Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Luyện tập nhận biết số lượng 5. Nhận biết chữ số 5, sử dụng các số trong pham vi 5

Vòng 1:

“ Xem ai thông minh "

Vòng 2:

Ô cửa kì diệu "

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Vòng 3

" Nào ta cùng làm"

Vòng 4

" Xem ai chọn đúng"

 

ppt27 trang | Chia sẻ: trungquanz7 | Ngày: 07/03/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Luyện tập nhận biết số lượng 5. Nhận biết chữ số 5, sử dụng các số trong pham vi 5, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K ính chào các cô 
Trường Mẫu Giáo Mũi Né 
 Năm học : 2014-2015 
 LỚP LÁ 1 
Phát triển nhận thức : 
Bản thân 
Chủ đề : 
Giáo viên: Châu Ngọc Loan . 
§Đề tài: Luyện tập nhận biết số lượng 5. 
Nhận biết chữ số 5 , 
sử dụng các số trong pham vi 5 
3 
4 
6 
7 
5 
2 
" Bé vui học toán " 
Vòng 1: 
“ Xem ai thông minh " 
Đúng 
 rồi 
Vòng 2: 
Ô cửa kì diệu " 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
Mỗi ngày đến trường là một niềm vui 
5 
5 
Vòng 3 
" Nào ta cùng làm" 
5 
Vòng 4 
" Xem ai chọn đúng" 
Vòng 5 
" Trò chơi " 
Trò chơi: 
Tạo nhóm 
Tìm nhà 
7 
5 
6 
KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ 
gia ®×nh h¹nh phóc 
KẾT THÚC TIẾT HỌC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_luyen_tap_nhan_biet_so_luong_5_nhan.ppt