Giáo án Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thực vật - Tết và mùa xuân - Đề tài: Quá trình phát triển của cây từ hạt đậu - Nguyễn Thị Hoài Phương

1 – Kiến thức:

- Trẻ hiểu được quá trình phát triển của cây đậu: Từ hạt, nảy mầm, cây non, cây trưởng thành.

- Trẻ biết được các điều kiện để cây phát triển: Đất, không khí, nước, ánh sáng, sự chăm sóc.

- Biết được tác dụng của cây đối với cuộc sống.

- Trẻ hiểu cách chơi các trò chơi.

2 – Kỹ năng:

- Trẻ mô tả được quá trình phát triển của cây đậu từ hạt đậu.

- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô một cách rõ ràng mạch lạc.

- Trẻ so sánh được các quá trình phát triển của cây đậu.

- Chơi được các trò chơi: ô cửa bí mật, ghép tranh

3 – Thái độ:

- Trẻ có ý thức chăm sóc cây.

- Thích gieo trồng, chăm sóc cây.

 

doc4 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 27/06/2015 | Lượt xem: 2637 | Lượt tải: 9Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mầm non Lớp 5 tuổi - Chủ đề: Thực vật - Tết và mùa xuân - Đề tài: Quá trình phát triển của cây từ hạt đậu - Nguyễn Thị Hoài Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN KHÁM PHÁ KHOA HỌC
Dự thi giáo viên giỏi cấp huyện vòng chung khảo
Năm học 2013 – 2014
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Đề tài: Quá trình phát triển của cây từ hạt đậu.
Chủ đề: Thực vật – tết và mùa xuân.
Đối tượng: 5 - 6 tuổi
Số lượng: 30 - 35 trẻ
Thời gian: 30 – 35 phút
Giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Phương
I/ Mục đích – yêu cầu:
1 – Kiến thức:
- Trẻ hiểu được quá trình phát triển của cây đậu: Từ hạt, nảy mầm, cây non, cây trưởng thành.
- Trẻ biết được các điều kiện để cây phát triển: Đất, không khí, nước, ánh sáng, sự chăm sóc.
- Biết được tác dụng của cây đối với cuộc sống.
- Trẻ hiểu cách chơi các trò chơi.
2 – Kỹ năng:
- Trẻ mô tả được quá trình phát triển của cây đậu từ hạt đậu.
- Trẻ trả lời được câu hỏi của cô một cách rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ so sánh được các quá trình phát triển của cây đậu.
- Chơi được các trò chơi: ô cửa bí mật, ghép tranh
3 – Thái độ:
- Trẻ có ý thức chăm sóc cây.
- Thích gieo trồng, chăm sóc cây.
II/ Chuẩn bị:
*. Đồ dùng của cô:
- Giáo án, màn hình máy chiếu có các slide hình ảnh các giai đoạn phát triển của cây.
- Video về sự nảy mầm của hạt đậu.
- Cây đậu trưởng thành.
*. Đồ dùng của trẻ:
- 3 châu cây đậu trẻ đã gieo ở từng thời điểm khác nhau: Mới gieo, hạt nảy mầm, cây non.
- Hình ảnh theo sự phát triển của cây theo từng giai đoạn.
III/ Cách tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
*. Hoạt động 1: Ổn định gây hứng thú:
Cho trẻ chơi trò chơi tập tập vông: cô cầm hạt đậu trên tay và chơi cùng trẻ, trẻ đoán.
- Sau đó cô cho trẻ quan sát và đoán xem đó là hạt gì?
À đúng rồi đây là hạt đậu.
Cô và các con đã làm thí nghiệm gì với hạt đậu từ mấy hôm trước?
Bây giờ cô mời các nhóm hãy lấy các thí nghiệm mà chúng mình đã làm và cùng nhau quan sát.
*. Hoạt động 2: Quan sát và khám phá sự phát triển của cây từ hạt.
Nhóm 1: Hạt mới gieo.
Mời một trẻ lên trình bày thí nghiệm.
Các con đã nhìn thấy gì chưa? Tại sao con không nhìn thấy?
Cô khái quát: Đây là giai đoạn gieo hạt, hạt mới gieo được 2 ngày nên các con chưa nhìn thấy sự nảy mầm của hạt.
Nhóm 2: Hạt nảy mầm. 
Mời một trẻ lên trình bày thí nghiệm của nhóm mình.
Các con đã làm gì để cho hạt nảy mầm?
Các con đã gieo hạt được mấy ngày rồi?
Sau khi quan sát các con thấy kết quả của nhóm mình như thế nào?
Cô khái quát: Sau khi gieo hạt xuống đất, nhờ có nước không khí, ánh sáng mặt trời hạt đã nảy mầm. Một chiếc mầm trắng được cắm xuống đất phát triển thành rễ để hút chất dinh dưỡng từ đất, một chiếc mầm xanh phát triển thành lá. Đây gọi là giai đoạn hạt nảy mầm.
Nhóm 3: Cây non.
Mời một trẻ lên trình bày thí nghiệm của nhóm mình.
Các con quan sát cây của nhóm mình như thế nào?
Cây có mấy lá? 
À Sau khi h¹t n¶y mÇm; nhê bµn tay ch¨m sãc cña con ng­êi mÇm c©y ph¸t triÓn thµnh c©y non. C©y non lµ c©y cßn nhá, cã Ýt l¸. §©y lµ giai ®o¹n: C©y non.
Và đây là một cây đậu cô đã trồng được một thời gian dài. 
Ai giỏi hãy kể cho cô và cả lớp nghe để có một cây đậu như thế này cây phải trải qua những giai đoạn nào?
 Cô mời 3 nhóm trưởng mang các thí nghiệm của nhóm mình lên trưng bày.
Các nhóm đã làm thí nghiệm về quá trình gì ?
- Cho trẻ kể về các quá trình phát triển của cây.
- Cho trẻ so sánh về các quá trình phát triển của cây đậu.
- Cho trẻ tìm hiểu về điều kiện sống của cây.
*. Cô khái quát: Để có một cây đậu trưởng thành phải trải qua nhiều quá trình. Đầu tiên chúng mình phải làm đất tơi xốp, sau đó chúng mình gieo hạt xuống đất, hàng ngày phải tưới nước cho hạt, hạt sẽ nảy mầm và phát triển thành cây non qua sự chăm sóc của chúng mình cây sẽ trở thành cây trưởng thành.
Khi cây trưởng thành sẽ cho những gì ?
*. Cho trẻ quan sát trên màn hình.
Bây giờ cô mời các con hướng lên màn hình xem một đoạn video xem đoạn video nói về điều gì ?
- Khi c©y con ®· lín, c¸c con ph¶i lµm g×? 
- Khi c©y cã nhiÒu l¸ vµ cµnh lµ lóc c©y ®· tr­ëng thµnh .
(Cho trÎ xem h×nh c©y tr­ëng thµnh.)
- Cây đậu trưởng thành là cây đậu như thế nào?
- Muốn có nhiều cây xanh chúng ta phải làm gì?
- Cho trẻ hát và vận động bài hát “trồng cây” 
* Mở rộng
 - Ngoài những cây đậu phát triển từ hạt, các con còn biết những cây nào phát triển từ hạt.
Ngoài cây phát triển từ hạt còn có những cây phát triển từ đâu? (Phát triển từ thân như cây mía, sắn, măng tre, Phát triển từ lá như lá bỏng, phát triển từ cành như cây cam)
 - Tất cả những loại cây phát triển từ hạt, hoặc thân, cành, lá...đều cho ta bóng mát, gỗ, hoa, quả, ... nên các con cần chăm sóc, bảo vệ cây, không được bẻ cành, ngắt lá.
- Điều gì sẽ xẩy ra nếu không có cây xanh?
*. Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện củng cố: 
- TC1: Ô cửa bí mật.
Cô đã chuẩn bị 4 ô cửa. Sau mỗi ô cửa là một quá trình phát triển của cây đậu. Cô đọc xong câu đố về quá trình phát triển của cây, đội nào có tín hiệu trả lời trước đội đó sẽ dành quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được thưởng một khuôn mặt cười. Kết thúc trò chơi đội nào dành được nhiều khuôn mặt cười đội đó sẽ dành chiến thắng.
- TC2: Nhanh và khéo.
Chia thành 3 nhóm chơi: Cô đã chuẩn bị các tranh về quá trình phát triển của cây từ hạt, nhiệm vụ của các nhóm là sắp xếp các tranh đó theo trình tự quá trình phát triển của cây từ hạt. Trong thời gian là một bản nhạc đội nào sắp xếp nhanh và đúng đội đó sẽ dành chiến thắng.
Cô cho trẻ quan sát xem các nhóm gắn hình ảnh có đúng với quá trình phát triển của cây không, sửa sai (nếu có).
- Cô nhận xét trẻ chơi.
*. Cô củng cố bài:
Hôm nay đã được khám phá điều gì?
*. Kết thúc.
Trẻ chơi
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
- Trẻ lấy các thí nghiệm
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
 - Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
 - Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ xem và trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe và chơi
- Trẻ lắng nghe cách chơi
 - Trẻ chơi
 - Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ trả lời.

File đính kèm:

  • docgiao an su phat trien cua cay tu hat dau.doc