Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non

Qua bài giảng học viên nắm được:

ỉ Những điểm mới của lĩnh vực phát triển TC&KNXH trong chương trình GDMN.

ỉ Mục tiêu, nội dung GD phát triển TC&KNXH trong chương trình GDMN.

ỉ Cách tổ chức thực hiện nội dung phát triển TC&KNXH theo hướng tích hợp chủ đề.

 

ppt50 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 07/07/2016 | Lượt xem: 4220 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm nonTrung tâm NC Giáo dục Mầm non1Mục đích yêu cầu	Qua bài giảng học viên nắm được:Những điểm mới của lĩnh vực phát triển TC&KNXH trong chương trình GDMN.Mục tiêu, nội dung GD phát triển TC&KNXH trong chương trình GDMN. Cách tổ chức thực hiện nội dung phát triển TC&KNXH theo hướng tích hợp chủ đề.2Nội dung chính Những điểm mới của lĩnh vực GDPT TC&KNXH trong Chương trình GDMN mới. Mục tiêu, nội dung GDPT TC&KNXH. Hướng dẫn thực hiện nội dung GDPT TC&KNXH. Gợi ý một số hoạt động GDPT TC&KNXH. Gợi ý tổ chức môi trường đáp ứng yêu cầu giáo dục phát triển TC&KNXH. 3Quan điểm xây dựng nội dung giáo dục phát triển TC&KNXH Phát triển TC&KNXH là động lực thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực khác như nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mĩ.Nội dung giáo dục phát triển TC&KNXH xuất phát từ trẻ, gắn trẻ với cuộc sống hiện thực và hướng đến việc hình thành các phẩm chất và kỹ năng sống phù hợp.Chương trình phát triển TC&KNXH linh hoạt phù hợp với điều kiện văn hoá xã hội của từng vùng, miền.Nội dung giáo dục TC&KNXH được thiết kế chủ yếu theo hướng tích hợp và tích hợp theo chủ đề. 4Quan điểm xây dựng nội dung giáo dục phát triển TC&KNXH Giáo viên được linh hoạt, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch GDPT TC&KNXH: xác định nội dung, lựa chọn, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của trường lớp, của địa phương. Xây dựng môi trường đảm bảo không khí thân thiện, đầm ấm, vui vẻ, thoải mái, có sự giao tiếp, hướng dẫn bằng lời nói, cử chỉ và hành động thuận lợi cho sự phát triển TC&KNXH của trẻ.5Phỏt triển tỡnh cảm?Phỏt triển năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xỳc, tỡnh cảm của mỡnh.Hiểu và đỏp lại cảm xỳc, tỡnh cảm của người khỏc. Hỡnh thành và rốn luyện sự tự tin.Hiểu và điều chỉnh cảm xỳc trờn cả hai phương diện cỏ nhõn và trong mụi trường xó hội. Sự biểu lộ những cảm xỳc cơ bản của con người (niềm vui, sự giận dữ, sợ hói), những cảm xỳc liờn quan đến sự kớch thớch của cỏc giỏc quan ( tức giận, sung sướng, hoảng sợ), và những cảm xỳc khi tự đỏnh giỏ (tự hào, xấu hổ, cảm giỏc cú lỗi). Phỏt triển tỡnh cảm dựa trờn nền tảng của sự phỏt triển khả năng nhận thức về bản thõn (gồm những đặc điểm, thúi quen, khả năng, động cơ và vai trũ xó hội).6Phỏt triển kỹ năng xó hội?Là kỹ năng thớch ứng và duy trỡ cỏc mối quan hệ xó hội. Đối với trẻ nhỏ, khả năng hỡnh thành và duy trỡ mối quan hệ xó hội với người lớn và cỏc trẻ em. Đõy là nền tảng của sự phỏt triển QHXH của trẻ. Kỹ năng xó hội: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, thương thuyết, từ chối, hợp tỏc, sự cảm thụng, chia sẻ; khả năng nhận thấy sự thiện cảm của người khỏc... Sự phỏt triển TC &KN XH phụ thuộc vào sự phự hợp giữa cỏc hành vi ứng xử của trẻ với sự mong đợi của xó hội hiện tại. Vỡ vậy, cần tạo cho trẻ mụi trường sống đa dạng, khụng bị rập khuụn, trong đú sự khỏc nhau về đặc điểm cỏ nhõn, văn húa, dõn tộc, ngụn ngữ, độ tuổi, giới tớnh được tụn trọng.	7Vai trò của giáo dục TC & KNXH với sự phát triển của trẻPhát triển TC và KNXH là tiền đề quan trọng cho việc học và phát triển toàn diện của trẻ.GD phát triển TC và KNXH hình thành và phát triển ở trẻ năng lực cá nhân, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng xã hội, là yếu tố cần thiết giúp trẻ học và phát triển toàn diện của trẻ.àGD phát triển TC và KNXH cho trẻ trong trường mầm non cần được tiến hành tích hợp với các mặt phát triển thể lực, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ. Trong CTGDMN, giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội vừa là điều kiện, vừa là phương tiện đồng thời cũng vừa là nội dung giáo dục trẻ8Vai trò của giáo dục TC&KNXH với sự phát triển của trẻSự phát triển ngôn ngữ: Nếu trẻ thiếu tự tin, rụt rè, khó hợp tác trong quan hệ vớí bạn bè... sẽ ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, biểu đạt bằng ngôn ngữ. Sự phát triển nhận thức: Nếu trẻ gặp khó khăn trong sự phát triển tình cảm xã hội sẽ bị hạn chế trong các hoạt động nhận thứcSự phát triển thể chất: ở trẻ nhỏ, những cảm xúc tích cực có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển thể chất.9Giới thiệu lĩnh vực TC&KNXHĐiểm mới của chương trìnhCT hiện hànhChương trình mớiVị trí Kết hợp với các lĩnh vực GDLà một lĩnh vực độc lập trong chương trình mới. Cấu trúc Chương trình được xây dựng cho từng nhóm tuổi, bao gồm:1. Nhiệm vụ2.Yêu cầu cần đạt3.Nội dung4. Kế hoạchCT được xây dựng chung cho cả độ tuổi bao gồm:1. Mục tiêu2. ND chung cho tuổi NT - MG3. ND cho từng nhóm/lớpMục tiêu Không có Mục tiêu chung cho cả độ tuổi Yêu cầu cần đạt Chủ yếu lồng vào các yêu cầu GDKết quả mong đợi 10Một số điểm mới của chương trìnhCT hiện hànhChương trình mớiNội dungLà các hoạt động cụ thể của giáo viên tiến hành với trẻ - Là các hoạt động của trẻ. - ND chung cho cả độ tuổi và chia theo từng lứa tuổi.Nhiệm vụ của giáo viên- Xây dựng môi trường. Lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động phát triển TC&KNXH. Đánh giá. Phối hợp với gia đình trong GD PT TC&KNXH và can thiệp sớm đối với trẻ có khó khăn về phát PT TC&KNXH.Đánh giá Đánh giá sự PT TC&KNXH của trẻ hằng ngày và theo giai đoạn. Kế hoạch- CT XD cho từng độ tuổi. Giáo viên phải tự xây dựng 11Giới thiệu lĩnh vực giáo dục phát triển TC&KNXHMột số điểm mới của lĩnh vực TC&KNXH:Giáo dục Phát triển TC&KNXH được đặt ra thành một lĩnh vực riêng có mục tiêu, nội dung theo độ tuổi, và kết quả mong đợi. Thiết kế các nội dung giáo dục PT TC&KNXH xuất phát từ trẻ, với các mối quan hệ qua lại mở rộng dần giữa trẻ với con người, giữa trẻ với môi trường văn hoá - xã hội, với thế giới xung quanh ... nhằm gắn trẻ với cuộc sống hiện thực.12Giới thiệu lĩnh vực giáo dục PT TC&KNXHNội dung giáo dục phát triển TC, KNXH và thẩm mỹ ở trẻ lứa tuổi NT nhằm hình thành và phát triển ở trẻ những nhận thức sơ đẳng về bản thân, khả năng nhận biết và biểu lộ cảm xúc khác nhau phù hợp với độ tuổi, những kĩ năng xã hội trong mối quan hệ tích cực với những người thân xung quanh, với những sự vật gần gũi và bước đầu hình thành những hành vi văn hóa đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạtNội dung giáo dục PT TC &KN XH ở trẻ lứa tuổi MG được phát triển và mở rộng trên cơ sở NDGD PT TC, KNXH ở trẻ lứa tuổi NT, nhằm hình thành ở trẻ một số phẩm chất và kĩ năng sống phù hợp. 13Giới thiệu lĩnh vực giáo dục PT TC&KNXHVề tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển TC&KNXH, được phép lựa chọn một cách linh hoạt nội dung, hoạt động, phương tiện, hình thức tổ chức để gây hứng thú đối với trẻ và giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, khám phá theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với điều kiện cụ thể, sẵn có của trường lớp, của địa phương. Có thể áp dụng những phương pháp giáo dục khác nhau một cách sáng tạo nhằm tích cực hoá hoạt động tư duy của trẻ như: giao nhiệm vụ để trẻ tự suy nghĩ giải quyết vấn đề, sử dụng các câu hỏi mở, trò chơi phân vai theo chủ đề, cùng tham gia....Đánh giá thường xuyên các hoạt động dạy và học nhằm PT TCXH ở trẻ dựa trên các mục tiêu, yêu cầu và kết quả mong đợi được nhấn mạnh đối với chương trình này.14Giáo dục Phát triển tc&KNxh và thẩm mỹtrong chương trình Giáo dục Nhà trẻ	Mục tiêu Cú ý thức về bản thõn, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi. Cú khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xỳc với con người, sự vật gần gũi. Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.Thớch nghe hỏt, hỏt và vận động theo nhạc; thớch vẽ, xộ dỏn, xếp hỡnh15Giáo dục Phát triển tc&KNxh và thẩm mỹĐối với trẻ tuổi Nhà trẻ	Nội dung 	a. Phát triển tình cảmý thức về bản thânNhận biết và thể hiện một số trạng tháI cảm xúc b. Phát triển kỹ năng xã hộiMối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũiHành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt c. Phát triển cảm xúc thẩm mỹNghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạcVẽ, nặn, xé dán, xếp hình16Giáo dục Phát triển tc&KNxh và thẩm mỹĐối với trẻ tuổi Nhà trẻKết quả mong đợiBiểu lộ sự nhận thức về bản thân. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi.Thực hiện hành vi xã hội đơn giản.Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh. 17Giáo dục Phát triển TC&KNXHtrong chương trình Giáo dục mẫu giáoMục tiêuCú ý thức về bản thõn.Cú khả năng nhận biết và thể hiện tỡnh cảm vúi con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.Cú một số phẩm chất cỏ nhõn : mạnh dạn, tự tin, tự lực.Cú một số kĩ năng sống: tụn trọng, hợp tỏc, thõn thiện, quan tõm, chia sẻ.Thực hiện một số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đỡnh, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.18Giáo dục Phát triển TC&KNXHtrong chương trình Giáo dục mẫu giáoNội dung 	a. Phát triển tình cảmý thức về bản thân.Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và sự vật xung quanh. b. Phát triển kỹ năng xã hộiHành vi và quy tắc ứng xử xã hội trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.Quan tâm bảo vệ môI trường. 19Giáo dục Phát triển TC&KNXH trong chương trình Giáo dục mẫu giáoKết quả mong đợiThể hiện ý thức về bản thân.Thể hiện sự tự tin, tự lực. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh.Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội. Quan tâm đến môi trường.20Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục phát triển TC&KNXH1. Nêu các hoạt động có thể tiến hành để phát triển TC&KNXH cho trẻ: - Phát triển tình cảm - Phát triển kỹ năng xã hội 2. Nêu các biện pháp giáo dục TC&KNXH cho trẻ MN21Biện pháp giáo dục TC&KNXHLàm gương cho trẻ.Khen ngợi và khuyến khích trẻ.Trò chuyện thường xuyên với trẻ.Tạo cơ hội để trẻ được hoạt động và vui chơi. Tạo môI trường thoải mái vui vẻ đầy xúc cảm.22Gợi ý một số hoạt động cụ thểđối với trẻ nhà trẻ23Phát triển tình cảmCác hoạt động GD trẻ nhận biết về bản thânSoi gương, xem ảnh khám phá đặc điểm bên ngoài của bản thân.Trò chuỵên khuyến khich trẻ tự kể về bản thân, kể những điều thích và không thích. Trò chơi nhận biết các bộ phận cơ thể, tìm đồ dùng của bé, trò chơI bắt chước (làm theo)Thực hiện 1 số hoạt động thể hiện khả năng của bản thân: một số việc tự phục vụ đơn giản, đọc thơ, chơi Các hoạt động GD trẻ cảm nhận và biểu lộ cảm xucXem tranh về cỏc cảm xỳc. Trũ chuyện về cỏc cảm xỳc khỏc nhau.Trũ chơi bắt chước cỏc cỏch thể hiện cảm xỳc.24Phát triển kỹ năng xã hộiCác hoạt động giáo dục mối quan hệ tích cực của trẻ với con người và sự vật gần gũiHĐ giao lưu xúc cảm giữa người lớn và trẻ (âu yếm, vỗ về, vuốt ve).Xem tranh, ảnh, kể về người thân.Trò chuyện về những người thân trong gia đình.Kể chuyện, đọc thơ, hát về tình cảm gia đình, bạn bè, cô giáo.Trò chơi theo nhóm nhỏ.25Phát triển kỹ năng xã hội Giáo dục hành vi giao tiếp, văn hóa đơn giản Trò chuyện với trẻ về những quy định đơn giản cần thực hiện ở lớp: về cách chào hỏi, cảm ơn, giảm tiếng ồn trong lớp, về xếp thứ tự lần lượt trong các hoạt động đông người tham gia, về cách phát biểu và lắng nghe người khác nói...). Trẻ hiểu tại sao cần có quy định và cách thực hiện những quy định.Cho trẻ chơi các trò chơi theo nhóm nhỏ, trò chơi phản ánh sinh hoạt, bắt chước các quan hệ ứng xử xã hội. Khuyến khích trẻ tô màu, dán tranh làm quà tặng.Tổ chức sinh nhật cho các trẻ có cùng tháng sinh.26Phát triển cảm xúc thẩm mỹ1. Âm nhạc:Nghe những âm thanh khác nhau, nghe nhạc, nghe hát (hát ru, nghe băng nhạc).Nhún nhảy, vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc; bắt chước một số vận động đơn giản.Trò chơi âm nhạc.2. Tạo hìnhXem tranh, vẽ, tô màu.Xé, dán, xếp hình.27Tích hợp nội dung giáo dục phát triển TC&KNXHNội dung GD phát triển TC&KNXH được tích hợp trong các lĩnh vực GD phát triển NT, NN, TC.Nội dung GD phát triển TC, KNXH và TM cho trẻ nhà trẻ có thể được tích hợp trong một số HĐ và CĐ đơn giản như: Bé và gia đình thân yêu của bé, Những con vật đáng yêu, Cây quả rau và những bông hoa đẹp, Bé có thể đi các nơi bằng phương tiện giao thông nào28Hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục TC&KNXH và TM cho trẻ NTCác hoạt động cá nhân, theo nhóm nhỏ, mọi lúc mọi nơi là hình thức chủ yếu.Chơi - tập có chủ định cũng được sử dụng ở lứa tuổi này, đặc biệt đối với nhóm trẻ 24-36 tháng đã tiến hành hoạt động chơi - tập có chủ đích theo các chủ đề.29Gợi ý một số hoạt động cụ thể phát triển TC&KNXH cho trẻ mẫu giáo 30Phát triển tình cảmGiáo dục trẻ ý thức về bản thân Trò chuyện, thảo luận để trẻ biểu lộ những suy nghĩ, xúc cảm của mình, tự tin, tự hào giới thiệu về bản thân (tên, tuổi, sở thích, khả năng, ...) với mọi người. Kể chuyện, đọc truyện, thơ, ca dao có nội dung giáo dục trẻ ý thức về bản thân, tự tin, tự lực.Hát, vận động, đọc thơ thể hiện các cảm xúc khác nhau.Vẽ, làm sách tranh thể hiện sở thích và khả năng của bản thân, ... Lao động vừa sức : rửa tay, rửa mặt, mặc quần áo, lựa chọn, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi.31Phát triển tình cảm Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh.Trò chuyện về các trạng thái cảm xúc khác nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, xấu hổ...Khám phá các cách thể hiện cảm xúc khác nhau: qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, vẽ...Nghe kể chuyện, đọc thơ, xem tranh, vẽ... về các cảm xúc và cách thể hiện.Chơi các trò chơi khác nhau: bắt chước, đóng vai, đóng kịch ..Sưu tầm, cắt dán các bức tranh về các trạng thái cảm xúc khác nhau và các cách biểu hiện cảm xúc của con người.32Phát triển tình cảmNhững điều GV cần nhớ:Cho phộp trẻ được thể hiện cỏc loại cảm xỳc khỏc nhau như một nhu cầu bỡnh thường của cuộc sống. Tạo cỏc cơ hội cho trẻ để chia sẻ và núi về cỏc tỡnh cảm của mỡnh với người lớn và bạn bố.Khuyến khớch trẻ thể hiện cảm xỳc cuả mỡnh trong cuộc sống hàng ngày: khi chơi với bạn, chơi với đồ chơi, khi nghe cỏc cõu chuyện, khi làm xong một cụng việc thỳ vị nào đú, khi giao tiếp với mọi người, khi muốn an ủi bạnCung cấp cho trẻ cỏc phương tiện để thể hiện cảm xỳc của mỡnh.Giỏo viờn cần làm gương cho trẻ về cỏch thể hiện cảm xỳc, thỏi độ luụn quan tõm đến tõm trạng của những người xung quanh, cỏch ứng xử đỳng mực trong cuộc sống sinh hoạt cựng với trẻ. 33Phát triển tình cảmGiáo dục tình cảm với quê hương, đất nước, Bác Hồ.Xem tranh ảnh, băng hình Tham quan, sưu tầm làm sách tranh. Nghe kể chuyện lịch sử, hát dân ca. Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh Tham gia tổ chức lễ hội34Phát triển kỹ năng xã hộiGiáo dục hành vi và qui tắc ứng xử xã hộiTrò chuyện, thảo luận về những quy tắc, quy định đơn giản cần thực hiện ở lớp, ở gia đình, nơi công cộng (quy định về giảm tiếng ồn, luật giao thông, chờ đến lượt...); về cách giao tiếp, ứng xử ..Các hoạt động, các trò chơi theo nhóm (vẽ tranh to, dọn đồ chơi, trò chơi tập thể, tổ chức sinh nhật...) Vẽ, tô màu, cắt dán tranh, làm bưu thiếp, quà tặng . Làm album ảnh, sách tranh về gia đình : “Gia đình của tôi” hoặc “Những người tôi yêu quý”. Hát, kể chuyện, đọc thơ, ca dao, câu đố có về tình cảm gia đình, bạn bè, trường lớp cô giáo.Tổ chức sinh nhật, làm quà tặng bạn nhân ngày sinh nhật.35Phát triển kỹ năng xã hộiQuan tâm bảo vệ môi trườngTrò chuyện, đàm thoại.Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát.Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi, chăm sóc các con vật, cây cối, gieo hạt, tưới cây.Làm đồ chơi trang trí nhà cửa, lớp học.Các trò chơi.36Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển TC&KNXH cho trẻ MGNội dung GD phát triển TC&KNXH ở trẻ MG có thể tiến hành trên các giờ học có chủ định và trong các hoạt động hàng ngày, mọi lúc mọi nơi trong những tình huống, thời điểm thích hợp.Nội dung GD phát triển TC&KNXH cho trẻ mẫu giáo có thể được tích hợp trong một số chủ đề như: Bản thân, gia đình, trường/ lớp mầm non, nghề nghiệp, giao thông, quê hương...37Các cơ hội phát triển tính tự tinTrực nhậtXếp dọn ĐD- ĐCCơ hội phát triển tính tự tin, độc lậpGấp quần áoLựa chọn đồ dùng và vật liệu chơi38Các cơ hội lựa chọn ...Lựa chọn chỗ chơiLựa chọn vật liệu, đồ chơiCơ hội lựa chọnLựa chọn trò chơiLựa chọn cỡ, màu của bút vẽ39Các hoạt động giúp trẻ hợp tác Hoạt động ngoài trờiTrò chơi đóng vaiCác HĐ giúp trẻhợp tácSắp xếp, thu dọn đồ chơiLàm sách tranh40Thực hành xây dựng hoạt động/chủ đề cho trẻ tuổi nhà trẻNhóm 1 – 2 : Xây dựng một hoạt động giáo dục trẻ nhận biết về bản thân.Nhóm 3 - 4: Xây dựng một hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội41Người lớn cần làm gì để giúp trẻ phát triển TC&KNXHTăng lòng tự tin ở trẻTạo môi trường vui vẻ, an toànGiúp trẻ phát triển TC&KNXH42Một số điểm lưu ýCần xác định cụ thể mục tiêu/yêu cầu của chủ đềCác nội dung giáo dục có thể tích hợpChuẩn bị các điều kiện để thực hiện và cách thức tiến hành. Chọn các nội dung phải có mối liên hệ với nhau, xoay quanh chủ đề.Không nên tích hợp quá nhiều nội dung trong một bài học. 43Lựa chọn các HĐ cho chủ đềChủ đề: Đồ dùng gia đìnhXem tranh ảnh/ băng hình và trò chuyện về đồ dùng gia đình, về cách sử dụng hợp lý, tiết kiệm...Tham quan nơi sản xuất đồ dùng gia đình (nếu có điều kiện)Lao động: Bày biện, sắp xếp đồ dùng, đồ chơiTrò chơi: Siêu thị đồ gia dụng/ xưởng làm bát đĩa...Tạo hình: Cắt dán làm sách quảng cáo về đồ dùng gia đình 44Hoạt động họcBé làm gì để đồ dùng bền, đẹp.Mục đích: Trẻ biết một vài quy định về sử dụng đồ dùng trong gia đình, lớp học. Biết cách sử dụng hợp lý, tiết kiệm một số đồ dùng. Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của mình . Có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi.Chuẩn bị: Bảng phấnTiến hành: Cô nêu vấn đề: các con có muốn đồ dùng, đồ chơI lớp mình chơI được nhiều lần mà vẫn đẹp không? Nếu muốn vậy, chúng ta cần làm gì? Động viên mọi trẻ đều nói ý kiến của mình. Mỗi ý kiến của trẻ đều được viết lên bảng. Cô cùng trẻ thảo luận về các ý kiến đã nêu và thống nhất một số quy định cần thực hiện. VD: đồ dùng, đô chơI dùng xong phảI cất đúng chỗ quy định. Cầm nhẹ nhàng, không quăng ném, Nếu tất cả lớp cùng đồng ý sẽ vỗ tay và cùng thực hiện. Cô giáo sẽ giúp trẻ ghi quy tắc đó lên giấy, cho trẻ treo lên một nơI mà tất cả dễ dàng nhìn thấy.45 Tổ chức môi trường giáo dục phát triển TC&KNXHCác nhu cầu chính của trẻ là:- Thương yêu - An toàn và ổn địnhCơ hội để giao tiếpCơ hội để trải nghiệm46Tổ chức môi trường giáo dục phát triển TC&KNXH Môi trường giao tiếp đa dạng: bằng lời nói, cử chỉ và hành động.Có đủ các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động giáo dục TC&KNXH.Cần đảm bảo không khí thân thiện, đầm ấm, vui vẻ, thoải mái. 47Tổ chức môi trường hoạt động giáo dục phát triển TC&KNXHViệc bố trí, sắp xếp các góc chơi phải tăng cường tính độc lập cho trẻ khi hoạt động: trẻ dễ thấy, dễ lấy và sử dụng. Với trẻ < 24 tháng, không ngăn thành những góc nhỏ. Với nhóm trẻ lớn hơn, có thể phân bổ các góc theo chủ đề một cách hợp lí, linh hoạt.Các góc chơi cần được thay đổi phù hợp với chủ đề và chỉ nên xác định 2 hoặc 3 góc trọng tâm.48Tổ chức môi trường hoạt động giáo dục phát triển TC&KNXHMôi trường trong lớp phải được tạo dựng bởi cô và trẻ.Môi trường cần tạo nên các giới hạn và có tính ổn định. 49Xin cảm ơn!50

File đính kèm:

  • pptGiao_duc_tinh_cam_xa_hoi.ppt