Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề lớn: Nghề nghiệp - Chủ đề nhỏ: Một số nghề phổ biến - Đề tài: Nặn sản phẩm của nghề nông

tranh 1 số công việc của nghề nông

 

ppt15 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ đề lớn: Nghề nghiệp - Chủ đề nhỏ: Một số nghề phổ biến - Đề tài: Nặn sản phẩm của nghề nông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chñ ®Ò lín: Nghề nghiệpChñ ®Ò nhá: Một số nghề phổ biến§Ò tµi: NÆn sản phẩm của nghề nôngĐối tượng: MGN 4-5 tuổitranh 1 số công việc của nghề nôngtranh 1 số loại quảcô nặn mẫusản phẩm của béBé trổ tàiChóc c¸c bÐ ch¨m ngoan häc giái. 

File đính kèm:

  • pptNan_san_pham_cua_nghe_nong.ppt
Giáo Án Liên Quan