Bài giảng mầm non lớp Mầm - Đề tài: Khám phá ngày tết trung thu - Bùi Thu Trang

Bài giảng mầm non lớp Mầm - Đề tài: Khám phá ngày tết trung thu - Bùi Thu Trang

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

ppt15 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 499 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Mầm - Đề tài: Khám phá ngày tết trung thu - Bùi Thu Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG CÁTĐỀ TÀI:KHÁM PHÁ NGÀY TẾT TRUNG THUGiáo viên: Bùi Thu TrangR­íc ®Ìn «ng saoQu¶ b­ëiB¸nh trung thuM©m cç trung thuTrieu Tran HauMóa s­ töTrieu Tran HauC©u 1: LÔ héi trung thu tæ chøc vµo mïa nµo trong năm ? Mïa xu©n Mïa hÌ Mïa thu Mïa ®«ngMïa thuC©u 2 : Đå ch¬i trong lÔ héi trung thu?ĐÌn «ng saoC©u 3 :M©m cç trung thu cã những mãn ăn nµo ?C©u 4: C¸c ho¹t ®éng trong lÔ héi trung thu?Ho¹t ®éng 5 : HÁT : R­ƯỚC ĐÈN THÁNG 8

File đính kèm:

  • pptTro chuyen ve tet trung thu (2) B5.ppt