Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Bé làm bao nhiêu nghề - Phạm Thị Hoa

Bé chơi làm thợ nề

Xây nên bao nhà cửa

Bé chơi làm thợ mỏ

Đào lên thật nhiều than

 

ppt15 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1527 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Bé làm bao nhiêu nghề - Phạm Thị Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiÖt liÖt chµo mõng C¸c c« vÒ dù giê líp 4 tuæiTr­êng mÇm non Phó §«ngNg­êi thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hoa CHÁU YÊU THƠBé chơi làm thợ nềXây nên bao nhà cửaBé chơi làm thợ mỏĐào lên thật nhiều thanBé chơi làm thợ hànNối nhịp cầu đất nướcBé chơi làm thầy thuốcChữa bệnh cho mọi ngườiBé chơi làm cô nuôiXúc cơm cho cháu béMột ngày ở nhà trẻBé làm bao nhiêu nghềChiều mẹ đến đón vềBé lại là cái cúnThợ nềCô nuôiCái cúnBÉ LÀM BAO NHIÊU NGHỀBé chơi làm thợ nềXây nên bao nhà cửaBé chơi làm thợ mỏĐào lên thật nhiều thanBé chơi làm thợ hànNối nhịp cầu đất nướcBé chơi làm thầy thuốcChữa bệnh cho mọi ngườiBé chơi làm cô nuôiXúc cơm cho cháu béMột ngày ở nhà trẻBé làm bao nhiêu nghềChiều mẹ đến đón vềBé lại là cái cún Tác giả: Yên ThaoĐÀM THOẠI CÙNG CHÁU - Thợ nề là thợ gì?- Nghề cô nuôi là nghề như thế nào?- Nghề thợ mỏ làm ra gì ?- Chơi làm thầy thuốc là chơi gì ? Bác sĩ làm việc ở đâu?Trong bài thơ có những nghề gì ? Có tất cả là bao nhiêu nghề ? Sau này lớn lên con thích làm nghề gì?Gd cháu: yêu nghề , kính trọng cô chú công nhân bÐ khÐo tayTrß ch¬ichóc c¸c CON ch¨m ngoan - häc giáichóc c« gi¸o søc kháe

File đính kèm:

  • pptHoa_bai day.ppt
Giáo Án Liên Quan