Bài giảng mầm non lớp Chồi - Chủ đề: Con yêu mẹ và cô - Đề tài: Tách, gộp đối tượng có số lượng 3

PHẦN I”THỬ TÀI TRÍ NHỚ

 ÔN SỐ: 3

PHẦN II:CÙNG NHAU HIỂU BIẾT

TÁCH,GỘP TRONG PHẠM VI:3

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Chồi - Chủ đề: Con yêu mẹ và cô - Đề tài: Tách, gộp đối tượng có số lượng 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG MẦM NON VÂN TRUNGLĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨCGi¸o ¸n: Lµm quen víi ToánĐÒ tµi: TACH, GỘP ĐỐI TƯỢNG CÓ SỐ LƯỢNG 3Løa tuæi: trÎ 4 - 5 tuæiChñ ®Ò : Con yªu mÑ vµ c«Líp: MGN B4 Chµo mõng c¸c bé ®Õn víi Lớp Học Thông thái PHẦN I”THỬ TÀI TRÍ NHỚ ÔN SỐ: 3123312331233323 PHẦN II:CÙNG NHAU HIỂU BIẾTTÁCH,GỘP TRONG PHẠM VI:3321321PHẦN 1 CON SỐPHẦN THỨ HAIVUI CÙNG Bé YêuTRÒ CHƠI THỨ 2VỀ ĐÚNG NHÀXin chµo t¹m biÖt

File đính kèm:

  • ppt20201019132603tach gop trong pham vi 3.ppt
Giáo Án Liên Quan