Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề nhánh: Bé hiểu gì về bản thân - Đề tài: Tôi là ai - Đỗ Thị Kiều Quốc

 I/Y-C:

 -Trẻ nhận biết số lượng hai thông qua các bộ phận trên cơ thể và trò chơi

 -Luyện kỹ năng đếm, nhận biết

 -Giáo dục trẻ tính tích cực trong khi chơi, trẻ có ý thức trong học tập

 II/C-B:

 III/H-D:

 Hoạt động 1: Chúng mình cùng khám phá.

 Cô cho trẻ đi chơi và hát “ Đường và chân”

 Cô hỏi: Chúng ta vừa hát bài gì?

 Đôi chân dùng để làm gì?

 Các con ạ! Chân là một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể, hôm nay

 cô cháu ta cùng khám phá về bản thân mình nhé.

 Trẻ hát “ Vì sao lại thế” , chuyển đội hình về trước máy

  Hoạt động 2: Đố bé đếm về tôi

 Cô đố cô đố - Đố gì đố gì (trẻ) ?

 “Cái gì một cặp song sinh

 Long lanh sáng tỏ để nhìn xung quanh”

 Đố bé đố bé – Đoán nhanh đoán nhanh

 

ppt9 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề nhánh: Bé hiểu gì về bản thân - Đề tài: Tôi là ai - Đỗ Thị Kiều Quốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG MAÀM NON ÑAÏI NGHÓAGIAÙO AÙN LQVT+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Chuû ñeà nhaùnh: Beù hieåu gì veà baûn thaânÑeà taøi: TOÂI LAØ AILôùp BeùÑoã Thò Kieàu Quoác I/Y-C: -Trẻ nhận biết số lượng hai thông qua các bộ phận trên cơ thể và trò chơi -Luyện kỹ năng đếm, nhận biết -Giáo dục trẻ tính tích cực trong khi chơi, trẻ có ý thức trong học tập II/C-B: III/H-D: Hoạt động 1: Chúng mình cùng khám phá. Cô cho trẻ đi chơi và hát “ Đường và chân” Cô hỏi: Chúng ta vừa hát bài gì? Đôi chân dùng để làm gì? Các con ạ! Chân là một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể, hôm nay cô cháu ta cùng khám phá về bản thân mình nhé. Trẻ hát “ Vì sao lại thế” , chuyển đội hình về trước máy  Hoạt động 2: Đố bé đếm về tôi Cô đố cô đố - Đố gì đố gì (trẻ) ?	 “Cái gì một cặp song sinh	Long lanh sáng tỏ để nhìn xung quanh” Đố bé đố bé – Đoán nhanh đoán nhanhBeù laøm quen vôùi toaùnBeù hoïc ñeám Ñeà taøi:-Cô cho trẻ xem đôi mắt, đàm thoại về đôi mắt +Mắt dùng để làm gì? +Nếu bịt mắt lại thì sẽ như thế nào? +Chúng ta phải làm gì để bảo vệ mắt?-Luyện cho trẻ đếm 1,2 – 2 con mắt *Cô nói: Đôi mắt là bộ phận quan trọng của cơ thể, nếu không có mắt ta sẽ không nhìn thấy được, vì vậy các con phải biết giữ gìn và bảo vệ mắt, không dụi tay bẩn vào mắt, không chọc cây hoặc vật nhọn vào mắt, nếu mắt đau thì nhắcBố mẹ chở đi khám mắt nhé.-Cô đố cô đố - Đố gì đố gì ? (Trẻ)	 “Lắng nghe tiếng mẹ tiếng cô	Âm thanh, tiếng động nhỏ to quanh mình?” -Đố các con đó là bộ phận nào trên cơ thể-Cô cho trẻ xem hình : “Đôi tai”-Cô hỏi: -Tai dùng để làm gì? -Nếu bịt tai lại chúng ta sẽ thấy như thế nào? 	 -Các con phải làm gì để bảo vệ tai? *Đôi tai cũng rất quan trọng đối với con người chúng ta, tai dùng để nghe, nếu bịt tai lại chúng ta sẽ không nghe thấy gì. Vì vậy các con không được ngoáy tai, nếu tai bẩn hoặc ngứa thì phải nhờ người lớn giúp nhé.-Cô còn 1 câu đố nữa rất vui, các con lắng nghe nhé!	“ Cái gì tài giỏi lắm thay	 Quét nhà giúp Mẹ, viết bài , vẽ tranh. Ai nói nhanh nhành-Thì sẽ có thưởng.”-Cô cho trẻ suy nghĩ và trả lời, nếu trẻ trả lời đúng cô thưởng tre một tràng pháo tay-Cô cho trẻ xem hình đôi bàn tay trên máy. +Các con hãy đưa bàn tay lên cho cô xem nào? Đếm xem có bao nhiêu bàn tay?-Cô luyện đếm cho trẻ số lượng 2-Cô hỏi: Đôi bàn tay dùng để làm gì? *Các bé còn nhỏ thì nên làm những việc nhỏ để giúp mẹ, ngoiaf ra phải biết giữ Gìn đôi bàn tay cho sạch, không nên ngậm tay bẩn vào miệng sẽ bị nhiểm giun nhé!-Cô cho trẻ hát “Khám tay” , chuyển đội hình vòng tròn. Hoạt động 3: Thi xem ai nhanhCô yêu cầu trẻ lấy đồ chơi mà trẻ thích ở góc chơi, lấy và xếp nhóm đồ vật có số lượng 2 và luyện đếm.. Cô kiểm tra thao tác chi, đếm của trẻ, cuối cùng cho trẻ nêu kết quả số lượng đồ chơi trẻ đã xếp. Hoạt động 4: Trò chơi “Đối mặt”Cô dúng giữa vòng tròn, cô hỏi và mời trẻ nào thì trẻ đó phải trẻ lời nhanh số lượng các bộ phận.Ví dụ: Cô nói “Tai” – Trẻ trả lời “ 2” “ Cằm” – “1”..Cô tuyên dương các trẻ chơi tốt, trả lời nhanh-Cho trẻ nghe bài hát “ Nụ cười” – Kết thúc hoạt động 

File đính kèm:

  • pptTOI_LA_AI.ppt