Thiết kế giáo án lớp Lá - Đề tài: Nhận biết khối cầu khối trụ khối vuông khối chữ nhật khối cầu

Nhận biết khối trụ

Khối trụ

Khung của khối trụ.

Mặt trên và mặt đáy.

Mặt tròn bao quanh.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: thuthuy20 | Ngày: 01/02/2019 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Thiết kế giáo án lớp Lá - Đề tài: Nhận biết khối cầu khối trụ khối vuông khối chữ nhật khối cầu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Làm quen với toán Chủ đề Gia dình Đề tài: Nhận biết khối cầu khối trụ khối vuôngkhối chũ nhật khối cầuĐối tượng 5- 6 (tuổi).Nguyễn Thị Hiền.Khối cầuNhận biết khối cầu12Khối cầuKhung của khối cầu.1. Mặt tròn bao quanh.2. Khối cầu có thể lăn.Khối trụNhận biết khối trụKhối trụNhận biết khối trụ1342Khối trụKhung của khối trụ.1. Mặt trên và mặt đáy.2. Mặt tròn bao quanh.3. Khối trụ có thể trượt.4. Khối trụ có thể lật và lăn. Phân biệt khối cầu, khối trụGiống nhau:Khác nhau:Khác nhau:Nhận biết khối vuông, khối chữ nhậtKhối vuôngNhận biết khối vuông, Khung của khối vuông.1. Mặt trên và mặt đáy.2. Hai mặt hai bên.3. Mặt sau và mặt trước.4. Khối vuông có thể lật.5. Khối vuông có thể trượt.12Khối vuông543 Khối vuông có thể chồng lên nhau.Khối chữ nhậtKhung của khối chữ nhật.1. Mặt trên và mặt đáy.2. Hai mặt hai bên.3. Mặt sau và mặt trước.4. Khối chữ nhật có thể lật. 5. Khối chữ nhật có thể trượt.12Khối chữ nhật543Khối chữ nhật có thể chồng lên nhauKhối chữ nhật có thể chồng lên nhau Phân biệt khối vuông, khối chữ nhậtGièng nhauKh¸c nhauTrò chơi Ai giỏi nhất.T/C: Chuyển khối giúp ông bà.Các đội thi nhau nặn khối

File đính kèm:

  • pptnhan_biet_khoi_cau_khoi_tru_vuong_chu_nhat.ppt
Giáo Án Liên Quan