Giáo án Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Đề tài: Vẽ gia đình của bé - Chu Thị Minh Hợp

1. Kiến thức

- Trẻbiết sửdụng các nét vẽ đểvẽ được gia đình mình, biết thểhiện tình của mình qua

bức tranh.

- Biết vẽtrên nhiều chất liệu nhưgiấy, quảbóng, đĩa giấy

- Biết giới thiệu và kể được các thành viên trong gia đình mình

2. Kĩnăng

- Luyện cho trẻcác kỹnăng vẽtrên các nguyên liệu khác nhau như: Vẽtrên giấy, vẽ

trên quảbóng, vẽtrên đĩa

- Luyện kỹnăng sắp xếp bốcục bức tranh, tô mầu cho trẻ, kỹnăng dán cho trẻ

- Phát triển khảnăng quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng sáng tạo cho trẻ.

- Trẻcó kỹnăng nhận xét bài của mình, bài của bạn

3. Thái độ

- Mạnh dạn và hứng thú tham gia hoạt động của lớp.

- Biết yêu thương chăm sóc người thân trong gia đình. biết giúp đỡcô thu dọn đồdùng

sau giờhọc

pdf4 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 24/06/2015 | Lượt xem: 12699 | Lượt tải: 29Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Gia đình - Đề tài: Vẽ gia đình của bé - Chu Thị Minh Hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o quËn cÇu giÊy 
Tr−êng MÇm non Hoa Hång 
-----------------*---------------- 
GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG 
Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 
Chủ đề: Gia đình 
 Đề tài: Vẽ gia đình của bé 
 Loại tiết: Đề tài 
NĂM HỌC : 2014 - 2015 
GIÁO ÁN 
(Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ) 
 Chủ đề: Gia đình 
 Đề tài : Vẽ gia đình của bé 
 Loại tiết: Đề tài 
 Lứa tuổi : mẫu giáo nhỡ B2 
 Thời gian; 20 -25 phút 
 Ngày dạy: 
 Người dạy: Chu Thị Minh Hợp 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
1. Kiến thức 
- Trẻ biết sử dụng các nét vẽ để vẽ được gia đình mình, biết thể hiện tình của mình qua 
bức tranh. 
- Biết vẽ trên nhiều chất liệu như giấy, quả bóng, đĩa giấy 
- Biết giới thiệu và kể được các thành viên trong gia đình mình 
2. Kĩ năng 
- Luyện cho trẻ các kỹ năng vẽ trên các nguyên liệu khác nhau như: Vẽ trên giấy, vẽ 
trên quả bóng, vẽ trên đĩa 
- Luyện kỹ năng sắp xếp bố cục bức tranh, tô mầu cho trẻ, kỹ năng dán cho trẻ 
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng sáng tạo cho trẻ. 
- Trẻ có kỹ năng nhận xét bài của mình, bài của bạn 
3. Thái độ 
- Mạnh dạn và hứng thú tham gia hoạt động của lớp. 
- Biết yêu thương chăm sóc người thân trong gia đình. biết giúp đỡ cô thu dọn đồ dùng 
sau giờ học 
I. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng của cô: 
 - 4 tranh gợi ý của cô: + Gia đình có ông bà bố mẹ 
 + Bố đang tặng quà sinh nhật cho con 
 + Tranh cảnh gia đình vẽ trên đĩa 
 + Vẽ bố, mẹ… trên quả bóng 
- Giá treo sản phẩm, thước chỉ, đàn ghi lời bài hát 
2. Đồ dùng của cháu:- 4 bàn vẽ theo các chất liệu vẽ khác nhau: 
 + Bàn 1 Vẽ mầu sáp 
 + Bàn vẽ màu nước 
 + Bàn vẽ trên các quả bóng, các dải giấy để dán tóc 
 + Bàn vẽ trên đĩa giấy 
- Màu nước, màu sắp, khay đựng màu, các quả bóng, các đĩa giấy, bút sáp, 
bút lông, xốp dính 
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 
Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 
1/ Ổn định tổ 
chức 
Dẫn dắt vào 
bài 
* Cô và trẻ hát và làm vận động minh họa bài 
hát : “Tổ ấm gia đình”. 
- cô và trẻ cùng trò chuyện về gia đình? 
- Cho 2-3 trẻ kể về gia đình của mình 
Trẻ hát kết hợp vận 
động cùng cô 
- Trẻ kể về gia đình 
của mình 
2/ Nội dung 
chính: 
 Quan sát tranh mẫu của cô và đàm thoại: 
* Mẫu gợi ý 1 : Gia đình vẽ bằng sáp màu 
 + Con thấy bức tranh này vẽ về ai? 
(Bố đang tặng quà cho con gái) 
+ Ngoài bố, con gái trong bức tranh còn có ai? 
Mầu sắc bức tranh như thế nào? 
À bức tran này vẽ về buổi sinh nhật của em bé 
trong gia đình đấy 
 * Mẫu gợi ý 2 : Gia đình vẽ bằng màu nước 
 + Con có nhận xét gì về bức tranh này? 
 + Bức tranh được vẽ bằng nguyên liệu gì? 
+ Để sử dụng màu nước để vẽ đòi hỏi phải thật 
cẩn thận, khéo léo. 
+ Ngoài ra, để bức tranh thêm đẹp cô còn vẽ 
thêm gì nữa? 
 * Mẫu gợi ý 3: Gia đình vẽ trên đĩa giấy 
 + Con thấy bức tranh này có gì khác các bức 
tranh trước? 
 + Tranh vẽ chân dung ai? 
 + Vẽ bằng chất liệu gì? 
+ Khi vẽ chân dung vẽ như thế nào? 
(Và hướng trẻ nhận xét bố cục mầu sắc tranh) 
Cô khái quát lại cách vẽ chân dung 
 * Mẫu gợi ý 4 : Vẽ thành viên trong gia đình 
trên quả bóng kết hợp dán tóc 
 + Cô có gì đây? 
 + Bố, mẹ và con được làm trên chất liệu gì? 
 (Cô hướng trẻ nhận xét cách vẽ mặt, mắt trên 
quả bóng, sau đó dán các dải duy băng dài làm 
tóc) 
- Trẻ chú ý lắng nghe 
- Trẻ nhận xét theo ý 
hiểu của trẻ 
(2-3 trẻ) 
- Trẻ nhận xét theo ý 
hiểu của trẻ 
(2-3 trẻ) 
- Vẽ chân dung ạ 
- Trẻ nhận xét theo ý 
hiểu của trẻ 
(2-3 trẻ) 
Màu nước ạ 
- Vẽ nửa người 
- Trẻ nhận xét theo ý 
hiểu của trẻ 
(2-4 trẻ) 
Hỏi ý tưởng 
vẽ của trẻ 
 * Các con vừa xem rất nhiều bức gia đình của 
mình được vẽ bằng các nguyên liệu khác nhau? 
- Con có thích vẽ gia đình của mình không? 
Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 
 - Con sẽ vẽ những ai, lựa chọn nguyên liệu gì? 
- Con sẽ bổ sung thêm gì cho bức tranh của con 
thêm đẹp? 
- Các con hãy nhớ dùng bút nét đậm để vẽ nét, 
dùng những màu sắc tươi sáng để tô thật đều, 
mịn để bức tranh của mình thêm đẹp nhé. 
3-4 trẻ nêu ý tưởng 
của trẻ 
Trẻ thực hiện 
- Cô chia làm 4 nhóm theo các nguyên liệu 
khác nhau cho trẻ thực hiện. 
(Mở nhạc nhỏ trong quá trình trẻ vẽ) 
- Trong quá trình trẻ làm cô đi bao quát và giúp 
đỡ nếu trẻ gặp khó khăn. 
+ Với trẻ yếu: Cô hướng dẫn trẻ ở cách sử 
dụng nguyên liệu đúng cách và phối cảnh cho 
bức tranh. 
+ Với trẻ khá: Cô gợi ý cho trẻ phối hợp thêm 
cảnh và phối hợp màu săc khi tô. 
Trẻ vẽ theo bàn 
Nhận xét sản 
phẩm 
- Cô cho trẻ treo bài lên giá, mời trẻ cùng quan 
sát bài của mình và của bạn. 
- Trẻ trò chuyện, thảo luận về sản phẩm của 
mình của bạn. 
- Cho 2-3 trẻ nhận xét về bài của bạn: chú ý 
hướng trẻ đến nội dung, nguyên liệu sử dụng 
và kĩ năng tô màu. 
- Cho trẻ tự giới thiệu về bài của mình. 
- Cô chọn một bài đẹp nhận xét và nhận xét 
khen động viên trẻ 
- Trẻ nhận xét bài theo 
ý hiểu của trẻ 
3. Kết thúc 
tiết học: (1-2 
phút) 
- Khen ngợi, động viên trẻ. Cô cùng trẻ cất đồ 
dùng. 
- Chuyển hoạt động. 
Hát vận động theo 
nhạc 

File đính kèm:

  • pdfVe gia dinh cua be.pdf
Giáo Án Liên Quan