Kế hoạch lớp Lá - Tuần 23 - Chủ đề: Một số loại hoa

Cô tạo không khí vui vẻ để trẻ vào lớp, h­íng dÉn cÊt ®å dïng c¸ nh©n

sau đó cho trẻ xem tranh ảnh về một số loại hoa

- Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa và các món ăn chế biến từ rau củ

- Trò chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ

 

doc19 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 28/01/2019 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch lớp Lá - Tuần 23 - Chủ đề: Một số loại hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH TUẦN 23
 Chủ đề :Một số loại hoa 
 ( Thời gian : Từ ngày 09- 13/02/2015)
Hoạt động
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Đón trẻ trò chuyện
- Cô tạo không khí vui vẻ để trẻ vào lớp, h­íng dÉn cÊt ®å dïng c¸ nh©n 
sau đó cho trẻ xem tranh ảnh về một số loại hoa
- Trò chuyện với trẻ về một số loại hoa và các món ăn chế biến từ rau củ
- Trò chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ
Thể dục sáng
*Khởi động: Trẻ thực hiện các kiểu đi: đi thường, kiểng gót chân, nghiêng bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh của cô (đội hình vòng tròn)
*Trọng động: Bài tập phát triển chung: Đội hình 3 hàng ngang (tất cả tập 3lx4n , động tác tay bổ trợ tập 4lx4n)
 + Hô hấp: Thổi nơ bay 
 + Tay: Hai tay dang ngang, gập khửu tay lên vai
 CB 1 2 3 4 
+Bụng : Hai tay đưa lên cao cúi hai tay chạm đất 
 CB 1 2 3 4
+ Ch©n: Đứng 1 chân đưa lên trước, khụy gối
 1 2 3 nhưng đổi chân 
Hồi tĩnh : cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng 
Hoạt động học
- Thễ dục :
Ném xa bằng 1 tay( t2)
- PTNN:
Hoa mào gà
KPKH: (MTXQ) Tìm hiểu về một số loại hoa
PTTM: 
Tạo hình: Vẽ bông hoa
LQVT: 
Gộp 1 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 ra làm 2 phần
PTTM(Âm nhạc)
DVĐ : Màu hoa
NH: Lý cây bông
Hoạt động góc
- Gãc phân vai: Trẻ chơi bán hàng về các loại hoa
- Gãc học tập : Cho trẻ xem tranh về các loại hoa
- Gãc thiªn nhiªn : Xem qu¸ tr×nh ph¸t triÔn cña c©y, hoa , qu¶ , l¾p ghÐp hoa qu¶ 
- Góc nghệ thuật: Trẻ chơi tô màu về các loại rau củ, làm bộ sưu tập về các loại hoa.
- Góc xây dựng : Xây dựng n«ng tr¹i trång hoa. 
Chơi ngoài trời
- Cho trẻ quan sát vườn hoa 
TCV§: MÌo ®uæi chuét 
- Ch¬i tù do: XÕp hét h¹t, ch¬i víi nh÷ng ®å ch¬i ngoµi trêi 
- Vẽ theo ý thích về các loại hoa 
- TCV§: Bắt bướm
- Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i theo ý thÝch, ch¬i chong chong th¶ diÒu.. 
- LQ bài : Thơ 
- Trong đầm gì đẹp bằng sen
TCV§: kéo co 
- Ch¬i tù do: Lµm s­u tËp vÒ c¸c lo¹i rau xanh
NhÆt l¸ vµng r¬i.
- Cho trẻ làm quen bài hát “Màu hoa”
- TCV§: bịt mắt bắt dê
- Ch¬i tù do: 
TrÎ ch¬i víi nh÷ng ®å ch¬i ngoµi trêi, xÕp m¸y bay.
- Quan s¸t cây hoa mai
- TCV§: C¸o vµ thá 
- Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi c¸t n­íc, ch¨m sãc v­ên hoa , ch¬i theo ý thÝch 
Vệ sinh
- Cho trẻ đi vệ sinh sau khi chơi và học xong. Đúng nơi quy định
Ăn
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ngay ngắn đọc ca dao đồng dao, khi ăn cô động viên trẻ ăn hết suất không rơi cơm 
Ngủ
- Trẻ ăn xong cô cho trẻ đi tiểu, lau mặt, tay sạch sẽ, cho trẻ ngủ cô mở nhạc rát ru hoặc cho trẻ đọc bài thơ Đi ngủ
 Sinh hoạt chiều 
- Cho trẻ làm quen trò chơi mới “chọn hoa”
- Cho trẻ quan sát quá trình trồng hoa 
- giải câu đố về các loại hoa 
- cho trẻ nghe chuyện “ câu chuyện về các loài hoa”
- Tổ chức văn nghệ 
Vệ sinh nêu gương trả trẻ 
- Trẻ rửa tay, lau mặt sạch sẽ, chải tóc sửa sang quần áo gọn gàng
- Nhận xét thay hoa cắm cờ .( Ngày thứ 6 cô nêu gương cuối tuần, cho trẻ tô màu phiếu bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan cho trẻ )
- Trong giờ trả trẻ cô giáo trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ ở lớp trong ngày, nhắc phụ huynh chú trọng trang phục cho trẻ đúng quy định, cho trẻ ăn sáng trước khi đến lớp.
 KẾ HOẠCH NGÀY
Nội dung
Mục tiêu
Cách tiến hành
Thứ 2: 
09/02/2015
PTTC:thể dục Ném xa bằng 1 tay
(T2)
- Trẻ biết dùng sức mạnh của bàn tay phải để ném xa.
- Trẻ biết tập thành thạo các động tác của bài tập PTC
- Rèn tư thế đứng ném cho trẻ
- Biết chơi trò chơi thành thạo
- Giáo dục tính yêu thích thể dục ,thích hoạt động 
I/ Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ 
- Các loại hoa 
- Xắc xô 
II/ Cách tiến hành : 
* HĐ1: Ổn định gây hứng thú: 
- Cho cả lớp chơi trò chơi “gieo hạt”
Gieo hạt xuống đất sẽ nảy mầm thành gì? (Cây)
- đúng rồi đấy ! cây không chỉ cho ta quả ngọt mà còn cho ta rất nhiều hoa đẹp đấy.
- Vậy hôm nay cô sẽ cho cả lớp mình đi tham quan vườn hoa nhé. Đường đi đến vườn hoa rất khó đi nên chúng ta hãy cùng nhau tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh đã nhé.
*HĐ2:Tổ chức hoạt động
1. Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn vừa đi vừa đoàn tàu nhỏ xíu và đi các kiểu đi lên dốc, xuống dốc, chạy nhanh, chậm .......sau đó về 3 hàng dọc
2. Trọng động 
* Bài tập phát triển chung:
- Cho trẻ đứng thành 3 hàng dọc tập thể dục 
 +Tay 2 : Đưa hai tay dang ngang gập khửu tay lên vai (4L x4n)
 + Bụng 2: Đưa tay lên cao cúi gập người hai tay chạm đất (3L x4n)
 + Chân 2: Bước 1 chân lên phía trước và khụy gối (3L x4n)
* Vận động cơ bản: Ném xa bằng 1 tay
+ S¬ ®å bµi tËp :
 X x x x x x x x x x x 
 ..............................................
 ...........................................
 X x x x x x x x x x x x
- Tuần trước các con đã được học bài thể dục
gì? (ném xa bằng một tay)
 - Hôm nay cô sẽ dạy cho lớp mình học lại bài thể dục này nhé.
- Cho cả lớp nhắc lại kỷ năng bài tập.(dưới sự gợi ý của cô)
- Cho 2 trẻ khá lên thực hiện cho cả lớp xem 
 *Trẻ thực hiện : Lần lượt cho 2 trẻ lên thực hiện cho đến hết hàng (cô bao quát sửa sai cho trẻ) . 
- Lần 2: cô cho trẻ ở 2 đội thi đua nhau cùng ném đến vạch kẻ đích mà cô yêu cầu(nâng cao độ khó cho trẻ)
* TCVĐ: Chuyển hoa
- Cô nêu rỏ cách chơi: trẻ cùng bật qua vòng và chuyển hoa về cho đội của mình
 - luật chơi : bạn nào không bật qua vòng và làm rơi hoa là không tính.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Bao quát chơi an toàn
*HĐ3: Hồi tỉnh : cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở 1-2 vòng .
*HĐ4: Kết thúc nhận xét tuyên dương .
Chơi giữa hai tiết: Nu na nu nống
Tạo cho trẻ sự thoải mái giữa 2 hoạt động học
Tổ chức cho trẻ chơi: Kéo cưa lừa xẻ
PTNN:Chuyện 
Hoa mào gà
- TrÎ hiÓu néi dung truyÖn, biÕt tªn c¸c nh©n vËt trong truyÖn
- RÌn cho trÎ kü n¨ng l¾ng nghe c« kÓ chuyÖn, luyÖn c¸ch tr¶ lêi ®ñ c©u, ®ñ ý.
- Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu th­¬ng gióp ®ì b¹n bÌ.
I/Chuẩn bị: -Tranh có nội dung câu chuyện : “Hoa mào gà”
Hoa cắt sẵn cho trẻ ,keo dán ,2 bức tranh vẽ cây 
II/ Cách tiến hành : 
*HĐ1: Ổn định gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài hát : “Màu hoa”
- Các con vừa hát bài hát về gì?
Các con ạ! hoa có rất nhiều màu và có nhiều loại hoa vậy con nào biết những loại hoa gì thì hãy kể cho cô nghe nào?
Trong cuộc sống chúng ta hoa đem lạii cho chóng ta rất nhiều ích lợi cho mọi người. 
Hôm nay cô có một câu chuyện về hoa đó là câu chuyện “Hoa mào gà” 
*HĐ2: Tổ chức hoạt động
1.Truyền thụ tác phẩm
- C« kÓ chuyÖn diÔn c¶m lÇn1 b»ng lêi kÕt hîp cö chØ ®iÖu 
- C« kÓ chuyÖn lÇn 2 kÕt hîp chØ tranh minh ho¹
2.TrÝch dÉn - ®µm tho¹i :
- C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u chuyÖn g×? (Hoa mào gà)
-Trong c©u truyÖn cã nh÷ng nh©n vËt nµo?( Trẻ kể)
- Gà mái mơ đã mọc gì? (mọc mào)
- Khi mọc mào thì gà mái mơ như thế nào? (Rất sung sướng )
- Khi đến bể nước thì gà mái mơ đã nghe tiếng khóc của ai? (của một cây màu đỏ tía)
- Các con có biết vì sao mà cây lại khóc không ? (Vì cây không có hoa như các cây khác)
- Gà mái mơ có an ủi cây .Nhưng cây như thế nào? (Cây vẫn không nín)
- Cuối cùng gà mái mơ phải làm gì để cây nín khóc?(Phải nhường cái mào của mình cho cây)
- Khi được gà mái mơ nhường mào cho thì cây như thế nào?(vui sướng hết khóc)
- Vậy qua câu chuyện cô kể thì các con thấy gà mái mơ ntn?( Rất tốt bụng nhường nhịn bạn nhỏ hơn)
*GD:qua câu cuyện ta thấy gà mái mơ là 1 con vật tốt bụng ,biÕt yªu th­¬ng nhường nhịn gióp ®ì bạn nhỏ hơn mình các con phải học tập gà mái mơ.
H§ 3 : Trò chơi
- Trò chơi : Dán hoa 
- Cô giới thiệu tên trò chơi 
- Cô nêu cách chơi và luật chơi 
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Bao quát trẻ chơi an toàn
*HĐ4: Kết thúc nhận xét tuyên dương
HĐNT
Cho trẻ quan sát vườn hoa
- Trẻ biết gọi tên 1 số loại hoa, biết màu sắc của hoa.
- Biết được ích lợi của 1 số loaị hoa 
- Giáo dục trẻ phải biết chăm sóc bảo vệ các loại hoa 
I/ Chuẩn bị: khu vườn có trồng các loại hoa.
II/Cách tiến hành :
* HĐ1: Ôn định gây hứng thú :
Cô cùng trẻ hát bài “ra vườn hoa ”
Trò chuyện cùng với trẻ 
Cho trẻ chỉnh đốn trang phục trước khi ra sân hỏi trẻ đau ốm cho nghỉ .
- Trước khi ra sân cô cháu mình phải biết tắt quạt,điện để tiết kiệm điện năng lượng.
Cho trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài : “ Đi chơi”
Cho trẻ đi 1-2 vòng hít thở không khí trong lành cô hỏi thời tiết hôm nay ntn?
HĐ2: Tổ chức hoạt động
Đến địa điểm cô gợi ý hỏi trẻ: Các con nhìn xem đây là gì? (vườn hoa )
- Có gì đây? ( các loại hoa)
- Có những loai hoa gì nào? (hoa nhân sâm, hoa cúc, hoa mai, hoa đào)
- Các con có biết hoa được trồng ở đâu không?
(trong chậu,trong bồn hoa)
- Các con hãy cùng cô quan sát loại hoa nào.
- Hoa cúc có màu gì nào? ( màu vàng)
- Bông hoa cúc cánh của nó như thế nào? ( có nhiều cánh nhỏ dài)
- hoa cúc thường nở vào mùa nào? ( mùa thu , xuân)
- Hoa nhân sâm có màu gì? (màu hồng)
- Cánh hoa sâm như thế nào? Có cuống nhỏ nhiều cánh xòe ra tạo thành bông hoa 
Tương tự với vạn thọ
- Cô cho trẻ quan sát tất cả các loại hoa cô đã chuẩn bị.
*GĐ trẻ : Hoa rất cần thiết cho con người vì vậy các con phải biết bảo vệ hoa nhé không được bứt lá bẻ cành mà phải biết trồng cây chăm sóc tưới nước cho cây hằng nhày nhé.
*TCVĐ: “ Mèo đuổi chuột ”
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 Lần
- Bao quát chơi an toàn
HĐ3: Chơi tự do : Đồ chơi cô đã chuẩn bị sẵn
- Trẻ chơi theo ý thích của trẻ 
- Bao quát trẻ chơi an toàn
* HĐ4: Kết thúc nhận xét tuyên dương.
Hoạt động chiều: Làm quen trò chơi mới: chọn hoa 
- Trẻ nắm được cách chơi và luật chơi 
-Trao dồi ốc quan sát và khả năng chú ý của trẻ.
- Biết đoàn kết trong khi chơi
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại hoa 
I/Chuẩn bị: 
- Phòng học sạch sẽ thoáng mát
Các loại hoa có màu sắc khác hình dạng,kích thước khác nhau.
II Cách tiến hành :
* HĐ1: Ôn định, gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài : ra vườn hoa chơi
Các con vừa hát bài về gì? 
Khi ra vườn hoa các con phải ntn?
Các con nhìn xem đây là gì?(các loại hoa)
Hôm nay cô sẽ tổ chức cho các con chơi trò chơi ”chọn hoa
* HĐ2: Tổ chức hoạt động
 1. cô giới thiệu luật chơi cách chơi cho trẻ hiểu
Cách chơi: cho trẻ ngắm nhìn,cầm ,sờ ,ngữi các loại hoa cô đã chuẩn bị.Sau đó cho trẻ chọn hoa theo dấu hiệu cho trước .Khi cô nêu dấu hiệu cụ thể về màu sắc hình dạng....thì trẻ chọn và xếp nhanh thành những bông hoa có đặc điểm đó thàn một nhóm.
2.Cô chơi mẫu: cô và một số trẻ chơi cho trẻ quan sát
3. Trẻ chơi
- Cô tổ chức cho trẻ cùng chơi với cô 2-3 lần(Cô động viên trẻ)
- Bao quát trẻ chơi an toàn
*GD: Biết chăm sóc và bảo vệ các loại hoa,cây xanh trong vườn trường.
* HĐ3: Kết thúc nhận xét tuyên dương .
Cho trẻ hát bài màu hoa ra ngoài
Thứ 3:Ngày 3/2/2015 
KPKH: 
Tìm hiểu về một số loại hoa 
- TrÎ nhËn biÕt,gọi tên một số loại hoa
Biết ®Æc ®iÓm cÊu t¹o 
- Ph¸t triÓn cho trÎ kh¶ n¨ng quan sát nhanh và ghi nhớ có chủ định 
-Biết so sánh điểm giống và khác nhau giữa các loại hoa.
- TrÎ hiÓu ®­îc Ých lîi cña một số loại hoa ,biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ.
I/ChuÈn bÞ 
- Máy chiếu, tranh về các loại hoa hoặc một số loại hoa thật,hộp quà có các loại hoa, đĩa nhạc,tranh vẽ các loại hoa.
II/Tiến hành.
*HĐ1: Ôn định, gây hứng thú:
- Cho trẻ chơi tc “ gieo hạt”
- Các con ơi gieo hạt sẽ nảy mầm thành gì? (cây)
-Cây cho chúng ta những gì?(hoa và quả ngọt)
Cây không chỉ cho chúng ta quả ngọt mà còn cho chúng ta rất nhiều loại hoa đẹp và hoa cũng đem lại cho con người rất nhiều ích lợi để biết được vẽ đẹp và ích lợi của hoa ntn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
HĐ 2 :Tổ chức hoạt động
1.Tìm hiểu về một số loại hoa..
Tranh 1: Hoa đào
- Cô đọc câu đố về hoa đào cho trẻ đoán
 Hoa gì nho nhỏ
 Cánh màu hồng tươi
 Hễ thấy hoa cười
 Đúng là tết đến
Đó là hoa gì?(hoa đào )
-Cô mở máy chiếu cho trẻ xem tranh “hoa đào”
- Ai cho cô biết đó là hoa gì nào? ( hoa đào)cho trẻ đọc từ
- Các con hãy quan sát xem hoa đào như thế nào? ( có cành ,lá , nhiều hoa ... )
Cánh hoa đào có hình gì?(hình tròn nhiều cánh) -cho trẻ đếm số cánh hoa
-ở giữa cánh hoa có gì?(nhị hoa màu vàng)
Không chỉ có nhị hoa mà còn có cuống nữa.
Thế hoa đào có màu gì? ( màu hồng)
-Cành hoa đào màu nâu và lá màu xanh đấy.
-Hoa đào là loại hoa cánh gì?(cánh tròn)
-Hoa đào thường nở vào dịp nào?(dịp tết)
- Hoa đào để làm gì? ( Cắm trang trí trong này tết)
- Hoa đào được trồng ở đâu? (ở trong chậu trong vườn hoa)
- Chơi trò “trời tối – trời sáng”
Tranh 2 “Hoa cúc”
- Các con nhìn xem trên màn hình của cô có gì ?(Bông hoa cúc)
- Các con nhìn xem bông hoa cúc có những gì?(cành,lá.cánh hoa ,nhị cuống ....)
- Cánh hoa cúc như thế nào?(dài có nhiều cánh nhỏ)
- Hoa cúc thường nở vào mùa nào ? (mùa xuân) 
Hoa cúc có màu gì ? (màu vàng)hoa cúc không chỉ có màu vàng mà còn có nhiều màu khác nữa như màu đỏ ,hồng,trắng.
Hoa cúc là thuộc loại hoa cánh gì ?(cánh dài)
- Hoa cúc dùng để làm gì nào ? ( cắm trang trí trong ngày tết làm quà tặng các ngày lễ)
* Cho trẻ so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa hoa đào và hoa cúc
Giống nhau : đều gọi là hoa đều có thân, cành ,lá cánh nhụy...đều nở vào mùa xuân và dùng để trang trí , làm quà tặng.
Khác nhau : hoa đào cánh tròn màu hồng 
Hoa cúc cánh dài màu vàng 
- Ngoài những loại hoa trên các con còn biết có những hoa gì nửa không?(trẻ kể) 
- Cô mở rộng ngoài các loại hoa mà các con biết thì còn rất nhiều loạị hoa khác nữa cô cho trẻ xem tranh về những loại hoa đó. 
* Cô giáo dục trẻ: Các con ạ: tất cả các loại hoa đều có ích cho chúng ta, mang lại vẽ đẹp cho thiên nhiên cho đất trời khi đi chơi xuân và còn dùng để trang trí làm quà tặng trong dịp lễ hội đấy vì vậy các con phải biết trồng hoa và bảo vệ chăm sóc cho hoa tưới nước hằng ngày dể cây phát triển tốt nhé.
* HĐ3: Trß ch¬i
- Trò chơi 1: Hoa gì biến mất 
- Trß ch¬i 2: Dán hoa
+ Luật chơi: trong thời gian 2 phút đội nào dán nhanh đúng loại hoa cô yêu cầu thì đội đó sẽ chiến thắng.
+ Cách chơi: Chia lớp thành 2 đội :Đội 1 sẽ dán cho cô các bông hoa cánh tròn đội 2 sẽ dán các bông hoa cánh dài, các bạn trong đội sẽ nhanh chân lên tìm và dán đúng và đẹp loại hoa cô đã yêu cầuthì đội đó thắng cuộc.
*HĐ4: Kết thúc nhận xét tuyên dương:
 HĐNT
 Cho trẻ vẽ về hoa
- Trẻ nắm được kỷ năng cầm bút, cầm phấn để vẽ 
- rèn trẻ biết vẽ các nét cơ bản như :nét thẳng , cong tròn để tạo thành cây hoa, cành hoa.
I/ Chuẩn bị : Sân bãi sạch sẽ
- Phấn , các loại đồ chơi
II/ Cách tiến hành :
* HĐ1: Ôn định, gây hứng thú:
- Cho cả lớp hát bài : “ Màu hoa”
- Cô cùng trẻ trò chuyện chủ đề.
- Cô giới thiệu buổi hoạt động ngoài trời 
Cho trẻ chỉnh đốn trang phục trước khi ra sân, hỏi có trẻ nào ốm cho nghỉ và tắt điện, quạt khi ra khỏi phòng 
- Cô cùng trẻ ra sân hít thở không khí trong lành 1-2 phút
* HĐ2: Tổ chức hoạt động
1.HĐCĐ: Cho trẻ về về hoa 
- C« gîi ý cho trÎ, h«m nay c« më cuéc thi bÐ khÐo tay, ®Ó cho c¸c con vÏ về những loại hoa c/c có thích ko?
- Con thích vẽ hoa gì?
- Con dùng kỷ năng gì để vẽ ?
- Cô hỏi 3-4 trẻ 
- Cô cho trẻ vẽ cô chú ý bao quát và hướng dẫn trẻ vẽ 
- Trong lóc trÎ vÏ c« quan s¸t bao qu¸t trÎ 
+ GÇn hÕt giê c« nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng trÎ 
2.Trß ch¬i vËn ®éng : Bắt bướm 
- C« nªu luật chơi cánh chơi vµ tæ chøc cho trÎ ch¬i vµi lÇn .
*HĐ3: Ch¬i tù do : C« h­íng cho trÎ ch¬i tËp trung c« bao qu¸t trÎ 
* HĐ4 : Kết thúc nhËn xÐt tuyªn d­¬ng 
 HĐC
Quan sát quá trình trồng hoa
- Trẻ biết quan sát và nhận xét quá trình trồng hoa.
I/Chuẩn bị:
- Cây hoa chậu hoa, đất để trồng hoa
II/Cách tiến hành : 
* HĐ1: Ôn định, gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài: “ Em ra vườn hoa ”
 Các con vừa hát bài hát nói về gì nào? ( hoa)
* GD trẻ : trồng được nhiều hoa và cây cảnh sẽ làm cho môi trường xanh sạch đẹp và dùng để trang trí trong ngày tết thật đẹp nữa đấy các con ạ, vì vậy các con phải biết trồng hoa và chăm sóc thật tốt nhé.
- Các con có biết làm như thế nào để có một vườn hoa đẹp không nào?
- Hôm nay cô sẽ cho các con quan sát cách trồng hoa để trồng được một vườn hoa, thật đẹp nhé !
* HĐ2: Tổ chức hoạt động
*. Cô cho trẻ cùng quan sát cách trồng hoa của cô:
- Cô giới thiệu cho trẻ , các con nhìn xem nhé. Để có một vườn hoa đẹp trước hết cô sẽ cần những giống hoa.
- Làm đất tơi xốp và trồng cây xuống đất. Sau khi trồng xong cô tưới nước cho cây và chăm sóc hằng ngày cây sẽ phát triển và lớn nhanh để ra những bông hoa thật đẹp đấy.
- Thế các con đã biết trồng hoa chưa nào? 
- Khi về nhà các con hãy trồng những cây hoa thật đẹp để đón tết nhé khi trồng xong thì các con cần phải biết chăm sóc cho cây thật tốt để cây phát triển nhé.
 *HĐ3: Kết thúc nhận xét tuyên dương
Thø 4:
11/02/2015
Ph¸t triÓn thÉm mü
Vẽ bông hoa
 (ĐT)
 H§NT
Cho trẻ làm quen bài thơ “trong đầm gì đẹp bằng sen”
Ho¹t §éng chiÒu 
Giải câu đố về các loại hoa 
- Trẻ biết đặc điểm của các loại hoa, biết được đường nét của hoa.
- Luyện kỷ năng vẽ các nét tròn, xiên nét thẳng để ntaoj ra bông hoa 
- cách sắp xếp bố cục bức tranh cân đối 
- Phát triển ở trẻ khả năng quan sát ghi nhớ cóchủ đích 
- Giáo dục trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ các loại hoa.
- TrÎ biÕt tên bài thơ và hiểu nội dung bài thơ 
-Biết đọc thơ cùng cô
-Đọc to rõ ràng 
-Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
-Biết yêu hoa và bảo vệ hoa 
- Trẻ biết lắng nghe và giải được câu đố 
- Biết thể hiện tình cảm qua các câu đố .trẻ trả lời nhanh đúng 
- Qua đó nhắm phát giáo dục trẻ yêu quý bảo vệ hoa 
I Chuẩn bị: 
- Tranh mẫu hoa mai, hoa cúc
- Vở , bút màu, giá treo sản phẩm.
II/Hướng dẫn: 
*HĐ1: Ôn định, gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài “Màu hoa”
- Các con vừa hát bài hát nói về gì?( về các loại hoa )
- Hoa có lợi ích gì?
- Cô giáo dục trẻ: Biết chăm sóc và bảo vệ các loại hoa.
*HĐ2: Tổ chức hoạt động
1.Cho trẻ xem tranh mẫu
- Có bạn bé đã tặng cho lớp mình một món quà các con cùng xem là món quà gì nhé.
* Tranh 1: Bức tranh hoa mai
- Ai có nhận xét gì về bức tranh hoa mai? (Hoa mai có cánh, lá , cành.)
- Cánh của hoa mai như thế nào? ( cánh tròn)
- Ơ giửa cánh hoa mai có gì (có nhụy) cho trẻ đếm số cánh hoa 
- Hoa mai có màu gì? ( màu vàng)
- Bạn dùng kỷ năng gì để vẽ bồng hoa? (Nét cong tròn, nối lại với nhau tạo thành từng cánh hoa)
- Nhụy hoa bạn vẽ như thế nào? ( một nét nhỏ cong tròn khép kín) 
- Ngoài cánh hoa ra thì bạn còn vẽ thêm gì? 
( Cành, lá)
- Bố cục bức tranh bạn vẽ như thế nào? (đều, đẹp cân đối bức tranh)
- Để bức tranh đẹp hơn vẽ xong bạn còn làm gì nữa ? ( tô màu cho bông hoa )
- Bông hoa bạn tô màu gì? ( màu vàng)
- Lá cành bạn tô màu gì?( màu xanh)
* Tranh 2: Hoa cúc 
- Đây là bức tranh bạn vẽ về hoa gì? ( hoa cúc)
- Hoa cúc là loại hoa cánh gì ? ( Cánh dài)
- Bạn dùng kỷ năng gì để vẽ? ( nét cong dài nối lại với nhau tạo thành cánh hoa)
- Bạn tô bông hoa cúc màu gi? (Màu đỏ)
- Ngoài hoa cánh tròn và cánh dài ra thì bạn còn vẽ bông hoa có hình xoắn ốc
2. Cho trẻ nhắc kỷ năng:
- Bạn đã vẽ những bông hoa thật là đẹp rồi thế hôm nay các con có muốn dùng đôi bàn tay đẹp của mình để vẽ những bông hoa không nào?
- Con thích vẽ hoa gì? 
-Vậy các con dùng kỷ năng gì để vẽ nào?(3 -4 trẻ nhắc lại)
- Khi vẽ xong thì con phải làm gì để bông hoa đẹp hơn? ( tô màu)
3. Trẻ thực hiện:
- Cho trẻ nhắc tư thế ngồi vào bàn, cách cầm bút.
- Cô bao quát và hướng dẫn trẻ, đặt biệt những trẻ vẽ còn yếu .
* HĐ3:Nhận xét sản phẩm: 
- Trưng bày sản phẩm cả lớp cùng quan sát nhận xét tuyên dương.
- Con thích sản phẩm của bạn nào? Vì sao con thích?
- Cuối cùng cô bao quát và nhận xét chung.
* HĐ4: Kết thúc nhËn xÐt tuyªn d­¬ng 
I/.chuÈn bÞ :
- Tranh hoa sen
- S©n b·i s¹ch sÏ, mò, dÐp, ®å chơi 
II/TiÕn hµnh: HĐ1: ổn định gây hứng thú
Cô đọc câu đố về hoa sen
 Hoa gì mọc ở dưới hồ
 Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
 Cánh hồng tỏa ngát hương thơm khắp hồ
Đó là hoa gì?
Chúng mình cùng làm quen bài thơ về hoa sen nhé.
- C« dÆn dß trÎ tr­íc khi ra s©n .-
- Cho trẻ chỉnh đốn lại trang phục 
- Và biết tắt điện tắt quạt để tiết kiệm năng lượng.
 - Hỏi trẻ ốm đau cho ở lại trong lớp.
- c« cho trÎ ra s©n hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh sau ®ã cho trÎ đứng thành vòng tròn
 *HĐ2:Hoạt động tổ chức
1. H§CC§:làm quen bài 

File đính kèm:

  • doctHUC_VAT.doc