lời và quyền trả lời sẽ dành cho đội kia.
 +Lần 1: Cụ đưa ra cõy bắp cải
 +Lần 2: Cụ đưa ra củ su hào
 +Lần 3: Cụ đưa ra quả bưởi
 +Lần 4: Cụ đưa ra cõy rau
 - 10 giõy suy nghĩ cho cỏc bạn
- Đó hết thời gian suy nghĩ, xin mời cõu trả lời của cỏc bạn lớp A3.
- Cỏc bạn A3 đó trả lời đỳng cỏc bạn xứng đỏng được thưởng 2 bụng hoa. Xin mời cỏc bạn A3 ra cõu đố.
* Phần chơi 3: Nhà đầu bếp tài ba ( Cụ giỏo lớp A3 tổ chức)
- Giới thiệu tờn trũ chơi. “Nhà đầu bếp tài ba”
- Cỏch chơi: Trũ chơi sẽ được chơi làm 2 lần, Cỏc bạn xếp thành 2 đội đứng trước vạch xuất phỏt, cỏc bạn sẽ tạo thành cặp đụi mặc chung một chiếc quần, khi cú hiệu lệnh nhảy bật thật nhanh lờn tới vạch đớch sau đú cởi quần ra, một bạn chạy lờn lấy 1 qui trỡnh gắn lờn bảng cũn một bạn cầm quần chạy về đưa cho bạn tiếp theo, 2 bạn tiếp theo lại tiếp tục xuất phỏt.
 - Luật chơi:Chơi theo luật tiếp sức, mỗi lượt chơi chỉ được chọn 1 giai đoạn của qui trỡnh. Đội nào xếp đỳng qui trỡnh và nhanh đội đú được tặng 2 bụng hoa.
- Cho trẻ chơi
 + Đội cỏ chộp chọn qui trỡnh gúi bỏnh trưng
 + Đội cam sành chọn qui trỡnh làm nem.
- Nhận xột kết quả chơi, thưởng hoa cho cỏc đội.
- Tổ chức cho trẻ chơi lần 2
+ Đội cam sành chọn qui trỡnh làm nem 
+ Đội cỏ chộp chọn qui trỡnh gúi bỏnh trưng 
- Nhận xột kết quả chơi, thưởng hoa cho cỏc đội.
- > Cụ giỏo lớp A3 tổng kết kết quả 3 phần chơi.
*Bước 3: Kết thỳc: Trẻ hỏt vận động bài “
- Trẻ vận động vui vẻ nhịp nhàng theo bài hỏt
Trẻ tự giới thiệu đội chơi của mỡnh
- Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .
- Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .
 Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .
 Trẻ nghe cụ giới thiệu cỏch chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng vui vẻ .

File đính kèm:

  • docGA Hoạt động giao lưu.doc