Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Làm quen với nghề trồng hoa - Vũ Thị Bao La

Hoạt động 1:

Tham quan những vườn hoa đẹp

Hoa hướng dương

Hoa hồng

Hoa cúc

Hoạt động 2:

Tìm hiểu công việc của nghề trồng hoa

Gồm 4 bước:

 B1: Làm đất

 B2: Gieo hạt

 B3: Chăm sóc

 B4: Thu hoạch

 

ppt19 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Làm quen với nghề trồng hoa - Vũ Thị Bao La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gd&®t thanh oaiTr­êng mn thanh thuúGIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎINăm học: 2012 - 2013Lĩnh vực: Khám phá khoa họcĐề tài: Làm quen với nghề trồng hoa Giáo viên dạy: Vũ Thị Bao LaMuôn hoa khoe sắc thắmTham quan những vườn hoa đẹpHoạt động 1:Hoa h­íng d­¬ngHoa hångHoa cócHoa phong lanHoa tuy lipHoạt động 2: Tìm hiểu công việc của nghề trồng hoaGồm 4 bước: B1: Làm đất B2: Gieo hạt B3: Chăm sóc B4: Thu hoạch Lµm ®ÊtGieo h¹t T­íi n­íc Thu ho¹ch hoaHo¹t ®éng 3:Tim hiÓu vÒ ®å dïng dông cô lµm v­ênC¸I cuècC¸I xÎngRoa t­íi n­íc C¸i kìm tØa cµnhHo¹t ®éng 4: Trß ch¬iTrß ch¬i 1: Xep ®óng thø tù c¸c b­íc trång hoa. Trß ch¬i 2: Tim vµ g¾n ®óng ®å dïng dông cô cña nghe trång hoa.Kính chúc các cô giáoluôn mạnh khoẻ

File đính kèm:

  • pptKPKH Nghề làm vườn.ppt
Giáo Án Liên Quan