Giáo án Mầm non Lớp nhà trẻ (Trọn bộ)

 - Đón trẻ:

+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở

+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc

 - Trò chuyện làm quen với trẻ

+ Giới thiệu tên cô giáo

+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì

 - Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa

 - Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp

+ Hớng dẫn trẻ ngồi bô

+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác

 + Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn

 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong buổi đầu đến lớp

 

doc453 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Ngày: 19/06/2015 | Lượt xem: 13587 | Lượt tải: 245Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mầm non Lớp nhà trẻ (Trọn bộ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tháng 9- 2009
Tuần 1- 2: đón trẻ - ổn định - ĐƯa trẻ vào nề nếp
 Tuần 1: Thực hiện từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2009
 Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2009
 - Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
 - Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Giới thiệu tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì
 - Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
 - Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hớng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
 	+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong buổi đầu đến lớp
 Thứ ba ngày 01 tháng 9 năm 2009
- Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
- Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Giới thiệu tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
- Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
- Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hớng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong buổi đầu đến lớp
 Thứ t ngày 02 tháng 9 năm 2009 
 Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
 Thứ năm ngày 03 tháng 9 năm 2009
 - Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
- Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Giới thiệu tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
- Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
- Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hớng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong những buổi đầu đến lớp
Thứ sáu ngày 04 tháng 9 năm 2009
- Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
- Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Cho trẻ nhắc lại tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
+ Cho trẻ nói tên các bạn
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc cô giới thiệu tên đồ chơi
- Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
- Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hóng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
- Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong những buổi đầu đến lớp
 Tuần 2: Thực hiện từ ngày 07/9 đến ngày 11/9/2009
 Thứ hai ngày 07 tháng 9 năm 2009
- Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
- Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Cho trẻ nhắc lại tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
- Cho trẻ nói tên các bạn
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc cô giới thiệu tên đồ chơi
- Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
- Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hớng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong những buổi đầu đến lớp
 Thứ ba ngày 08 tháng 9 năm 2009
- Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
- Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Cho trẻ nhắc lại tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
+ Cho trẻ nói tên các bạn
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc cô giới thiệu tên đồ chơi
- Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
- Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hóng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong những buổi đầu đến lớp
 Thứ t ngày 09 tháng 9 năm 2009
- Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
- Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Cho trẻ nhắc lại tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
+ Cho trẻ nói tên các bạn
- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các 
- Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
- Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hớng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong những buổi đầu đến lớp
 Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2009
 - Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
 - Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Cho trẻ nhắc lại tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
+ Cho trẻ nói tên các bạn
 - Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc cô giới thiệu tên đồ chơi
 - Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
 - Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+ Hóng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong những buổi đầu đến lớp
 Thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2009
 - Đón trẻ:
+ Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở
+ Bế trẻ dỗ dành để trẻ không quấy khóc
 - Trò chuyện làm quen với trẻ
+ Cho trẻ nhắc lại tên cô giáo
+ Hỏi tên trẻ: Tên con là gì?
+ Cho trẻ nói tên cô
 - Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc cô giới thiệu tên đồ chơi
 - Cô hát cho trẻ nghe, cho trẻ nghe băng đĩa
 - Hớng dẫn trẻ một số nề nếp, thói quen khi đến lớp
+Hớng dẫn trẻ ngồi bô
+ Hớng dẫn trẻ khi ăn quà xong bỏ vỏ vào thùng rác
+ Dạy trẻ biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn
 - Trả trẻ: Trả trẻ đến tận tay phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong những buổi đầu đến lớp
 Chủ đề: Trờng Mầm Non - Thực hiện 4 tuần
 Nhánh 1: Bé và các bạn - Thực hiện 2 tuần
 Tuần 1 từ ngày 14/9/ đến 21/9/2009
I -Thể dục buổi sáng
 Bài thể dục: “Tay em ”
*Yêu cầu:
 - Trẻ biết tên bài tập và tập theo cô từng động tác
 - Thông qua bài tập phát triển thể lực cho trẻ
 - Trẻ ngoan tham gia tập cùng cô
*Chuẩn bị:
 - Xắc xô, nền nhà sạch sẽ
*Hớng dẫn:
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ làm động tác chim bay một vòng sân tập
Hoạt động 2: Trọng động 
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn
- Động tác 1:
+ TTCB:Đứng tự nhiên 2 tay dấu sau lng
Cô nói: “Tay đẹp đâu”
Cô nói “ Dấu tay” tập 4 lần 
- Động tác 2: Đồng hồ tích tắc
+ TTCB: Đứng tự nhiên 2 tay cầm vành tai
Cô nói “ Đồng hồ kêu tích tắc” nghiêng 2 bên trái, phải
- Động tác 3: Hái hoa
TTCB: Đứng tự nhiên
+ Ngồi xuống làm động tác hái hoa
+ Đứng lên
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi quanh sân một vòng
Trẻ khởi động theo cô hớng dẫn
Quan sát và tập cùng cô
Đi nhẹ nhàng 
II - Hoạt động góc:
 - Góc TTV: Cho em bé ăn (góc chủ đạo)
 - Góc HĐVĐV: Xếp đừơng đi
 - Góc xem tranh: Xem tranh về các bạn, xem ản
*Mục đích- Yêu cầu:
 - Trẻ chú ý xem cô hớng dẫn mẫu: Bế em, cầm thìa, bón bột cho em và tập làm theo sự hớng dẫn của cô
 - Chú ý xem cô làm mẫu cầm khối gỗ xếp làm đờng đi
 - Chú ý xem cô cách giở vở, chú ý quan sát tranh
 - Giáo dục trẻ trong khi chơi không quăng ném đồ chơi
*Chuẩn bị:
 - Bát, thìa, búp bê, cốc
 - Các khối gỗ hình chữ nhật
 - Tranh ảnh về bé
*Hớng dẫn:
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
*Trò chuyện:
 Lớp mình có nhiều đồ chơi các con có thích chơi không?
1- Giới thiệu các góc chơi:
- Đến góc TTV: Đây là góc TTV ở đây có nhiều đồ chơi đó là những đồ chơi gì?Cô giới thiệu tên đồ chơi,cho trẻ nói theo cô 
- Cô hớng dẫn cách chơi: Cô bế em búp bê, bế nhẹ nhấngts vào lòng và cầmthìa bón bột cho em, ăn xong cho em uống nớc, lau miệng cho em
+ Ai sẽ chơi ở góc này?
- Cho trẻ nhận góc chơi
- Đến góc HĐVĐV: 
- Cô giới thiệu tên góc chơi và giới thiệu tên đồ chơi ở góc
- Cô hớng dẫn cách chơi: Từ những khối gỗ này cô xếp đờng đi. Cô cầm khối gỗ xếp liên tiếpnhau tạo thành đờng đi
- Cho trẻ nhận vai chơi
- Đến góc xem tranh: Đây là góc xem tranh, cô giới thiệu tranh ảnh ở trong góc chơi và hớng dẫn cách mở sách và cách ngồi xem tranh
- Cho trẻ ngồi vào góc chơi
2- Quá trình chơi:
- Trẻ về các góc chơi cô đóng vai và chơi cùng trẻ
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3- Nhận xét:
- Cô đến từng góc nhận xét các góc chơi
- Cho trẻ giúp cô cất dọn đồ chơi
Trẻ cùng cô đến các góc chơi, quan sát cô hớng dẫn
Trẻ nhận vai chơi
Chú ý quan sát xem cô hớng dẫn
Trẻ nhận vai chơi
- Trẻ chơi ở các góc
- Cùng cô đến các góc nhận xét
III - Trò chơi vận động: “Ván thăng bằng”
*Mục đích: Phát triển cảm giác thăng bằng cho trẻ
*Chuẩn bị: Một miếng ván (dài 1m, rộng 50cm)
*Cách chơi:
 - Cô giới thiệu tên trò chơi
 - Giới thiệu cách chơi:
Cô đặt miếng ván trên nền đất, cô đi dọc theo tấm ván đi cẩn thận khéo léo không chạm chân xuống nền đất
 - Cho 1 trẻ lên chơi mẫu
 - Lần lợt cho từng trẻ lên chơi
- Cô động viên khuyến khích trẻ đi tự tin, thăng bằng
 Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2009
I- Đón trẻ - Trò chuyện -TDBS - Điểm danh
 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, chào các bạn
 - Trò chuyện:
+ Sáng nay ai đa con đến lớp?
+ Tên con là gì? Tên cô là gì?
+ Con con bố nào? Con con mẹ nào?
Giáo dục trẻ ngoan vâng lời cô giáo, vâng lời bố mẹ
- TDBS: bài thể dục “Tay em”
- Điểm danh: Cô điểm danh trẻ theo thứ tự trong sổ theo 
 II - Hoạt động có chủ đích:
 Môn: Nhận biết tập nói
 Đề tài: Bé và các bạn
 *Yêu cầu:
 - Kiến thức: + Trẻ biết tên mình, tên các bạn trong lớp
 	+ Biết mình là trai hay gái
 - Kỹ năng: + Trẻ nói đợc tên mình, tên bạn
 + Chọn đồ chơi bóng, búp bê tặng bạn
 -Thái độ: + Trẻ ngoan, không tranh dành đồ chơi của bạn
*Chuẩn bị:
 - Nội dung trò chuyện, tranh bạn trai, bạn gái, bóng, búp bê
*Hớng dẫn:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Trò chuyện
- Hát bài:Lời chào buổi sáng
+ Buổi sáng đi học con chào ai?
+ Đến lớp con chào ai?
Hoạt động 2: Giới thiệu tên mình và nhận biết tên bạn
Lớp mình có nhiều bạn bây giờ các con hãy lên giới thiệu tên cho cô cùng các bạn biết
- Cô tự giới thiệu tên cô
- Mời lần lợt từng trẻ lên giới thiệu
- Cho trẻ xem tranhbạn trai,bạn gái
+ Đây là tranh vẽ bạn gì?
Vẽ bạn trai vì bạn trai để tóc ngắn, mặc quần cộc, thích chơi bóng
+ Đây là tranh vẽ bạn gì?
Vẽ bạn gái vì bạn gái để tóc dài, mặc váy thích chơi búp bê
- Cho lần lợt từng trẻ lên chỉ và nói lại
Hoạt động 3: Chọn đồ chơi 
- Cô đa búp bê, bóng ra giới thiệu,cho trẻ gọi tên đồ chơi
- Cô nói cách chơi, tổ chức cho trẻ chọn đồ chơi bạn gái chọn búp bê, bạn trai chọn bóng
- Cô khuyến khích trẻ chọn đúng
- Cho trẻ chơi với những đồ chơi vừa chọn
- Con chào bố, mẹ
- Con chào cô, chào các bạn
- Lần lợt trẻ lên giới thiệu tên
- Tranh vẽ bạn trai
- Tranh vẽ bạn gái
- Trẻ gọi tên đồ chơi
- Trẻ chọn đồ chơi theo sở thích của mình
- Trẻ chơi với những đồ chơi đã chọn
 TCTT: Con bọ dừa (chơi 2 lần)
Phát triển vận động
Bài: Đi trong đờng hẹp- Lăn bóng bằng 2 tay (lần 1)
*Yêu cầu:
- Kiến thức: + Trẻ biết tên bài tập, biết tập cùng cô
 - Kỹ năng: + Trẻ đi trong đờng hẹp không dẫm vào vạchvà lăn bóng bằng 2 tay đi ra xa
 - Giáo dục: + Trẻ ngoan không xô đẩy bạn
*Chuẩn bị:
 - Cô vẽ 2 đờng thẳng song song (dài 2m, rộng 40 cm) 10 quả bóng
 - Sân tập sạch sẽ
*Hớng dẫn: 
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi theo vòng tròn làm chim bay và đứng giãn cách
Hoạt động 2: Trọng động
a- BTPTC: Bài thể dục “Tay em” tập 2 lần
b- Vận động cơ bản: 
- Cô giới thiệu tên bài tập, giới thiệu đồ dùng
Bóng
- Sơ đồ tập:
Bóng
- Cô tập mẫu3 lần:
+ Lần 1: Cô làm trọn vẹn không giải thích
+ Lần 2:Cô làm chậm kết hợp lời giải thích động tác 
Cô đứng tự nhiên trớc vạch khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” thì cô bớc đi thẳng về phía trớc, khi đi mắt nhìn thẳng không dẫm vào vạch. Khi đi hết đờng thì 2 taycầm bóng lăn bóng về phía trớc sau đó đứng về cuối hàng
- Cô làm lại lần 3;
- Cho trẻ lên thực hiện, cô động viên khuyến khích trẻ và giúp những trẻ còn nhút nhát 
c - Củng cố: Hỏi lại tên bài tập, cho 1-2 trẻ khá lên thực hiện lại 
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 vòng sân tập
- Trẻ đi theo yêu cầu của cô
- Tập theo cô
- Nói theo cô
- Chú ý quan sát cô làm mẫu
- Lần lợt trẻ lên thực hiện
- Trẻ lên thực hiện lại
- Trẻ đi nhẹ nhàng
III - Dạo chơi ngoài trời:
QSCCĐ: Quan sát cầu trợt.
*Yêu cầu:
 - Trẻ quan sát nhật biết cầu trợt, biết một số điểm của cầu trợt
 - Trẻ gọi tên và nói một vài điểm nổi bật của cầu trợt, choi trò chơi hứng thú
 - Giáo dục trẻ khi chơi không xô đẩy bạn
*Chẩn bị:
 - Cầu trợt ở sân trờng, nơi quan sát sạch sẽ, tấm ván để chơi trò chơi
*Hớng dẫn:
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
- Kiểm tra sức khoẻ của trẻ trớc khi ra sân
- Nói nội dung của buổi quan sát
1- Quan sát có chủ đích:
- Cô đa trẻ ra sân đến nơi cho trẻ đứng xung quanh cầu trợt hỏi.
+ Đây là cái gì? (cho cá nhân trẻ nói 4-5 trẻ) 
Cô chỉ vào một vài bộ phận hỏi:
+ Đây là gì? Cầu thang để các con trèo lên đợc dễ dàng
+ Đây là gì? Đây là cầu trợt để các con trợt xuống
Cầu trợt để các con chơi khi chơi các con không xô đẩy nhau, chơi chung
- Cho một số trẻ lên chơi 
2- Trò chơi vận động: Đoàn tàu
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi
3- Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi đu quay, cầu trợt, nhà bóng…
- Cô quan sát trẻ chơi
Kết thúc buổi dạo chơi cô nhận xét và vệ sinh tay cho trẻ
- trẻ đi cùng cô ra sân
- Cầu trợt 
- Cầu thang
- Cầu trợt
- Trẻ lên chơi
- Trẻ chơi trò chơi vui vẻ
- Trẻ chơi theo ý thích
 IV- Vệ sinh, ăn tra, ngủ tra
V- Ngủ dậy, vận động nhẹ, ăn phụ
VI- Hoạt động chiều:
Hớng dẫn trẻ chơi trò chơi mới: TC “Ván thăng bằng”, hớng dẫn trẻ chơi nh soạn đầu tuần
VII- Vệ sinh, nêu gơng cuối ngày, trả trẻ
Nhận xét cuuôí ngày:
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2009
 Đón trẻ - Trò chuyện -TDBS - Điểm danh
 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, chào các bạn
 - Trò chuyện:
+ Sáng nay ai đa con đến lớp?
+ Tên con là gì? Tên cô là gì?
+ Con con bố nào? Con con mẹ nào?
Giáo dục trẻ ngoan vâng lời cô giáo, vâng lời bố mẹ
 - TDBS: bài thể dục “Tay em”
 - Điểm danh: Cô điểm danh trẻ theo thứ tự trong sổ theo dõi trẻ
I -Hoạt động có chủ đích:
Môn: Hoạt động với đồ vật
Đề tài: Xâu vòng tặng bạn (lần 1)
* Mục đích yêu cầu:
 - Kiến thức: + Trẻ biết quan sát cô xâu và tập xâu hạt theo sự hớng dẫn của cô
 - Kỹ năng: + Trẻ biết cầm dây và xâu đợc 2-3 hạt, nói từ xâu vòng
 - Thái độ: + Trẻ ngoan nghe lời cô giáo
*Chuẩn bị:
 - Đồ dùng của cô: Mẫu vòng xâu sẵn, dây, 7-8 hạt, rổ, bảng 
 - Đồ dùng của trẻ: Dây, 3- 4 hạt, rổ, bảng
*Hớng dẫn:
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
*Hoạt động 1: Trò chuyện
 + Sáng nay ai đa con đi học?
 + Đến lớp con chào ai?
- Hát bài: Lời chào buổi sáng?
Các con ạ, hôm nay là sinh nhật bạn Tuệ Minh cô cùng các con làm một món quà tặng bạn nhé
*Hoạt động 2: Xâu vòng tặng bạn
- Cô cho trẻ quan sát mẫu, cô cho trẻ gọi tên, nhận xét về chiếc vòng
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát và kết hợp lời hớng dẫn cách xâu
- Cho trẻ thực hiện: trẻ xâu, cô đến bên trẻ giúp trẻ cách cầm dây và xâu, cô buộc 2 đầu lại cho trẻ 
- Nhận xét sản phẩm: Cô nhận xét chung, cho trẻ nhận xét
*Hoạt động 3: Mừng sinh nhật bạn
- Cô tặng vòng cho bạn trớc và lần lợt cho trẻ tặng quà cho bạn
- Hát bài “ Mừng sinh nhật
- Trẻ trả lời 
- Con chào cô, chào các bạn
- Chú ý quan sát, gọi tên
- Chú ý xem cô làm mẫu
- Trẻ chăm chú xâu vòng
- Trẻ cùng cô nhận xét sản phẩm
- Tặng quà cho bạn, choc mừng sinh nhật
TCCT: TC “Con bọ dừa” cho trẻ chơi 
 Môn: Âm nhạc: 
 Nghe hát bài: Lời chào buổi sáng
 Nghe âm thanh to, nhỏ
 (Cô Thơng soạn và dậy)
II- Hoạt động góc:
 - Góc TTV: Cho em bé ăn
 - Góc HĐVĐV: Xếp đờng đi
 - Góc xem tranh: Xem tranh ảnh của bé, của các bạn
III- Vệ sinh, ăn tra, ngủ tra:
IV- Ngủ dậy, vận động nhẹ, ăn phụ
V- Hoạt động chiều;
HĐVS: Rửa mặt cho bé
*Yêu cầu:
 - TRẻ biết tên đồ dùng để rửa mặt, đứng ngay ngắn để cô rửa mặt cho bé
 - Nói đợc tên đồ dùng 
 - Trẻ ngoanbiết giữ gìn vệ sinh hàng ngày
*Chuẩn bị:
 - Khăn giăt sạch để ẩm, chậu đựng khăn bẩn, ghế cho cô và trẻ ngồi
*Hớng dẫn:
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
*Trò chuyện:
+ Mỗi sáng ngủ dậy con đợc mẹ làm gì?
Các con ngồi ngoan để cô rửa mặt cho nhé
*Rửa mặt cho bé:
- Giới thiệu đồ dùng để rửa mặt : Cô đa từng đồ dùng ra giới thiệu cho trẻ và cho trẻ nói theo
- Cô gọi lần lợt từng trẻ lên cô rửa mặt 
- Nhận xét: 
+ Các con they mặt các bạn xinh không?
Vậy hàng ngày các con khoong nghịch bẩn và nhớ rửa mặt, rửa tay hàng ngày
- Chải đầu, rửa mặt
- Trẻ nói tên đồ dùng theo cô
- Lần lợt từng trẻ lên rửa mặt
 IV- Nêu gơng cuối ngày, trả trẻ:
Nhận xết cuối ngày: ...................................................................................................
……………………………………………………………………………….……..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ t ngày16 tháng 9 năm 2009
 Đón trẻ - Trò chuyện -TDBS - Điểm danh
 - Đón trẻ: Cô đón trẻ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ chào bố mẹ, chào cô, chào các bạn
 - Trò chuyện:
+ Sáng nay ai đa con đến lớp?
+ Tên con là gì? Tên cô là gì?
+ Con con bố nào? Con con mẹ nào?
Giáo dục trẻ ngoan vâng lời cô giáo, vâng lời bố mẹ
 - TDBS: bài thể dục “Tay em”
 - Điểm danh: Cô điểm danh trẻ theo thứ tự trong sổ theo dõi 
I -Hoạt động có chủ đích:
đọc thơ
Bài: Bạn mới – Nguyệt Mai
*Mục đích: 
 - Kiến thức: 
+ Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, chú ý lắng nghe cô đọc thơ
 - Kỹ năng: 
+ Trẻ nói đợc tên bài thơ, tên tác giả, trả lời câu hỏi của cô 
 - Thái độ:
+ Trẻ ngoan, nghe lời cô giáo
*Chuẩn bị:
 - Nội dung bài thơ, tranh minh hoạ , câu hỏi đàm thoại
*Hớng dẫn:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
 Hoạt động 1: Trò chuyện
+ Sáng nay ai đa con đến lớp?
+ Đến lớp con chào ai?
+ Lớp mình có nhiều bạn mới không?
Có một bài thơ rất hay nói về các bạn mới đến trờng
 Hoạt động 2:Nghe đọc thơ
- Cô dọc thơ lần 1 : Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả
- Đọc lần 2: Cho trẻ nói theo cô tên bài thơ, tên tác giả
- Đọc 2-3 lần kết hợp xem tranh
+Bạn mới đến trờng còn làm sao?
+ Các con rủ bạn làm gì?
Các bạn mới đến trờng còn nhút nhát, vì vậy con rủ bạn cùng chơi, cùng hát để bạn quen
- Cho trẻ nghe băng đọc thơ
- Cô đọc lại 2-3 lần
 Hoat động 3: Kết thúc
- Hát bài : Lời chào buổi sáng
- Trả lời theo ý trẻ
- Con chào cô, các bạn
- Có ạ
- Lắng nghe cô đọ thơ
- Lắng nghe và chú ý xem tranh
- Nhút nhát
- Rủ bạn chƠi, rủ bạn hát
- Chú ý lắng nghe
- Hát cùng cô
II - Dạo chơi ngoài trời:
QSCCĐ: Quan sát cầu trợt.
*Yêu cầu:
 - Trẻ quan sát nhật biết cầu trợt, biết một số điểm của cầu trợt
 - Trẻ gọi tên và nói một vài điểm nổi bật của cầu trợt, choi trò chơi hứng thú
 - Giáo dục trẻ khi chơi không xô đẩy bạn
*Chẩn bị:
 - Cầu trợt ở sân trờng, nơi quan sát sạch sẽ, tấm ván để chơi trò chơi
*Hớng dẫn:
 Hoạt động của cô
 Hoạt động của trẻ
- Kiểm tra sức khoẻ của trẻ trớc khi ra sân
- Nói nội dung của buổi quan sát
1- Quan sát có chủ đích:
- Cô đa trẻ ra sân đến nơi cho trẻ đứng xung quanh cầu

File đính kèm:

  • docGiao An 1824 Chuyen sang DOC.doc
Giáo Án Liên Quan