Bài giảng mầm non lớp Mầm - Chủ đề: Động vật - Đề tài: Chú đỗ con

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

ĐỀ TÀI: CHÚ ĐỖ CON

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

ppt27 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng mầm non lớp Mầm - Chủ đề: Động vật - Đề tài: Chú đỗ con, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÀM QUEN VĂN HỌCCHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬTĐỀ TÀI: CHÚ ĐỖ CONGIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNGLỚP: MGB C2Troø chôi: Taäp Taàm VoângTruyeän: Chuù Ñoã ConChuù Ñoã ConChuù Ñoã conChuù Ñoã conCoâ Möa XuaânChò Gioù XuaânB¸c MÆt TrêiTrß ch¬i:M« pháng ho¹t ®éng chó ®ç conXin Traân Troïng Caûm Ôn Caùc Thaày Coâ Giaùo Veà Döï Tieát Hocï!Kính chuùc caùc thaày coâ maïnh khoûe chuùc caùc beù chaêm ngoan hoïc gioûi!

File đính kèm:

  • ppt18_cau_chuyen_chu_do_con-_gvg_cap_truong_201202015.ppt
Giáo Án Liên Quan