Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt màu xanh, màu đỏ

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên màu đỏ, màu xanh.

- Biết màu đỏ, màu xanh của một số đồ dùng, đồ chơi.

2. Kỹ năng:

- Trẻ gọi đúng tên màu đỏ, màu xanh.

- Trẻ phân biệt được lọ hoa màu đỏ, màu xanh, bông hoa màu đỏ, màu xanh.

- Trẻ có kỹ năng lấy và cất đồ dùng theo yêu cầu của cô.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia học tập, biết lấy cất đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định.

 

doc3 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 02/07/2015 | Lượt xem: 23531 | Lượt tải: 96Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mầm non Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt màu xanh, màu đỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
HOẠT ĐỘNG HỌC: NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT.
 Chủ đề: 
 Đề tài:	Nhận biết phân biệt: Màu đỏ - màu xanh.
 Lứa tuổi: 	Nhà trẻ 24 - 36 tháng
 Thời gian: 	12 – 15 phút.
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên màu đỏ, màu xanh. 
- Biết màu đỏ, màu xanh của một số đồ dùng, đồ chơi.
2. Kỹ năng: 
- Trẻ gọi đúng tên màu đỏ, màu xanh. 
- Trẻ phân biệt được lọ hoa màu đỏ, màu xanh, bông hoa màu đỏ, màu xanh. 
- Trẻ có kỹ năng lấy và cất đồ dùng theo yêu cầu của cô. 
- Rèn luyện kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia học tập, biết lấy cất đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng
* Đồ dùng của cô: 
- Bài giảng điện tử trên powerpoint. 
- 1 lọ hoa màu đỏ, 1 lọ hoa màu xanh, 1 bông hoa màu đỏ, 1 bông hoa màu xanh. 
- Nhạc bài “Hoa bé ngoan”, “Ra vườn hoa”.
* Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng 1 lọ hoa màu đỏ, 1 lọ hoa màu xanh, 1 bông hoa màu đỏ, 1 bông hoa màu xanh. 
2. Địa điểm: 
- Trong lớp học.
III.CÁCH TIẾN HÀNH: 
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
1.Ổn định tổ chức và giới thiệu bài: 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Dung dăng dung dẻ” 
- Hôm nay cô Hải có xinh không? 
- Cô Hải mặc áo màu gì? Bạn nào mặc áo màu giống của cô Hải? (Nếu trẻ không trả lời được cô gợi mở giúp trẻ) 
- Cô Hà mặc áo màu gì? Các con nhìn xem bạn nào mặc áo màu giống của cô Hà? 
* Cô Hải và cô Hà mặc áo đẹp để chuẩn bị Ngày hội 20/11 đấy. Các con có muốn cùng cô chuẩn bị những bông hoa thật đẹp, để chúc mừng các cô nhân ngày 20/11 không? Cô mời các con về chỗ để xem những bông hoa nhé. 
2. Dạy nội dung chính: 
* Nhận biết màu đỏ, màu xanh. 
 Cô cho trẻ nhận biết phân biệt lọ hoa màu đỏ, lọ hoa màu xanh. Hoa màu đỏ, hoa màu xanh qua hình ảnh trên máy tính. Các con cùng hướng lên màn hình xem cô Hải có gì nhé!
- Lần 1: 
+ Các con nhìn xem cô có lọ hoa màu gì? 
+ Các con nhìn xem cô còn có lọ hoa màu gì nữa? 
- Cô đưa lần lượt lọ hoa màu đỏ, lọ hoa màu xanh ra cho trẻ phân biệt lọ hoa màu đỏ, lọ hoa màu xanh.
- Lần 2: Ngoài những lọ hoa màu đỏ, lọ hoa màu xanh ra cô còn có những bông hoa rất đẹp.
+ Các con nhìn xem cô có hoa màu gì? 
+ Ngoài hoa màu đỏ các con xem cô Hải còn có hoa màu gì nữa?
- Cô đưa lần lượt hoa màu đỏ, hoa màu xanh ra cho trẻ phân biệt hoa màu đỏ, hoa màu xanh. 
- Cô cắm hoa vào lọ các con chú ý xem nhé, cô cắm hoa màu đỏ vào lọ màu gì (đỏ), hoa màu xanh vào lọ màu gì (xanh).
- Cô nhắc lại: “Hoa màu đỏ cô cắm vào lọ màu đỏ, hoa màu xanh cô cắm vào lọ màu xanh”.
* Phân biệt màu đỏ, màu xanh.
- Cô đã chuẩn bị những lọ hoa và bông hoa rất đẹp, trẻ đi lấy đồ dùng.
- Cô đến gần trẻ hỏi trẻ trong rổ có lọ hoa và bông hoa màu gì?
- Các con hãy xếp hoa và lọ ra phía trước nào.
+ Cô nói chọn cho cô lọ hoa màu đỏ, thì trẻ phải chọn đúng lọ hoa màu đỏ và giơ lên nói lọ hoa màu đỏ. Cô nói chọn cho cô lọ hoa màu xanh thì trẻ phải chọn đúng lọ hoa màu xanh và giơ lên nói lọ hoa màu xanh.
+ Cô nói chọn cho cô bông hoa màu đỏ thì trẻ chọn đúng hoa màu đỏ giơ lên và nói hoa màu đỏ. Chọn cho cô bông hoa màu xanh thì trẻ chọn đúng hoa màu xanh giơ lên và nói hoa màu xanh. 
- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần. (Trẻ chưa chọn được cô hướng dẫn trẻ chọn và nói).
- Cô nói chọn cho cô bông hoa màu đỏ cắm vào lọ màu đỏ, thì trẻ phải lấy đúng hoa màu đỏ và cắm vào lọ màu đỏ. Cô nói chọn cho cô bông hoa màu xanh cắm vào lọ màu xanh, thì trẻ lấy đúng hoa màu xanh cắm vào lọ màu xanh.
- Cô hỏi trẻ có thích hoa để tặng các cô không? 
- Cho trẻ cầm 1 bông hoa mà trẻ thích. (Cho trẻ cất đồ dùng) Và cho trẻ lại gần cô hỏi trẻ có bông hoa màu gì? 
3. Ôn luyện và kết thúc: 
* Ôn luyện: Trò chơi : “Thi xem ai giỏi”
- Cách chơi: Trên bàn cô có lọ hoa màu đỏ, lọ hoa màu xanh, bạn nào có hoa màu đỏ thì phải để vào đúng bàn có lọ hoa màu đỏ, bạn nào có hoa màu xanh thì để vào bàn có lọ hoa màu xanh. 
- Cô cho trẻ chơi và kiểm tra kết quả của trẻ. 
- Cô hỏi trẻ hôm nay cô Hải cho các con nhận biết, phân biệt màu gì? 
- Giáo dục trẻ: Không được hái hoa, vặt lá, bẻ cành.
* Kết thúc: Cô và các con cùng hát bài “Hoa bé ngoan”.
- Trẻ chơi cùng cô.
- Trẻ trả lời. 
- Trẻ trả lời. (Nhiều trẻ trả lời) 
- Trẻ trả lời. (Nhiều trẻ trả lời)
- Trẻ trả lời. 
- Trẻ về chỗ ngồi.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời. 
- Trẻ trả lời.
- Trẻ phân biệt. 
- Trẻ lấy và về chỗ
- Trẻ trả lời.
- Trẻ xếp hoa và lọ ra phía trước
- Trẻ chọn. 
- Trẻ chọn lấy hoa theo yêu cầu của cô.
- Trẻ trả lời. 
- Trẻ cất hoa
- Trẻ tham gia chơi.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ hát cùng cô. 

File đính kèm:

  • docNBPB MAU XANH MAU DO.doc
Giáo Án Liên Quan