Phát triển nhận thức - Chủ đề: Quê hương bạc liêu của bé lớp lá

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Chủ đề: Quê hương Bạc Liêu của bé

Lớp Lá

Lắng nghe và quan sát tranh

Rút ra nhận xét

ppt10 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Ngày: 14/07/2016 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển nhận thức - Chủ đề: Quê hương bạc liêu của bé lớp lá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PH¸T TRIÓN NHËN THøCChñ ®Ò: Quª h­¬ng B¹c Liªu cña bÐLíp L¸TRÖÔØNG MN HOA HOÀNGBiÓn B¹c LiªuV­ên chim B¹c LiªuV­ên chimV­ên nh·nMiÕu bµ Nam H¶i

File đính kèm:

  • pptHINH_ANH_QUE_HUONG_BAC_LIEU.ppt