Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Ban ngày, ban đêm - Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 - Trẻ biết bầu trời ban ngày có mặt trời,anh nắng, ban đêm có mặt trăng và các vì sao, đó là những hành tinh ở cách xa chúng ta.

 - Trẻ phân biệt được bầu trời ban ngày và ban đêm

 - Giáo dục cháu có những thói quen tốt vào những

 thời gian nhất định.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề: Hiện tượng tự nhiên - Ban ngày, ban đêm - Nguyễn Thị Minh Nguyệt, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MG TÂM THẮNGKHỐI CHỒINGUYỄN THỊ MINH NGUYỆTTH: BAN NGÀY - BAN ĐÊMChủ đề:Hiện Tượng Tự Nhiên I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Trẻ biết bầu trời ban ngày có mặt trời,anh nắng, ban đêm có mặt trăng và các vì sao, đó là những hành tinh ở cách xa chúng ta. - Trẻ phân biệt được bầu trời ban ngày và ban đêm - Giáo dục cháu có những thói quen tốt vào những thời gian nhất định.II.CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG :- Không gian : trong lớp. Đồ dùng phương tiện : + Máy chiếu + Cho trẻ quan sát bầu trời, mặt trời khi ra hoạt động ngoài trời. + Dặn trẻ về nhà : quan sát bầu trời ban đêm( trăng, sao ).- Phương pháp : trực quan, quan sát, đàm thoại.III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :1. Hoạt động 1 :trò chuyện về chủ điểm Các con ơi ! một ngày mới đã đến, chúng ta cùng hát ca đón chào ngày mới nào. Hát và vận động bài “ Thỏ đi tắm nắng ” .2. Hoạt động 2 : phần tổng hợp- Bắt đầu một ngày mới bầu trời sẽ xuất hiện 1 điều rất kì diệu các con cùng hướng về màn hình xem điều kì diệu đó là gì nhé- Cho trẻ xem đoạn phim về bầu trời ban ngày và ban đêmCẢNH BÌNH MINHBuæi s¸ngBuæi tr­aBẦU TRỜI TRĂNG TRÒN * Cô trò chuyện cùng trẻ: - Các con thấy hình ảnh gì xuất hiện đó nào ? ( Cảnh bầu trời, mặt trời mọc ) - Mặt trời mọc vào thời điểm nào trong ngày ? ( buổi sáng sớm )- Mặt trời mọc lên từ hướng đông chiếu ánh nắng vàng ấm áp xuống mặt đất. Khi mặt trời mọc lên người ta còn gọi là bình minh đấy các con.- Khi bình minh lên mọi vật trở nên sống động và con người chúng ta sẽ làm gì ? - Để cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải làm gì? - Các con thấy ánh nắng buổi sáng như thế nào ? - ánh nắng mặt trời còn có lợi gì cho cây cối và các con vật?Buæi s¸ngT¸c dông cña ¸nh s¸ng mÆt trêiT¾m n¾ng cho em bÐ chèng cßi x­¬ng, giúp cây côi và mọi vật phát triểnBuæi tr­aVµo buæi tr­a ¸nh mÆt trêi nh­ thÕ nµo?– ¸nh n¾ng buæi tr­a cã h¹i g× cho c¬ thÓ?– N¾ng nhiÒu qu¸ cßn cã h¹i g× víi c©y cèi, con vËt?– Buæi tr­a con ng­êi th­êng lµm g×?Cßn chóng m×nh th­êng lµm g× vµo buæi tr­a?MÆt trêi buæi tr­a chiÕu n¾ng nhiÒu nhÊt, ¸nh n¾ng gay g¾t dÔ lµm con ng­êi say n¾ng, say nãng, c¬ thÓ mÖt mái. V× vËy buæi tr­a con ng­êi th­êng nghØ ng¬i trong bãng m¸t. C¸c em bÐ th× ngñ ngoan ®Ó c¬ thÓ lu«n khoÎ m¹nh. Ngoµi ra n¾ng qu¸ cßn lµm c©y cèi kh« hÐo, con vËt èm yÕu ®i v× vËy buæi tr­a c¸c con vËt còng Ýt ë d­íi trêi n¾ng.Cßn ®©y lµ thêi ®iÓm nµo trong ngµy?Buæi chiÒu- MÆt trêi lÆn ë h­íng nµo? Khi mÆt trêi s¾p lÆn ng­êi ta cßn gäi lµ g×?- Mäi ng­êi lµm g× khi hoµng h«n xuèng?MÆt trêi lÆn ë h­íng t©y, buæi chiÒu khi mÆt trêi s¾p lÆn ng­êi ta cßn gäi lµ hoµng h«n. Buæi chiÒu ¸nh mÆt trêi nh¹t dÇn vµ t¾t n¾ng, mäi ng­êi hÕt giê lµm l¹i ®ãn c¸c con vÒ nhµ chuÈn bÞ cho b÷a c¬m tèi cho gia ®×nh.MÆt trêi buæi s¸ng cã g× gièng mÆt trêi buæi tr­a?MÆt trêi buæi s¸ng cã g× kh¸c mÆt trêi buæi tr­a?- Kh¸c nhau: MÆt trêi buæi s¸ng th× to¶ nh÷ng tia n¾ng dÞu nhÑ mang ®Õn cho con ng­êi c¶m gi¸c tho¶i m¸i. MÆt trêi buæi s¸ng rÊt tèt cho c¬ thÓ gióp c¬ thÓ chèng bÖnh tËt, gióp cho c©y cèi t­¬i tèt. MÆt trêi buæi tr­a n¾ng gay g¾t dÔ lµm con ng­êi say n¾ng, say nãng v× vËy c¸c con nhí kh«ng ra ngoµi n¾ng l©u vµo buæi tr­a nÕu ra th× ph¶i ®éi mò.- Gièng nhau: Cïng chiÕu s¸ng mang ¸nh s¸ng ®Õn cho tr¸i ®Êt.Cßn ®©y lµ thêi ®iÓm nµo trong ngµy?BẦU TRỜI TRĂNG TRÒNSlide Bầu trời ban đêm có trăng.- Thế các con cho cô biết đây là bầu trời ban ngày hay ban đêm?- Tại sao con biết đây là bầu trời ban đêm? ( bầu trời tối, có trăng )hay còn gọi là buổi tối.Các con nhìn xem mặt trăng ở đây như thế nào? ( trăng tròn )Vậy hàng ngày vào buổi tối các con thường làm gì?( ăn tối, học bài, đánh răng rửa mặt, đi ngủBầu trời đầy sao* Slide Bầu trời đầy sao: Những hình ảnh các con đã xem như mặt trăng, mặt trời và các vì sao còn gọi là các hành tinh, các hành tinh này ở rất xa chúng ta, xa lắm. Song con người vẫn có thể tới được các hành tinh bằng con tàu vũ trụ. Thế các con có muốn đi đến đó không ? Các con phải học thật gỏi để lớn lên các con có thể lên được các hành tinh đó nhé ! Vào ban đêm, các con ăn uống, chơi đùa, mọi người thì xem ti vi , đọc sách . Vậy các con ngủ lúc mấy giờ- Cô kết hợp giáo dục trẻSo sánh bầu trời ban ngày và bầu trời ban đêmLuyện tập cá nhânmời 2-3 trẻ lên chỉ vào các hình ảnh nói thời gian và công việc của mọi người thòi gian đóLuyện tập cả lớp- cô cho trẻ lấy thẻ lô tô theo yêu cầu của cô và theo tín hiệu công việc trong ngàyTrò chơi: thi xem đội nào nhanhTrẻ bật qua vòng nối các hoạt động đúng với hình ảnh thời gian. Đội nào nhanh là thắng cuộcTRÒ CHƠIKết thúc tiết họcTiết học kết thúc

File đính kèm:

  • pptNuoc_va_cac_hien_tuong_tu_nhien.ppt
Giáo Án Liên Quan