Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Làm quen văn học - Đề tài: Truyện "Cây rau của thỏ Út" - Năm học 2017-2018 - Võ Thị Thúy Đoài

LÀM QUEN VĂN HỌC

 

Đề tài : truyện “ Cây rau của thỏ ÚT

Lứa tuổi : 3-4 tuổi

Người thực hiện : Võ Thị Thúy Đoài

 

ppt15 trang | Chia sẻ: bachha2 | Ngày: 30/11/2023 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Làm quen văn học - Đề tài: Truyện "Cây rau của thỏ Út" - Năm học 2017-2018 - Võ Thị Thúy Đoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Uỷ Ban ND Quân Long Biên 
Trường Mầm Non Gia Thượng 
LÀM QUEN VĂN HỌC 
Đ ề tài : truyện “ Cây rau của thỏ ÚT 
Lứa tuổi : 3-4 tuổi 
Người thực hiện : Võ Thị Thúy Đoài 
2017-2018 
ThÕ th× m×nh còng biÕt råi 
NÕu con chó ý nghe lêi mÑ vµ ch¨m sãc v­ên rau th× rau cña con sÏ t­¬i tèt 
C©u hái ®µm tho¹i 
ThÕ th× m×nh còng biÕt råi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_lam_quen_van_hoc_de_tai_truyen_cay.ppt
Giáo Án Liên Quan