Bài giảng Mầm non Lớp Nhà trẻ - Thơ: Đôi bạn tốt

Có hai bạn Gà con và Vịt con
rủ nhau đi kiếm ăn

Vịt con xuống ao mò ốc để ăn

Gà con trên bãi cỏ bới đất tìm giun.

Bỗng có một con cáo xuất hiện

Chiếp chiếp!

Cứu tôi với

VÍt vít! Vịt đây vịt đây

Gà leo lên lưng Vịt, Vịt cõng bạn ra xa

Là lá la, ta đã bơi ra xa

Ê con Cáo già,

con Cáo ác

 

ppt6 trang | Chia sẻ: trungquanz7 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 1090 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mầm non Lớp Nhà trẻ - Thơ: Đôi bạn tốt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đôi bạn tốt 
THƠ 
Có hai bạn Gà con và Vịt conrủ nhau đi kiếm ăn 
Vịt con xuống ao mò ốc để ăn 
Gà con trên bãi cỏ bới đất tìm giun . 
Bỗng có một con cáo xuất hiện 
Chiếp chiếp! 
Cứu tôi với 
VÍt vít! Vịt đây vịt đây 
Gà leo lên lưng Vịt, Vịt cõng bạn ra xa 
Là lá la, ta đã bơi ra xa 
Ê con Cáo già, 
con Cáo ác 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mam_non_lop_nha_tre_tho_doi_ban_tot.ppt
Giáo Án Liên Quan