Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Gia đình của bé - Đề tài: Số 4 tiết 1 - Năm học 2017-2018 - Đặng Thúy Nga

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON GIA THƯỢNG

LÀM QUEN VỚI TOÁN

Chủ đề: Gia đình của bé

Đề tài: Số 4 tiết 1

Lứa tuổi: 5-6 tuổi

Giáo viên: Đặng Thúy Nga

ppt4 trang | Chia sẻ: Duy Thịnh | Ngày: 17/02/2024 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Chủ đề: Gia đình của bé - Đề tài: Số 4 tiết 1 - Năm học 2017-2018 - Đặng Thúy Nga, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON GIA THƯỢNG 
LÀM QUEN VỚI TOÁN 
Chủ đề: Gia đình của bé 
Đề tài: Số 4 tiết 1 
Lứa tuổi: 5-6 tuổi 
Giáo viên: Đặng Thúy Nga 
NĂM HỌC: 2017 - 2018 
4 
4 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_chu_de_gia_dinh_cua_be_de_tai_so_4.ppt