Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Làm quen chữ cái: B, d, đ - Nguyễn Thị Xuân

CÂU ĐỐ:

Lá dong xanh đặt dưới

Nếp hoa vàng trải ra

Cho đỗ rồi cho thịt

Lạt mềm buộc chéo ra

Là bánh gì nào?

CÂU ĐỐ:

Hoa gì nho nhỏ

Cánh màu hồng tươi

Hễ tết hoa cười

Đúng là tết đến

Đó là hoa gì nào?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuylinhpt28 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 1702 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ - Đề tài: Làm quen chữ cái: B, d, đ - Nguyễn Thị Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : Nguyễn Thị Xuân 
Độ tuổi : ( 5 – 6 tuổi ) 
NhiÖt liÖt chµo mõng C¸c C« 
vÒ Dù giê thÓ nghiÖm 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
Đề tài: làm quen chữ cái: b, d,đ 
Trường Mầm Non Thanh Hương 
CÂU ĐỐ: 
Lá dong xanh đặt dưới 
Nếp hoa vàng trải ra 
Cho đỗ rồi cho thịt 
Lạt mềm buộc chéo ra 
Là bánh gì nào? 
b¸nh ch­ng 
b 
b 
B 
d­a hÊu 
Ê 
d 
d 
d 
D 
b 
d 
CÂU ĐỐ: 
Hoa gì nho nhỏ 
Cánh màu hồng tươi 
Hễ tết hoa cười 
Đúng là tết đến 
Đó là hoa gì nào? 
Hoa ®µo 
o 
H 
a 
o 
® 
µ 
 ® 
® 
§ 
® 
d 
® 
® 
® 
CHUNG SỨC 
TRÒ CHƠI 1: 
VÒNG QUAY KỲ DIỆU 
TRÒ CHƠI 2: 
b 
d 
® 
d 
b 
® 
® 
b 
Kính chúc các cô mạnh khỏe 
chúc các bé chăm ngoan học giỏi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_linh_vuc_phat_trien_ngon_ngu_de_tai.ppt
Giáo Án Liên Quan