Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Nhận biết hình tròn, hình vuông - Hoàng Thị Thúy An

I. Mục đích yêu cầu:

 1. Kiến thức:

 - Trẻ nhận biết và nói được đúng tên hình tròn – hình vuông.

 2. Kỹ năng:

 - Trẻ nói được đúng tên hình tròn – hình vuông.

 - Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.

 3. Thái độ:

 - Trẻ tập trung nghe cô phân biệt hình tròn – hình vuông.

 - Trẻ hứng thú chơi trò chơi và chơi xong biết cất gọn gàng ngăn nắp.

II. Chuẩn bị:

 - Tranh trên vi tính

 - Lô tô mỗi cháu một bức tranh ngôi nhà có hình tròn – hình vuông.

III. Tích hợp:

 - MTXQ: Trò chuyện về các kiểu nhà trong chủ điểm.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: bachha2 | Ngày: 03/12/2023 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Mầm - Nhận biết hình tròn, hình vuông - Hoàng Thị Thúy An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề tài: 
Nhận biết hình tròn – hình vuông 
Lứa tuổi: Mẫo giáo bé. 
Giỏo viờn: Hoàng Thị Thỳy An 
gIáo án LQvT 
Nội dung 
I. Mục đích yêu cầu: 
 1. Kiến thức: 
 - Trẻ nhận biết và nói được đúng tên hình tròn – hình vuông. 
 2. Kỹ năng: 
 - Trẻ nói được đúng tên hình tròn – hình vuông. 
 - Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô. 
 3. Thái độ: 
 - Trẻ tập trung nghe cô phân biệt hình tròn – hình vuông. 
 - Trẻ hứng thú chơi trò chơi và chơi xong biết cất gọn gàng ngăn nắp. 
II. Chuẩn bị: 
 - Tranh trên vi tính 
 - Lô tô mỗi cháu một bức tranh ngôi nhà có hình tròn – hình vuông. 
III. Tích hợp: 
 - MTXQ: Trò chuyện về các kiểu nhà trong chủ điểm. 
Hình tròn 
Hình tròn xoay được 
ứ ng dụng thực tế 
Góc gia đình 
Góc âm nhạc 
Gócbán hàng 
Hình vuông 
Hình vuông không lăn được 
Tìm xung quanh lớp để ứng dụng thực tế 
Trò chơi: Chọn hình giống cô và nói tên hình 
Trò chơi:Lắp cửa sổ cho ngôi nhà 
Trò chơi: Nói nhanh, nói đúng 
Xây các ngôi nhà vào khu trung cư 
Xây các ngôi nhà vào khu trung cư 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_mam_nhan_biet_hinh_tron_hinh_vuong_hoa.ppt
Giáo Án Liên Quan