Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ điểm: Trường mầm non - Trung thu - Đề tài: Trò chuyện Tết trung thu - Nguyễn Thị Kim Anh

Hoạt động 1:

Trò chuyện về ngày tết trung thu

Hoạt động 2:

Trò chơi" Bé nhanh trí"

Câu 1:Lễ hội trung thu tổ chức vào mùa nào trong nam ?

ppt18 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 1216 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Chủ điểm: Trường mầm non - Trung thu - Đề tài: Trò chuyện Tết trung thu - Nguyễn Thị Kim Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VẠN NINHTRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MICHỦ ĐIỂM: TRƯỜNG MẦM NON- TRUNG THUĐỀ TÀI: TRÒ CHUYỆN TẾT TRUNG THU ĐỘ TUỔI: 4 - 5 TUỔIGIÁO VIÊN: Nguyễn Thị Kim AnhTrieu Tran HauHoạt động 1: Trieu Tran HauTrieu Tran HauTrieu Tran HauTrieu Tran HauTrieu Tran HauTrieu Tran HauTrieu Tran HauTrieu Tran HauHoạt động 2: Trieu Tran HauC©u 1:LÔ héi trung thu tæ chøc vµo mïa nµo trong nam ? Mïa xu©n Mïa hÌ Mïa thu Mïa ®«ngTrieu Tran HauMïa thuTrieu Tran HauC©u 2 : ®å ch¬i trong lÔ héi trung thu?Trieu Tran HauĐÌn «ng saoTrieu Tran HauC©u 3 :M©m cç trung thu cã nhung mãn an nµo ?Trieu Tran HauC©u 4: C¸c ho¹t ®éng trong lÔ héi trung thu?Trieu Tran Hau Hoạt động 3:Hát "Rước đèn tháng tám"Trieu Tran HauT«I xin tr©n träng c¶m ¬n !Trieu Tran Hau

File đính kèm:

  • pptTIM_HIEU_TET_TRUNG_THU.ppt
Giáo Án Liên Quan