Bài giảng mầm non lớp Chồi - Phát triển thể chất bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân

phát triển thể chất

bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

ppt7 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Chồi - Phát triển thể chất bò bằng 2 bàn tay, 2 bàn chân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Mầm Non HHNPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ TÚ Nguyễn Thi Hồng Nhungphát triển thể chấtbò bằng 2 bàn tay2 bàn chânChủ đề nhánh: Bé Làm Gì Để bảo vệ trái đấtKHÔÛI ÑOÄNGTROÏNG ÑOÄNGvaän ñoäng cô baûn: boø baèng 2 baøn tay vaø 2 baøn chaântroø chôi keùo cohoài tænhKÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ gia ®×nh h¹nh phócKẾT THÚC TIẾT HỌC

File đính kèm:

  • pptvan_dong_bo_bang_2_ban_tay_va_2_ban_chan_271220199.ppt