Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Ngày Tết vui vẻ - Nguyễn Thị Cường

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức gây hứng thú

Hoạt động 2: Dạy vận động minh họa bài: Chúc Tết

Nghe bài hát: Mùa xuân

ppt10 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 26/10/2015 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 9Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Ngày Tết vui vẻ - Nguyễn Thị Cường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường mầm non Tân XãNhiÖt LiÖt chµo mõng C¸c c« vÒ dù héi thi GI¸O VI£N d¹y GIáIHOẠT ĐỘNG ÂM NHAC§Ò tµi: Ngµy Tõt vui vẻ HOẠT ĐỘNG 1:Ổn định tổ chức gây hứng thúChợ Hoa TếtPHÁO HOA NGÀY TẾTCHÚC TẾT ÔNG BÀHOẠT ĐỘNG 2Dạy Vận động minh họa bài: chúc tết*Ôn bài hát: Chúc tết*Dạy VĐMH bài: Chúc tếtNghe hát bài :Mùa xuânxin kÝnh chóc m¹nh khoÎ – h¹nh phóc.xin kÝnh chóc m¹nh khoÎ – h¹nh phóc.c¸c c« gi¸o vµ c¸c Conc¸c c« gi¸o vµ c¸c con

File đính kèm:

  • pptGAIO AN GVG.ppt
Giáo Án Liên Quan