Một số ảnh dạng chuẩn png dùng trong thiết kế bài giảng điện tử, hoặc in ra làm đồ dùng dạy học

MỘT SỐ ẢNH DẠNG CHUẨN PNG DÙNG TRONG

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ, HOẶC IN RA LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt8 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số ảnh dạng chuẩn png dùng trong thiết kế bài giảng điện tử, hoặc in ra làm đồ dùng dạy học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MOÄT SOÁ AÛNH DAÏNG CHUAÅN PNG DUØNG TRONG THIEÁT KEÁ BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ, HOAËC IN RA LAØM ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏCThiết kế: Hoàng Long Tiến QuốcTHCS Lý Tự Trọng – Thống Nhất – Đồng NaiĐiện thoại: 0906137795Chuyên: - Thiết kế bài giảng điện tử bằng các phần mềm thông dụng. - Nhận dạy các lớp thiết kế bài giảng điện tử, photoshop dành riêng cho mầm non.

File đính kèm:

  • pptDoDungTrongGiaDinh.ppt