Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Thơ "Bé ơi" - Phạm Thị Hảo

Các bạn nhỏ trong bài thơ

này đang làm gì?

Khi trời nắng các con chơi ở đâu? Vì Sao?

Buổi sáng khi ngủ dạy con thường làm

 những công việc gì?

 

ppt12 trang | Chia sẻ: giaoanmamnon | Lượt xem: 5383 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi - Đề tài: Thơ "Bé ơi" - Phạm Thị Hảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò tµiPHÒNG GIÁO DỤC QUẬN CẦU GIẤYThêi gian : 20- 25phótLøa tuæi : MÉu gi¸o nhì B3Ng­êi so¹n: Ph¹m ThÞ H¶oTh¬: BÐ ¬iNhiÖt liÖt chµo mõng §µm tho¹iCác bạn nhỏ trong bài thơ này đang làm gì?Khi trời nắng các con chơi ở đâu? Vì Sao?Khi vừa ăn no xong điềugì chúng mình không nên làmBuổi sáng khi ngủ dạy con thường làm những công việc gì?Theo các con trước khi ăn cơm phải làm gìBµi häc ®Õn ®©y KÝch vµo em bé ra gi¸o ¸n d¹y

File đính kèm:

  • pptThơ Bé ơi.ppt
Giáo Án Liên Quan