Đánh giá sự phát triển của trẻ trong các trường mầm non

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.

Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :

Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu:

+ Kỹ năng của trẻ:

Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ.

Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động. Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc.

Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng,

doc29 trang | Chia sẻ: trunghieu02 | Lượt xem: 1092 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đánh giá sự phát triển của trẻ trong các trường mầm non, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu: 
+ Kỹ năng của trẻ:
Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ....
Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động. Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc....
Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng, Thủy, Anh Dững...
+ Biện pháp khắc phục sắp tới:
Cô giáo thường xuyên phối hợp phụ huynh và nhà trường chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ, nằm phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng. Nhắc phụ huynh mặc quần áo cho trẻ hợp thời tiết, chú ý trẻ bị ốm.
Bố trí bàn ăn cho trẻ ăn chậm, mới ốm dậy, suy dinh dưỡng ngồi cùng một bàn để cô giáo tiện theo dõi và chăm sóc. Trao đổi trò chuyện tạo sự gần gũi, thân thiện vui vẽ đối với trẻ trong các hoạt động. Hỏi trẻ và phụ huynh xem cháu thích ăn những món ăn gì..............Để phối hợp nhà bếp có chế độ ăn cho trẻ phù hợp hơn.
Phân công trẻ trực nhật để cùng thực hiện công tác lao động tự phục vụ chuẩn bị trước và sau khi ăn, ngũ, trong khi vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường.
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm ôn luyện các kỹ năng thao tác trong hoạt động như: Tập rửa tay lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
Thường xuyên động viên khuyến khích trẻ nêu gương những bạn có hành vi, kỹ nang tốt trong họat động
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu: 
+ Kỹ năng của trẻ:
Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ....
Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động. Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc....
Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng, Thủy, Anh Dững...
+ Biện pháp khắc phục sắp tới:
Cô giáo thường xuyên phối hợp phụ huynh và nhà trường chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ, nằm phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng. Nhắc phụ huynh mặc quần áo cho trẻ hợp thời tiết, chú ý trẻ bị ốm.
Bố trí bàn ăn cho trẻ ăn chậm, mới ốm dậy, suy dinh dưỡng ngồi cùng một bàn để cô giáo tiện theo dõi và chăm sóc. Trao đổi trò chuyện tạo sự gần gũi, thân thiện vui vẽ đối với trẻ trong các hoạt động. Hỏi trẻ và phụ huynh xem cháu thích ăn những món ăn gì..............Để phối hợp nhà bếp có chế độ ăn cho trẻ phù hợp hơn.
§¶m b¶o trÎ ngñ ®ñ giÊc, ngñ l©u( chç n»m tho¸ng réng qu¹t sè võa, s¾p xÕp trÎ khã ngñ n»m riªng gÇn c«).
Phân công trẻ trực nhật để cùng thực hiện công tác lao động tự phục vụ chuẩn bị trước và sau khi ăn, ngũ, trong khi vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường.
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm ôn luyện các kỹ năng thao tác trong hoạt động như: Tập rửa tay lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
Thường xuyên động viên khuyến khích trẻ nêu gương những bạn có hành vi, kỹ nang tốt trong họat động
Tuyªn truyÒn phô huynh ®­a trÎ ®i häc chuyªn cÇn ®Ó trÎ ®­îc kh¸m søc kháe ®Þnh kú lÇn 1 
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu: 
+ Kỹ năng của trẻ:
Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ....
Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động. Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc....
Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng, Thủy, Anh Dững...
Trẻ biết ®i dÐp vµo nhµ vÖ sinh tr¸nh tr¬n tr­ît, ngåi ghÕ ®óng t­ thÕ
+ Biện pháp khắc phục sắp tới:
Cô giáo thường xuyên phối hợp phụ huynh và nhà trường chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ, nằm phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng. Nhắc phụ huynh mặc quần áo cho trẻ hợp thời tiết, chú ý trẻ bị ốm.
Bố trí bàn ăn cho trẻ ăn chậm, mới ốm dậy, suy dinh dưỡng ngồi cùng một bàn để cô giáo tiện theo dõi và chăm sóc. Trao đổi trò chuyện tạo sự gần gũi, thân thiện vui vẽ đối với trẻ trong các hoạt động. Hỏi trẻ và phụ huynh xem cháu thích ăn những món ăn gì..............Để phối hợp nhà bếp có chế độ ăn cho trẻ phù hợp hơn.
§¶m b¶o trÎ ngñ ®ñ giÊc, ngñ l©u( chç n»m tho¸ng réng qu¹t sè võa, s¾p xÕp trÎ khã ngñ n»m riªng gÇn c«).
Phân công trẻ trực nhật để cùng thực hiện công tác lao động tự phục vụ chuẩn bị trước và sau khi ăn, ngũ, trong khi vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường.
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm ôn luyện các kỹ năng thao tác trong hoạt động như: Tập rửa tay lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
Thường xuyên động viên khuyến khích trẻ nêu gương những bạn có hành vi, kỹ nang tốt trong họat động
Hµng ngµy c« lu«n ®«ng viªn trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh, ®¶m b¶o chÕ ®é ¨n cho trÎ
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu: 
+ Kỹ năng của trẻ:
Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ....
Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động. Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc....
Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng, Thủy, Anh Dững...
Trẻ biết ®i dÐp vµo nhµ vÖ sinh tr¸nh tr¬n tr­ît, ngåi ghÕ ®óng t­ thÕ
+ Biện pháp khắc phục sắp tới:
Cô giáo thường xuyên phối hợp phụ huynh và nhà trường chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ, nằm phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng. Nhắc phụ huynh mặc quần áo cho trẻ hợp thời tiết, chú ý trẻ bị ốm.
Bố trí bàn ăn cho trẻ ăn chậm, mới ốm dậy, suy dinh dưỡng ngồi cùng một bàn để cô giáo tiện theo dõi và chăm sóc. Trao đổi trò chuyện tạo sự gần gũi, thân thiện vui vẽ đối với trẻ trong các hoạt động. Hỏi trẻ và phụ huynh xem cháu thích ăn những món ăn gì..............Để phối hợp nhà bếp có chế độ ăn cho trẻ phù hợp hơn.
§¶m b¶o trÎ ngñ ®ñ giÊc, ngñ l©u( chç n»m tho¸ng réng qu¹t sè võa, s¾p xÕp trÎ khã ngñ n»m riªng gÇn c«).
Phân công trẻ trực nhật để cùng thực hiện công tác lao động tự phục vụ chuẩn bị trước và sau khi ăn, ngũ, trong khi vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường.
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm ôn luyện các kỹ năng thao tác trong hoạt động như: Tập rửa tay lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
Thường xuyên động viên khuyến khích trẻ nêu gương những bạn có hành vi, kỹ nang tốt trong họat động
Hµng ngµy c« lu«n ®«ng viªn trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh, ®¶m b¶o chÕ ®é ¨n cho trÎ
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu: 
+ Kỹ năng của trẻ:
Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ....
Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động. Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc....
Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng, Thủy, Anh Dững...
Trẻ biết ®i dÐp vµo nhµ vÖ sinh tr¸nh tr¬n tr­ît, ngåi ghÕ ®óng t­ thÕ
+ Biện pháp khắc phục sắp tới:
Cô giáo thường xuyên phối hợp phụ huynh và nhà trường chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ, nằm phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng. Nhắc phụ huynh mặc quần áo cho trẻ hợp thời tiết, chú ý trẻ bị ốm.
Bố trí bàn ăn cho trẻ ăn chậm, mới ốm dậy, suy dinh dưỡng ngồi cùng một bàn để cô giáo tiện theo dõi và chăm sóc. Trao đổi trò chuyện tạo sự gần gũi, thân thiện vui vẽ đối với trẻ trong các hoạt động. Hỏi trẻ và phụ huynh xem cháu thích ăn những món ăn gì..............Để phối hợp nhà bếp có chế độ ăn cho trẻ phù hợp hơn.
§¶m b¶o trÎ ngñ ®ñ giÊc, ngñ l©u( chç n»m tho¸ng réng qu¹t sè võa, s¾p xÕp trÎ khã ngñ n»m riªng gÇn c«).
Phân công trẻ trực nhật để cùng thực hiện công tác lao động tự phục vụ chuẩn bị trước và sau khi ăn, ngũ, trong khi vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường.
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm ôn luyện các kỹ năng thao tác trong hoạt động như: Tập rửa tay lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
Thường xuyên động viên khuyến khích trẻ nêu gương những bạn có hành vi, kỹ nang tốt trong họat động
Hµng ngµy c« lu«n ®«ng viªn trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh, ®¶m b¶o chÕ ®é ¨n cho trÎ
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu: 
+ Kỹ năng của trẻ:
Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ....
Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động. Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc....
Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng, Thủy, Anh Dững...
Trẻ biết ®i dÐp vµo nhµ vÖ sinh tr¸nh tr¬n tr­ît, ngåi ghÕ ®óng t­ thÕ
+ Biện pháp khắc phục sắp tới:
Cô giáo thường xuyên phối hợp phụ huynh và nhà trường chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ, nằm phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng. Nhắc phụ huynh mặc quần áo cho trẻ hợp thời tiết, chú ý trẻ bị ốm.
Bố trí bàn ăn cho trẻ ăn chậm, mới ốm dậy, suy dinh dưỡng ngồi cùng một bàn để cô giáo tiện theo dõi và chăm sóc. Trao đổi trò chuyện tạo sự gần gũi, thân thiện vui vẽ đối với trẻ trong các hoạt động. Hỏi trẻ và phụ huynh xem cháu thích ăn những món ăn gì..............Để phối hợp nhà bếp có chế độ ăn cho trẻ phù hợp hơn.
§¶m b¶o trÎ ngñ ®ñ giÊc, ngñ l©u( chç n»m tho¸ng réng qu¹t sè võa, s¾p xÕp trÎ khã ngñ n»m riªng gÇn c«).
Phân công trẻ trực nhật để cùng thực hiện công tác lao động tự phục vụ chuẩn bị trước và sau khi ăn, ngũ, trong khi vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường.
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm ôn luyện các kỹ năng thao tác trong hoạt động như: Tập rửa tay lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
Thường xuyên động viên khuyến khích trẻ nêu gương những bạn có hành vi, kỹ nang tốt trong họat động
Hµng ngµy c« lu«n ®«ng viªn trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh, ®¶m b¶o chÕ ®é ¨n cho trÎ
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị suy dinh dưỡng và thấp còi so với tuổi. Còn 2 trẻ nhẹ cân là do thời tiết thay đổi thất thường nên có một số cháu bị cảm cúm như cháu: 
+ Kỹ năng của trẻ:
Trẻ đã dần đi vào nề nếp sinh hoạt của lớp. Nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân như: Cốc, gối, Khăn mặt, bàn chải đánh răng, ghế, đồ dùng học tập của trẻ....
Trẻ hình thành nề nếp kỹ năng thói quen tự lao động phục vụ bản thân như: Trong khi ăn ngủ, vệ sinh, hoạt động, gi¶m qu¹t, tr¶i xèp, s¹p tr¶i chiÕu trÎ n»m. MÆc quÇn ¸o ®i dÐp ®óng chiÒu tù cÊt ba l«, dÐp, ®å dïng c¸ nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh.
 Kết quả hầu hết trẻ xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không nói chuyện riêng, ăn hết khẩu phần ăn lịch sự, biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn cong biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Biết xúc miệng, đánh răng, đi tiểu tiện đúng nơi quy định, cởi bớt quần áo trước khi đi ngủ. Trẻ ngủ đủ giấc. Tích cực trong hoạt động tự lao động phục vụ bản thân như cháu: Vy, Lam, Thảo, Bảo trâm, Tài, Bắc....
Còn những cháu rửa tay, lau mặt, đánh răng chưa đúng thao tác như cháu: Văn Dũng, Thủy, Anh Dững...
Trẻ biết ®i dÐp vµo nhµ vÖ sinh tr¸nh tr¬n tr­ît, ngåi ghÕ ®óng t­ thÕ
trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh, ®¶m b¶o chÕ ®é ¨n cho trÎ
+ Biện pháp khắc phục sắp tới:
Cô giáo thường xuyên phối hợp phụ huynh và nhà trường chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ, nằm phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng. Nhắc phụ huynh mặc quần áo cho trẻ hợp thời tiết, chú ý trẻ bị ốm.
Bố trí bàn ăn cho trẻ ăn chậm, mới ốm dậy, suy dinh dưỡng ngồi cùng một bàn để cô giáo tiện theo dõi và chăm sóc. Trao đổi trò chuyện tạo sự gần gũi, thân thiện vui vẽ đối với trẻ trong các hoạt động. Hỏi trẻ và phụ huynh xem cháu thích ăn những món ăn gì..............Để phối hợp nhà bếp có chế độ ăn cho trẻ phù hợp hơn.
§¶m b¶o trÎ ngñ ®ñ giÊc, ngñ l©u( chç n»m tho¸ng réng qu¹t sè võa, s¾p xÕp trÎ khã ngñ n»m riªng gÇn c«).
Phân công trẻ trực nhật để cùng thực hiện công tác lao động tự phục vụ chuẩn bị trước và sau khi ăn, ngũ, trong khi vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường.
Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm ôn luyện các kỹ năng thao tác trong hoạt động như: Tập rửa tay lau mặt, đánh răng đúng thao tác.
Thường xuyên động viên khuyến khích trẻ nêu gương những bạn có hành vi, kỹ nang tốt trong họat động
Hµng ngµy c« lu«n ®«ng viªn trÎ ¨n hÕt suÊt cña m×nh, ®¶m b¶o chÕ ®é ¨n cho trÎ
C©n ®o trÎ suy dinh d­ìng vµ lªn biÓu ®å t¨ng tr­ëng cho trÎ vµo ngµy 15/12.
§¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho trÎ vµo mäi lóc mäi n¬i.
Ch¨m sãc vµ ®¶o b¶o an toµn cho trÎ: Uèng n­íc Êm, röa mÆt röa tay®¸nh r¨ng, ®i vÖ sinh ®­îc sö dông n­íc ¸m, nh¾c nhë trÎ mÆc Êm, ®i tÊt quµng kh¨n. §Ó tr¸nh viªm ®­êng h« hÊp.Ch¸u Đức, Tuyết ¨n chËm.
Chó ý ®¾p ch¨n che bông, lau nhµ bËt qu¹t võa ph¶i, giê ¨n trÎ ngåi réng r·i tho¶i m¶i, röa tay cho trÎ tr­íc giê ¨n kh«ng röa l©u qu¸ v× trêi l¹nh.
Ký nhËn thøc ¨n ®Çy ®ñ, ®ñ khÈu phÇn trÎ.
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Từ ngày / / -> / / 
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:
Trong 2 tuần vừa qua nhìn chung cơ bản tình trạng sức khỏe của trẻ đảm bảo, phát triển bình thường , hầu hết trẻ phấn khởi tích cực tham gia vào các hoạt động ẻong ngày của bé. Kết quả hoạt động trong ngày đạt tương đối tốt.
Qua cân đo biểu đồ lần một kết quả cho thấy: Có 4 trẻ bị suy dinh dưỡng. Ttrong đó có 3 trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là cháu: Thảo, Đào Dũng, ; 2 trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi là cháu :
Nguyên nhân suy dinh dưỡng: Do từ trước tới nay cháu vẫn bị su

File đính kèm:

  • docgiao_an_nha_tre.doc
Giáo Án Liên Quan