Bài giảng Lớp Lá - Hoạt động: Làm quen với toán - Đề tài: Đếm, nhận biết, hơn kém, phân chia trong phạm vi 7 - Chủ đề: Thực vật

Bài giảng Lớp Lá - Hoạt động: Làm quen với toán

- Đề tài: Đếm, nhận biết, hơn kém, phân chia trong phạm vi 7

 - Chủ đề: Thực vật

ppt25 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lớp Lá - Hoạt động: Làm quen với toán - Đề tài: Đếm, nhận biết, hơn kém, phân chia trong phạm vi 7 - Chủ đề: Thực vật, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Giáo viên hiện: Nguyễn Thị ThànhNăm học 2010 - 2011HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁNĐề tài: §Õm, nhËn biÕt, h¬n kÐm, ph©n chia trong ph¹m vi 7Chủ đề: thực vậtBạn gái và hoa567 74 12356Chúc mừng bạn77Trß ch¬i: Thích gì tặng nấy3468105791234681057912346810579123468105791234681057912Trò chơiQUAY Ô SỐ 2345676723452345671677527437Trß ch¬i: Hạt cà naTroø chôi Taäp taàm voâng Xin kính chào tạm biệt

File đính kèm:

  • pptso_7_de_thuong.ppt