Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên - Nguyễn Thị Loan

Bé học tập và chơi trò chơi

ppt14 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1085 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi - Chủ đề: Nước và hiện tượng tự nhiên - Nguyễn Thị Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr­êng mÇm non ph­¬ng trung IIGi¸o viªn : NguyÔn ThÞ LoanĐối tượng: Mẫu giáo béChñ ®Ò: N­íc vµ hiÖn t­îng tù nhiªnHo¹t ®éng: Ph¸t triÓn ng«n ng÷Gi¶ng néi dungVận động giữa giờKính chúc các cô khỏe mạnh

File đính kèm:

  • pptGiao_an_dien_tu_tho_Mua_he.ppt
Giáo Án Liên Quan