Giáo án Mầm non lớp lá - Một số con vật sống trong rừng

Một số con vật sống trong rừng

Con voi

Con hổ

Con hươu cao cổ

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mầm non lớp lá - Một số con vật sống trong rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n Mét sè con vËt sèng trong rõng®èi t­îng: TrÎ 5 – 6 tuæiGi¸o viªn thùc hiÖn: vò ThÞ Thanh ®µo trÇn ThÞ Ph­¬ng Anh Tr­êng MN Th¹ch Kho¸nCon voiCon hổCon hổCon khỉ cON GẤUHƯƠU CAO CỔChµo tÊt c¶ c¸c bÐ

File đính kèm:

  • pptMot_so_con_vat_song_trong_rung.ppt
Giáo Án Liên Quan