Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Truyện: Cái đuôi của Sóc nâu - Kiều Thị Dung

1:Ổn định tổ chức

 Cô đố:Con gì mau lẹ

 Có cái đuôi bông

 Hạt dẻ thích ăn

 Con gì bé nhỉ?

 Con Sóc

2.Phương pháp,hình thức tổ chức
*Lần 1:Cô kể không tranh
*Lần 2:Kể qua ti vi

Câu truyện:Cái đuôi của Sóc nâu

*Đàm thoại, trích dẫn

*Giảng nội dung

- Lần 3:Cô kể kết hợp sa bàn rối

 

pptx18 trang | Chia sẻ: trungquanz7 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 304 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Lá - Truyện: Cái đuôi của Sóc nâu - Kiều Thị Dung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng mn th­îng cèc 
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Đề tài:Truyện :Cái đuôi của Sóc nâu 
 LỚP 5T - A2 
Gi¸o viªn: Kiều Thị Dung 
 Đoàn Thị Bich Hường 
1:Ổn định tổ chức 
 Cô đố:Con gì mau lẹ 
 Có cái đuôi bông 
 Hạt dẻ thích ăn 
 Con gì bé nhỉ? 
 Con Sóc 
2.Phương pháp,hình thức tổ chức *Lần 1:Cô kể không tranh*Lần 2:Kể qua ti vi 
Câu truyện:Cái đuôi của Sóc nâu 
*Đàm thoại, trích dẫn 
*Giảng nội dung 
-Khi gặp Gấu đen chuyện gì đã xảy ra? 
 -Sau đó Sóc nâu đã gặp ai nữa? 
 -Hổ vằn đã nói gì với Sóc nâu? 
 - Chuyện gì đã xảy ra với Sóc nâu và mẹ Sóc nâu? 
 - Ai đã chăm sóc Sóc mẹ? 
 - Hươu sao tìm thấy Sóc nâu ở đâu? Lúc đó Sóc nâu như thế nào? 
 - Về đến nhà mẹ đã nói gì với Sóc? 
 - Sóc nâu đã hiểu ra điều gì? 
- Lần 3:Cô kể kết hợp sa bàn rối 
Chóc c¸c c« m¹nh khoÎ h¹nh phóc 
Chóc c¸c con häc giái ch¨m ngoan 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mam_non_lop_la_truyen_cai_duoi_cua_soc_nau_kieu_th.pptx