Bài giảng Mầm non Lớp Chồi - Đề tài: Tách, gộp đối tượng có số lượng 3 - Hồ Thị Duyên Thương

PHẦN I: THỬ TÀI TRÍ NHỚ

 ÔN SỐ: 3

PHẦN II: CÙNG NHAU HIỂU BIẾT

TÁCH, GỘP TRONG PHẠM VI: 3

PHẦN 1

CON SỐ

PHẦN THỨ HAI

VUI CÙNG Bé Yêu

TRÒ CHƠI THỨ 2

VỀ ĐÚNG NHÀ

 

ppt19 trang | Chia sẻ: trungquanz7 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 546 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Chồi - Đề tài: Tách, gộp đối tượng có số lượng 3 - Hồ Thị Duyên Thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Đề tài 
TÁCH, GỘP ĐỐI TƯỢNG CÓ SỐ LƯỢNG 3 
Chủ Đề Gia đình 
Người thùc hiÖn: Hồ Thị Duyên Thương 
Ngôi Nhà mơ ước 
 Chµo mõng c¸c b é ®Õn víi 
Lớp Học Thông thái 
PHẦN I: THỬ TÀI TRÍ NHỚ 
 ÔN SỐ: 3 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
PHẦN II: CÙNG NHAU HIỂU BIẾT 
TÁCH, GỘP TRONG PHẠM VI: 3 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
PH ẦN 1 
CON SỐ 
PHẦN THỨ HAI 
VUI CÙNG Bé Yêu 
TRÒ CHƠI THỨ 2 
VỀ ĐÚNG NHÀ 
Xin chµo t¹m biÖt 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_choi_de_tai_tach_gop_doi_tuong_co_so_l.ppt
Giáo Án Liên Quan