Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ: Cùng bé ôn các chữ cái - Ma Thị Hồng Minh

PHÒNG GD ĐT HUYỆN ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MẦM NON LỤC BA

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

CÙNG BÉ ÔN CÁC CHỮ CÁI

Giáo viên : Ma Thị Hồng Minh

Lớp 5 tuổi A

 

ppt54 trang | Chia sẻ: trungquanz7 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Phát triển ngôn ngữ: Cùng bé ôn các chữ cái - Ma Thị Hồng Minh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD ĐT HUYỆN ĐẠI TỪ 
TRƯỜNG MẦM NON LỤC BA 
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
CÙNG BÉ ÔN CÁC CHỮ CÁI 
Giáo viên : Ma Thị Hồng Minh 
Lớp 5 tuổi A 
o 
o 
â 
o 
b 
o 
d 
o 
® 
o 
e 
g 
h 
i 
m 
n 
n 
o 
o 
oâ 
 â â 
oâ 
ô 
ô 
p 
o 
l 
q 
l 
o 
S 
S 
t 
u 
Quay l¹i 
Chuyển slde kế tiếp 
BÊm vµo ®©y ®Ó ch ÷ u xuÊt hiÖn 
­ 
Quay l¹i 
Chuyển slde kế tiếp 
Trë vÒ 
BÊm vµo xuÊt hiÖn hiÖu øng 
+ 
+ 
+ 
+ 
x 
y 
Kết thúc tiết học 
Chân trọng cảm ơn ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_la_phat_trien_ngon_ngu_cung_be_on_cac.ppt
Giáo Án Liên Quan