Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Làm quen với toán: So sánh độ lớn của 2 đối tượng - An Thị Nguyện

Hoạt động 1: Gây hứng thú

Màn: Ảo thuật vui

Hoạt động 2: Trọng tâm:So sánh to hơn - nhỏ hơn của 2 đối tượng

Chồng bát màu đỏ vào bát màu xanh

Cô cho cá nhân nhận xét và nói bát màu đỏ nhỏ hơn bát màu xanh

Chồng bát màu xanh vào bát màu đỏ

Cô cho cá nhân nhận xét và nói bát màu xanh to hơn bát màu đỏ, bát màu đỏ nhỏ hơn bát màu xanh

Chồng bát nhỏ hơn vào bát to hơn

Chồng bát màu to hơn vào bát màu nhỏ hơn

=>Cô củng cố lại bát màu xanh to hơn bát màu đỏ vì khi đặt trồng 2 bát vào nhau thì bát màu đỏ đặt lọt trong lòng bát màu xanh và khi đặt trồng bát màu xanh lên bát màu đỏ thì bát màu xanh ở trên bát màu đỏ mà không đặt được vào trong lòng bát màu đỏ như vậy là bát màu xanh to hơn bát màu đỏ, bát màu đỏ nhỏ hơn bát màu xanh

 

ppt15 trang | Chia sẻ: trungquanz7 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Làm quen với toán: So sánh độ lớn của 2 đối tượng - An Thị Nguyện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
LĨNH VỰC : 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH MIỆN 
Trường mầm non Cao Thắng 
MÔN HỌC: LÀM QUEN VỚI TOÁN 
Đề tài: So sánh độ lớn của 2 đối tượng 
Đối tượng: Lớp 3-4 tuổi 
GV: An Thị Nguyện 
 Hoạt động 1: Gây hứng thú 
Màn: Ảo thuật vui 
Hoạt động 2: Trọng tâm : So sánh to hơn - nhỏ hơn của 2 đối tượng 
. 
Chồng bát màu đỏ vào bát màu xanh 
Cô cho cá nhân nhận xét và nói bát màu đỏ nhỏ hơn bát màu xanh 
Chồng bát màu xanh vào bát màu đỏ 
Cô cho cá nhân nhận xét và nói bát màu xanh to hơn bát màu đỏ , bát màu đỏ nhỏ hơn bát màu xanh 
Chồng bát nhỏ hơn vào bát to hơn 
Chồng bát màu to hơn vào bát màu nhỏ hơn 
=> Cô củng cố lại bát màu xanh to hơn bát màu đỏ vì khi đặt trồng 2 bát vào nhau thì bát màu đỏ đặt lọt trong lòng bát màu xanh và khi đặt trồng bát màu xanh lên bát màu đỏ thì bát màu xanh ở trên bát màu đỏ mà không đặt được vào trong lòng bát màu đỏ như vậy là bát màu xanh to hơn bát màu đỏ, bát màu đỏ nhỏ hơn bát màu xanh 
AI NHANH HƠN 
Trò chơi: 
Đặt bát vào đúng rổ 
= 
AI TÌM GIỎI 
Trò chơi 
Thả bóng vào hộp 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_lam_quen_voi_toan_so_sanh_do_lon_c.ppt