Bài giảng Mầm non lớp lá - Bài thơ Đàn kiến nó đi

Bài thơ

ĐÀN KIẾN NÓ ĐI

lắng nghe và quan sát hình

Rút ra nhận xét

ppt11 trang | Chia sẻ: thuyhoa.qn | Lượt xem: 8217 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non lớp lá - Bài thơ Đàn kiến nó đi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhiÖt liÖt chµo mõng ban gi¸m kh¶o®Õn dù giê TRƯỜNG MẦM NON KIÊU KỴBµi th¬ ®µn kiÕn nã ®I	T¸c gi¶: Ph¹m Hætr­êng mÇm non kiªu kþkÝnh chóc ban gi¸m kh¶o m¹nh kháe

File đính kèm:

  • pptcan_kien_no_di.ppt
Giáo Án Liên Quan