Bài giảng Lớp Lá - Chủ đề: Thế giới động vật - Chủ đề nhánh: Bé với những con vật đáng yêu - Hoạt động: Tạo hình - Đề tài: Tay ai khéo Làm một số con vật bằng lá cây

Chủ đề: Thế giới động vật

Chủ đề nhánh: Bé với những con

 Vật đáng yêu

Hoạt động: Tạo hình

Đề tài: Tay ai khéo

 Làm một số con vật bằng lá cây

Giáo viên: Thi Thị Thuỳ Dương

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp Lá - Chủ đề: Thế giới động vật - Chủ đề nhánh: Bé với những con vật đáng yêu - Hoạt động: Tạo hình - Đề tài: Tay ai khéo Làm một số con vật bằng lá cây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c c« ®Õn tham dù héi thiTRƯỜNG MG BÌNH LÃNH Gi¸o Viªn D¹y Giái CÊp Tr­êngGIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNGChủ đề: Thế giới động vậtChủ đề nhánh: Bé với những con Vật đáng yêuHoạt động: Tạo hìnhĐề tài: Tay ai khéo Làm một số con vật bằng lá câyGiáo viên: Thi Thị Thuỳ DươngH­íng dÉn trÎ thùc hiÖnBé trổ tàiTr­ng bµy nhËn xÐt s¶n phÈmChóc c¸c c« gi¸oGiê häc kÕt thóc

File đính kèm:

  • pptgiiao an tao hinh 2011.ppt
Giáo Án Liên Quan