Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề nhánh: Ngày hội đến trường của bé

- Trò chuyện, kể tên về trường, lớp của bé; Kể tên và công việc của các cô các bác và vai trò của bé trong trường, lớp.

LQCViÕt:

Làm quen nhóm chữ cái o, ô, ơ

V¨n häc

Thơ :Gà học chữ

Đdcd: Nu na nu nống - Trò chuyện về các bữa ăn trong ngày ở trường, Xem tranh, phân loại thực phẩm theo nhóm dinh dưỡng, thức ăn có lợi- hại đối với sức khỏe.

HĐVS:

D¹y trÎ c¸ch röa tay - Trò chuyện về trường mầm non, lớp học của bé: tên trường, địa chỉ của trường, tên cô giáo, các bạn, đồ chơi của lớp.

*KPXH : - Khám về trường mầm non

* HĐNT Quan sát sân trường, đồ dùng đồ chơi trong trường, thời tiết

Trò chơi : Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây.

-Ch¬i tù do: vÏ phÊn,lá cây ,cát sỏi

* Góc thư viện: Xem tranh ảnh, chơi lô tô . về trường MN

Góc khám phá: khám phá đồ dùng đồ chơi trong lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: haiyen55 | Ngày: 27/02/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề nhánh: Ngày hội đến trường của bé, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chñ ®Ò nh¸nh 1 “Ngày hội đến trường của bé” Tõ ngµy 05/9/2017®Õn ngµy 08/9/2017
- Trò chuyện, kể tên về trường, lớp của bé; Kể tên và công việc của các cô các bác và vai trò của bé trong trường, lớp.
LQCViÕt:
Làm quen nhóm chữ cái o, ô, ơ
V¨n häc
Thơ :Gà học chữ
Đdcd: Nu na nu nống
- Trò chuyện về các bữa ăn trong ngày ở trường, Xem tranh, phân loại thực phẩm theo nhóm dinh dưỡng, thức ăn có lợi- hại đối với sức khỏe.
HĐVS:
D¹y trÎ c¸ch röa tay
- Trò chuyện về trường mầm non, lớp học của bé: tên trường, địa chỉ của trường, tên cô giáo, các bạn, đồ chơi của lớp...
*KPXH : - Khám về trường mầm non
* HĐNT Quan sát sân trường, đồ dùng đồ chơi trong trường, thời tiết
Trò chơi : Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây..
-Ch¬i tù do: vÏ phÊn,lá cây ,cát sỏi
* Góc thư viện: Xem tranh ảnh, chơi lô tô ... về trường MN
Góc khám phá: khám phá đồ dùng đồ chơi trong lớp
Ph¸t triÓn Ng«n ng÷
Ph¸t triÓn thÓ chÊt
Ph¸t triÓn nhËn thøc
Ngày hội đến trường của bé
Ph¸t triÓn thÈm mÜ
Phát triển tình cảm xã hội
* ¢m nh¹c
 - H¸t: - Trường chúng cháu là trường mầm non; 
Nghe “ Ngày đầu tiên đi học”, 
TC “ TiÕng cña ai”
 *Góc nghệ thuật: Vẽ, tô mầu tranh về trường mầm non, vễ đường đến lớp, vẽ đồ dùng, đồ chơi trên sân..
- Thảo luận, tổ chức các trò chơi theo ý tưởng đề xuất của trẻ
* Góc xây dựng : Trường MN
* Góc phân vai: : Gia đình, Phòng khám, bán hàng, cô giáo...
 * HĐLĐ: Lau dọn đồ dùng đồ chơi

File đính kèm:

  • docChủ đề nhánh 1 mân non.doc
Giáo Án Liên Quan