Bài giảng mầm non lớp Mầm - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức - Đề tài: Số lượng 1 và 2

LÜnh Vùc: Ph¸t TriÓn NhËn Thøc

Đề tài:Số lượng 1 và 2

Quan sát, lắng nghe

Trả lời câu hỏi

ppt18 trang | Chia sẻ: thienanh95 | Lượt xem: 393 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng mầm non lớp Mầm - Lĩnh vực: Phát triển nhận thức - Đề tài: Số lượng 1 và 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÜnh Vùc: Ph¸t TriÓn NhËn Thøc§èi t­ưîng: 3-4 tuæiĐề tài:Số lượng 1 và 212" BÐ vui häc to¸n "Bài hát:Cái mũiC¸i mòiCon m¾tC¸i tai C¸i miÖng§«i tayĐôi chânPHẦN 1: ÔN KHÁC NHAUPHẦN 2: SỐ LƯỢNG 1 VÀ 2112211LUYỆN TẬP XẾP NHÓM CÓ SỐ LƯỢNG 1 VÀ 2 THEO YÊU CẦU CỦA CÔ .Thi ai nhanhCh¬i víi vë to¸nLiªn hÖ : T×m xung quanh Bµi häc ®Õn ®©y kÕt thóc.Chóc c¸c con ch¨m ngoan, häc giái!

File đính kèm:

  • pptoanhmgblqvtnhan-biet-nhom-doi-tuong-co-so-luong-1-218082020_2312202016(1).ppt