Bài giảng Lớp Lá - Làm quen chữ cái h, k - Chủ đề: Thực vật

Bài giảng Lớp Lá - Làm quen chữ cái h, k

- Chủ đề: Thực vật

ppt20 trang | Chia sẻ: tn_8308 | Lượt xem: 1736 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp Lá - Làm quen chữ cái h, k - Chủ đề: Thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo Án : Làm Quen Chữ Cái h, kPhßng gi¸o dôc ®µo t¹o Ba v×Tr­êng mÇm non s¬n ®µ Chuyển slde kế tiếp Chuyển slde kế tiếp Giáo viên: Nguyễn Thị Thu HàLớp: 5TA1Chủ đề: thực vậthoa hồnghoahônghhhoaaoknèlkhoalaonekkhkCô chính xác lại phần so sánhhkHhKktrò chơi nhanh và khéohaohồnghaohồnghoanaolèkhoanaolèk Trò chơi: bù chữ thiếuhaohồnghaohồnghoanaolÌkhoanaolÌk Trß chơi: bï chữ thiếuthi xem ai nhanhtròchơi

File đính kèm:

  • pptLQCC_hk_chu_de_thuc_vat.ppt