Bài giảng mầm non lớp Chồi - Đề tài: Nhận biết, phân biệt sáng, trưa, chiều, tối

Bài giảng mầm non lớp Chồi - Đề tài: Nhận biết, phân biệt sáng, trưa, chiều, tối

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

ppt23 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp Chồi - Đề tài: Nhận biết, phân biệt sáng, trưa, chiều, tối, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊMTRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG CÁTĐề tài: Nhận biết, phân biệt sáng, trưa, chiều, tối Lớp: Mẫu giáo nhỡ B4MÑ ®­a bÐ ®Õn tr­êngLíp häc th©n yªu cña bÐGiê thÓ dôc s¸ngGiê häc cña bÐBÐ tËp t« ch÷Cïng quan s¸t c©y nhÐBÐ ch¬i vËn ®éngBÐ ch¬i tù doBÐ ch¬i gãcGiê ¨n tr­a cña bÐGiê ngñ tr­aBÐ ¨n quµ chiÒuHo¹t ®éng buæi chiÒuChóc c¸c bÐ häc giái

File đính kèm:

  • pptNhan biet sang trua chieu toi.ppt